Projektno povezovanje

Aktualne novice


Art Thinking - povezovanje podjetij in kreativne industrije
SAVE THE DATE!

 

Spletna delavnica za promocijo sodelovanja
med malimi in srednje velikimi podjetji ter
kulturno kreativnimi industrijami.

 


9. november 2020

11:00-15:00

 


 

AGENDA

  • Uvodni pozdrav in otvoritev DIVA HUB-ov
  • Predstavitev projekta DIVA in napoved razpisa, Arctur
  • Art thinking, Kersnikova
  • Design thinking, GZS
  • Review / kritičen pogled – primeri iz industrije, Jurij Krpan
  • Odmor- 10 min
  • Predstavitev metode Value Proposition Canvas, GZS
  • Delavnica:Value Proposition Canvas,GZS
  • Zaključki

 


 


PRIJAVA na delavnico!
Delavnica je brezplačna.

 


 

 


 

Projekt sofinanciran v okviruPrograma sodelovanjaInterreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020,
iz sredstev Evropskega sklada zaregionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Website

Email

Facebook

LinkedIn

Twitter
Fotogalerija