Projektno povezovanje

Aktualne novice


Slovenska podjetja dobro poznajo družbeno odgovornost, a epidemija omejila aktivnosti s tega področja

Ljubljana, 17. marca 2021 – V okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je bila letos ponovno izvedena II. raziskava v poslovni javnosti*. Rezultati kažejo, da skoraj polovica vprašanih zatrjuje, da dobro poznajo pojem družbene odgovornosti, večina jih izvaja najmanj en ukrep s tega področja – to je varstvo in zdravje pri delu. Poleg tega se močno strinjajo, da je glavni razlog za izvajanje družbeno odgovornih ukrepov dejstvo, da družbena odgovornost krepi kulturo ter ugled delodajalca. Bistveni napredek se glede na rezultate raziskave kaže predvsem v večji prepoznavnosti certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v poslovni javnosti. V letošnji raziskavi so bila podjetja prvič povprašana tudi glede vpliva epidemija koronavirusa na njihovo družbeno odgovorno poslovanje. Več kot polovica meni, da je je trenutno družbeno odgovorno poslovanje še bolj pomembno, a je skoraj dve tretjini anektiranih v lanskem letu izvedlo manjše število projektov s tega področja kot v letu 2019.


 »Skoraj dve tretjini vprašanih (58 %) je v letu 2020 izvedlo manjše število družbeno odgovornih projektov kot v letu 2019, 27 % vprašanih pa teh aktivnosti lani sploh ni izvajalo zaradi posvečanja reševanju poslovanja. Pri teh podatkih je izziv ali podjetja in organizacije vidijo svojo družbeno odgovornost dovolj celostno. Podatki namreč lahko kažejo na to, da podjetja družbeno odgovornost v veliki meri razumejo le kot dodatne aktivnosti, npr. filantropija ali organizacija dodatnih aktivnosti za zaposlene, kar pa ni tista družbena odgovornost, ki je integrirana v samo bistvo poslovanja. Če se podjetja v času epidemije posvečajo reševanju svojega poslovanja, naj bi to pomenilo tudi ohranjanje odgovornega odnosa in zaupanja svojih zaposlenih, dobaviteljev in strank, kar pa je pomemben del družbene odgovornosti. Pomembno je tudi, da so anketiranci izpostavili skrb za varnost in zdravje v času koronavirusa, npr. skrb za zaposlene, tako kar se tiče zdravja, psihološke agilnosti/odpornosti, kot tudi usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja,« razlaga Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta, ki je poleg partnerjev GZS, ZDS in ZSSS nosilec certificiranja.

Glede na rezultate letošnje raziskave, v kateri je sodelovali 134 podjetij/organizacij, sicer skoraj polovica vprašanih izvaja osem ali več ukrepov s področja družbene odgovornosti. Pri kar 93 % so to ukrepi s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, 82 % izobražuje zaposlene za karierni napredek, 79 % podjetij/organizacij pa ima zapisan kodeks etike. Med pomembnejšimi razlogi za izvajanje družbeno odgovornih aktivnosti so navedli še, da te večajo motivacijo zaposlenih. Gre za podobne odgovore kot so jih navedli v lanski raziskavi, kar kaže, da je stopnja informiranosti in ozaveščenosti podjetij/organizacij na področju družbene odgovornosti visoka.

Več o raziskavi in grafi z rezultati so dostopni na povezavi: https://certifikatdod.si/povzetek-rezultatov-ii-raziskave-v-poslovni-javnosti/  

Projekt  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC - CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.

Fotogalerija