Projektno povezovanje

Aktualne novice


Kaj je inovacijski management in zakaj ga potrebujemo?


Kaj je inovacijski management in zakaj ga potrebujemo?

Inovacijski management oz. upravljanje inovacij je proces upravljanja inovativnih idej. Inovacijski management lahko opredelimo kot način razvijanja in izpopolnjevanja novih idej, dokler le te ne postanejo resničnost.

Obstaja veliko razlogov za spodbujanje inovacij v poslovanju, vendar je ves ta potencial mogoče doseči le z učinkovitimi procesi upravljanja inovacij. Samo upravljanje inovacij torej potrebujemo zato, da lahko uresničimo ideje in izkoristimo pozitivne rezultate inovacij, kot so npr.:

·        izboljšanje produktivnosti na delovnem mestu z novimi procesi in postopki

·        kot inovativno podjetje izstopati pred konkurenco

·        novi viri prihodkov in prihranki stroškov

·        izboljšanje morale zaposlenih

·        zboljšanje uspešnosti poslovanja

·        reševanje poslovnih težav s kreativnimi rešitvami

Inovacije so lahko tudi sredstvo za privabljanje vrhunskih talentov, ki si bodo verjetno želeli delati za podjetje, ki uspešno spodbuja inovacije. S tem si povečamo možnosti, da ti talenti postanejo zvesti zaposleni, ki cenijo priložnost, da so del inovacijskega procesa.

Upravljanje inovacij je torej ključ do pretvorbe inovativnih idej v akcijo, vendar le, če je to dobro opravljeno. Mnoga podjetja si namreč želijo inovacij, vendar glede svojega pristopa k upravljanju inovacij niso preveč inovativna. Kot vsak proces, tudi upravljanja potrebuje ustrezna orodja za olajšanje napredka. Če želite resnično napredovati, uresničiti svoje inovativne ideje in kar najbolje izkoristiti novo tehnologijo, potem potrebujete ustrezna orodja, da to uresničite.

Ravno s tem namenom smo si v okviru projekta InTraRed zadali pripravo orodij oz. pripomočkov s katerim želimo spodbuditi inovacijsko upravljanje v MSP-jih.

V kolikor vas zanimajo podrobnosti projekta, lahko obiščite spletno stran  https://intrared.eu/sl/ ali kontaktirajte Gospodarsko zbornico Slovenije (zeljka.kelkedi@gzs.si).

Fotogalerija