Projektno povezovanje

Aktualne novice


ThinkTwice!, Erasmus+, KA2, 1/9/2020-31/8/2022

V okviru projekta ThinkTwice!, ki se izvaja v okviru programa Erasmus +, želimo organizacijam na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni omogočiti, da kritično analizirajo lastne delovne prakse in rutine, jih ponovno preučijo ob upoštevanju zelenih alternativ in na koncu vzpostavijo dobro prakso ter tako dajo zgled trajnostnega upravljanja tudi drugim organizacijam. Z željo po razvoju dobrih praksah ekološkega trajnostnega vodenja projektov, smo ustvarili zakladnico dobrih praks, ki vas bo navdihnila pri iskanju rešitev v vaši lastni organizaciji in vam zagotovila dovolj informacij, da se boste lahko zavestno odločali.

Dinamična spletna platforma v okviru učnega programa za upravljanje inovacij InTraRed

V okviru projekta InTraRed smo si zadali pripravo pripomočkov s katerim želimo preko gradnje novih učnih partnerstev med svetom dela in svetom izobraževanja spodbuditi inovacijsko upravljanje v MSP-jih, saj menimo, da so ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja lahko ključni most med MSP-ji in izobraževanjem.

Projekt WBL-Q (Erasmus+, KA2, 10/2020 - 09/2022)

StartCircles delavnica: Sodelovanje brez zapletov Zaščita intelektualne lastnine

Vabimo vas na delavnico v okviru projekta Start Circles, kjer bo predstavljeno kako zaščititi intelektualno lastnino, zakaj je to pomembno za rast posla in kako pravzaprav zastaviti sodelovanje med deležniki. Podani bodo tudi primeri dobrih in slabih praks.

Nova realnost zahteva odgovorne odgovore na vprašanja zaposlenih

»Kdaj je 9-17 postalo 24/7?«, »Delo od doma ali doma ne delam?«, »Ker sem manj s sodelavci se včasih sprašujem ali sem odveč?« - Ta in druga vprašanja je v povezavi z našim delovnim okoljem prinesla nova realnost v zadnjem letu ob epidemiji koronavirusa. Prav ta vprašanja so v ospredju letošnje kampanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. V njej izpostavljajo, da nas nova realnost sooča s spremembami, ki so še posebej opazne na področju dela.

Kaj je inovacijski management in zakaj ga potrebujemo?

Upravljanje inovacij je ključ do pretvorbe inovativnih idej v akcijo, vendar le, če je to dobro opravljeno. Mnoga podjetja si namreč želijo inovacij, vendar glede svojega pristopa k upravljanju inovacij niso preveč inovativna. Kot vsak proces, tudi upravljanja potrebuje ustrezna orodja za olajšanje napredka. Če želite resnično napredovati, uresničiti svoje inovativne ideje in kar najbolje izkoristiti novo tehnologijo, potem potrebujete ustrezna orodja, da to uresničite. Ravno s tem namenom smo si v okviru projekta InTraRed zadali pripravo orodij oz. pripomočkov s katerim želimo spodbuditi inovacijsko upravljanje v MSP-jih.

ThinkTwice: prva številka novičnika!

Na voljo je prva številka novičnika projekta ThinkTwice!

Podjetja si želijo biti certificirana kot družbeno odgovoren delodajalec: že več kot 100 prijavljenih

Podjetja si želijo biti certificirana kot družbeno odgovoren delodajalec: že več kot 100 prijavljenih

Certifikat kot orodje za naslavljanje novih izzivov ob epidemiji koronavirusa – Podjetja in organizacije lahko v letu 2021 pristopijo k certificiranju brezplačno. Za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, v katerem je Gospodarska zbornica Slovenije projektni partner, smo zabeležili več kot 100 prijav podjetij in organizacij.

Svetovni dan ustvarjalnosti in inovacij, 21. april

Svetovni dan ustvarjalnosti in inovacij, 21. april

Združeni narodi so leto 2021 razglasili za Mednarodno leto kreativne ekonomije za trajnostni razvoj. Obenem so z namenom ozaveščanja o vlogi ustvarjalnosti in inovacij v vseh vidikih človekovega razvoja razglasili 21. april za Svetovni dan ustvarjalnosti in inovacij. Ob svetovnem dnevu ustvarjalnosti in inovacij GZS skupaj s partnerji projekta DIVA spodbuja sodelovanje kreativne industrije in podjetij z namenom razvoja novih prebojnih in ustvarjalnih idej.