Projektno povezovanje

Aktualne novice


Projekt VIRTUAL TEAMS - Erasmus+


GZS sodeluje pri novem projektu Erasmus+, kot ena izmed sedmih organizacij iz šestih držav EU (Ciper, Grčija, Irska, Španija, Francija in Slovenija), da bi vodjem malih in srednje velikih podjetij (MSP) pomagala prepoznati pomen digitalnih spretnosti in dobrega počutja za ohranitev zdravih in produktivnih virtualnih ekip.

Velik del organizacij  je zaradi trenutne situacije vsaj delno prešel na delo na daljavo. Da bi prehod potekal čim bolj gladko, morajo tisti, ki vodijo ekipe na daljavo, imeti znanja, potrebna za njihovo učinkovito vodenje.

Cilji projekta Virtual Teams vključujejo razvoj ustreznih kompetenc vodij ekip za boljše upravljanje dobrega počutja in produktivnosti virtualnih ekip, hkrati pa tudi opremiti kadrovske strokovnjake z orodji in veščinami, da bodo lahko s prilagoditvijo svojih politik, praks in postopkov spodbujali pozitivne organizacijske kulture ter podpirali svoje zaposlene.

Glavne ciljne skupine tega projekta so:

  • vodje skupin in menedžerji, vključno s ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetju
  • kadrovski strokovnjaki, vključno s ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih
  • zunanji ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja
  • partnerji s psihološkim ozadjem
  • partnerji z izkušnjami s področja upravljanja človeških virov
  • partnerji z izkušnjami na področju tehnologije
  • E - delavci

Več informacij o projektu najdete tukaj: https://virtual-teams.eu/

 

Projekt je financirala Evropska komisija v okviru programa Erasmus+. Ta publikacija odraža le stališča avtorja, Komisija pa ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.[Številka projekta: 2020-1-FR01-KA226-VET-095203]

Fotogalerija