Projektno povezovanje

Aktualne novice


Sporočilo za javnost: InTraRed

 

 

Sporočilo za javnost

InTraRed: nov inovativen projekt s ciljem spodbujanja upravljanja z inovacijami v MSP-jih s podporo poklicnega izobraževanja in usposabljanja

“InTraRed: Innovation Transfer Ready SMEs” stremi k spodbujanju upravljanja inovacij znotraj MSP-jev, s posebnim poudarkom na oblikovanju novih partnerstev med svetom dela in poklicnega izobraževanja, z namenom prenosa dobrih praks in učenja. Projekt naslavlja lastnike podjetij in vodje ekip v MSP-jih ter strokovnjake poklicnega izobraževanja, kot temeljne akterje za premostitev vrzeli med izobraževanjem in industrijo s ciljem zmanjšanja razdrobljenosti v procesu upravljanja z inovacijami.

Skupaj s partnerji iz Grčije, Irske, Cipra in Malte si prizadevamo oblikovati nov modularni program za podporo MSP-jem za razvoj kompetenc za upravljanje z inovacijami. Ta program bo podjetjem omogočal vpeljevanje formaliziranih inovacijskih procesov za hitro lansiranje novih (inovativnih) izdelkov in storitev na trg.

Na drugi strani pa podpiramo strokovnjake iz področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Slednji bodo osposobljeni za izvajanje novega programa za upravljanje z inovacijami, ki ga bodo tudi izvajali v MSP-jih. Vsa ustvarjena gradiva in viri bodo brezplačno na voljo na spletu, preko uporabnikom prijazne mobilne izobraževalne platforme, ki je oblikovana za zagotavljanje takojšnjega dostopa, ter čim večjo interakcijo in sodelovanje. Naš napredek lahko spremljate na: www.intrared.eu.

 

Za več informacij o projektu, obiščite spletno stran www.intrared.eu ali kontaktirajte Gospodarsko zbornico Slovenije (zeljka.kelkedi@gzs.si).


Projekt je so-financiran s podporo Evropske Komisije. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje publikacija. Številka projekta [2019-1-EL01-KA202-062953].

 


 

Fotogalerija