Projektno povezovanje

Aktualne novice


ThinkTwice!, Erasmus+, KA2, 1/9/2020-31/8/2022

 

S projektom ThinkTwice!, ki se izvaja v okviru programa Erasmus +, vas želimo spodbuditi, da dvakrat premislite o svojih vsakodnevnih dejavnostih pri upravljanju vseh, ne samo, evropsko financiranih projektov in o vplivu, ki bi ga lahko imeli na okolje.

 

Povečajmo ekološko trajnost v evropskih projektih, ozavestimo potencial ekološkega upravljanja projektov in vzpostavimo primere dobre prakse!

Naš cilj je omogočiti organizacijam na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, da kritično analizirajo lastne delovne prakse in rutine. Nato jih ponovno preučijo ob upoštevanju zelenih alternativ in na koncu vzpostavijo dobro prakso ter tako dajo zgled trajnostnega upravljanja drugim organizacijam.


Ciljne skupine:

  • izkušen ali neizkušen vodja projektov
  • predstavnik organizacij ali podjetij, ki se ukvarja s projekti
  • institucije in organizacije za poklicno usposabljanje in izobraževanje, 
  • predstavniki ustanov za usposabljanje, ki nudijo izobraževanje za vodje projektov,
  • prostovoljci v nevladnih organizacijah (NVO),
  • in vsi ostali, ki jih zanima tema projektnega vodenja in trajnosti.


Glavni rezultati:

  • zakladnica dobrih praks pri ekološko trajnostnem vodenju projektov
  • "stress test" "Kako ekološko je upravljanje mojega projekta?" za preizkus ekološke trajnosti vašega vodenja projektov

Za več informacij obiščite spletno stran projekta: https://thinktwice.management/.

Kontakt na GZS: Željka Kelkedi, zeljka.kelkedi@gzs.si 


 


 

Fotogalerija