Projektno povezovanje

Aktualne novice


Svetovni dan ustvarjalnosti in inovacij, 21. april

Združeni narodi so leto 2021 razglasili za Mednarodno leto kreativne ekonomije za trajnostni razvoj. Obenem so z namenom ozaveščanja o vlogi ustvarjalnosti in inovacij v vseh vidikih človekovega razvoja razglasili 21. april za Svetovni dan ustvarjalnosti in inovacij.

Pandemija COVID-19 je ohromila ustvarjalno gospodarstvo in le redkim akterjem v vrednostni verigi kreativnega sektorja je bilo prizaneseno. Številni umetniki in kulturni delavci niso upravičeni do socialne in ekonomske pomoči, ki je rešila delavce v drugih sektorjih. Medtem ko smo kulturne vsebine na spletu uživali bolj kot kdaj koli prej, so umetniki in ustvarjalci le redko prejemali pošteno plačilo za številne klike in oglede.

Zdravstvena kriza je tako razkrila in poslabšala že obstoječe ranljivosti v kulturnem sektorju. Po letu restrikcij, ki jih povzroča pandemija je Mednarodno leto kreativne ekonomije za trajnostni razvoj poklon ustvarjalcem, kreativni ekonomiji in spodbuda vsem, naj ozaveščajo, spodbujajo sodelovanje in mreženje, izmenjavo praks in izkušenj, krepijo človeške vire ter spodbujajo ugodno okolje za ustvarjalce in ustvarjalno gospodarstvo. V okviru Mednarodnega leta kreativne ekonomije za trajnostni razvoj bodo potekale številne dejavnosti, ki bodo poudarjale pomen ustvarjalnosti v času pandemije, spodbujale izmenjavo praks, izkušenj in povečanje zmogljivosti človeških virov, ter se spoprijele z izzivi ustvarjalne ekonomije.

Gospodarska zbornica Slovenije skupaj s partnerji projekta DIVA spodbuja sodelovanje kreativne industrije in podjetij z namenom razvoja novih prebojnih in ustvarjalnih idej. Kreativna podjetja in zainteresirane SME vabimo, da se skupaj prijavijo na razpis, ki je odprt do 17. 5. 2021.

Fotogalerija