Projektno povezovanje

Aktualne novice


GZS ZGIGM v projektnih aktivnostih - pregled pomembnejših iniciativ in rezultatov

GZS ZGIGM sodeluje v več evropskih panožnih projektih, ki jih sofinancira EU iz različnih evropskih programov, povečini Erasmus+ , deloma pa tudi iz razpisov DG EMPL, ZZZS.

Preverite smo do sedaj pripravili za gradbeno panogo in kaj še snujemo si poglejte kaj še pripravljamo v okviru TYCON, SI!BIM, SUSODCO, ALL.CONSTRUCTION BLUEPRINT.Fotogalerija