Projektno povezovanje

Aktualne novice


ThinkTwice!, Erasmus+, KA2, 1/9/2020-31/8/2022

V okviru projekta ThinkTwice!, ki se izvaja v okviru programa Erasmus +, želimo organizacijam na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni omogočiti, da kritično analizirajo lastne delovne prakse in rutine, jih ponovno preučijo ob upoštevanju zelenih alternativ in na koncu vzpostavijo dobro prakso ter tako dajo zgled trajnostnega upravljanja tudi drugim organizacijam.

Z željo po razvoju dobrih praksah ekološkega trajnostnega vodenja projektov, smo ustvarili zakladnico dobrih praks, ki vas bo navdihnila pri iskanju rešitev v vaši lastni organizaciji in vam zagotovila dovolj informacij, da se boste lahko zavestno odločali. Zakladnica vključuje:

  • zbirko primerov dobrih praks sodelujočih partnerskih držav, povezanih z različnimi fazami projekta (npr. vodenje, srečanja, usposabljanje, dogodki, razširjanje itd.), ki v razmislek ponujajo "bolj zelene" alternative;
  • prikaz prednosti in slabosti bolj ali manj zelenih alternativ za vse implementacijske aktivnosti projekta;
  • kontrolni seznam za skupine, ki vodijo projekte, s katerim se lahko preveri, ali se je na kateri koli točki razvoja in izvajanja projekta razmišljalo o različnih trajnostnih alternativah.

Kontrolni seznam je sestavljen iz samorefleksivnih vprašanj kot anketa za samoocenjevanje, katera vsebuje izjave o dejanjih, ki jih lahko naredite, da bo vodenje EU projektov oz. vodenje projektov na splošno TRAJNOSTNO EKOLOŠKO. Ukrepi so glede na faze EU projekta razvrščeni v 4 področja:

·        Vodenje projekta

·        Implementacija (izvajanje) projekta

·        Diseminacija

·        Zagotavljanje in vrednotenje kakovosti

 

Želimo, da preučite dejanja, ki jih morda že opravljate ter razmislite o začetku opravljanja dodatnih dejanj, zlasti tistih, ki lahko vašo vodstveno skupino, poslovni subjekt ali podjetje spremenijo v TRAJNOSTNO. Rezultate drugih udeležencev ankete si lahko ogledate s klikom na posamezno področje (vodenje projekta, izvajanje projekta, diseminacija, zagotavljanje in vrednotenje kakovosti).

Naš naslednji korak s katerim vas bomo kmalu podrobneje seznanili predstavlja tako imenovani "stress test" - "Kako ekološko je upravljanje mojega projekta?" s katerim se lahko enostavno naredi preizkus ekološke trajnosti vašega vodenja projektov.

S tem se približujemo zaključku IO1, v kratkem pa imamo namen organizirati tudi dogodek namenjen projektnim managerjem. 

 

Za več informacij obiščite spletno stran projekta: https://thinktwice.management/.

Kontakt na GZS: Željka Kelkedi, zeljka.kelkedi@gzs.si

Fotogalerija