Projektno povezovanje

Aktualne novice


Sodelovanje med kulturno-kreativnim sektorjem in naprednimi proizvajalci za krepitev inovacij v Srednji Evropi

Zaključuje se projekt Interreg Central Europe: Culture and Creative Industries Cooperation Collider (COCO4CCI), katerega ključni cilj je bil izboljšanje sodelovanja med kulturno-kreativnim sektorjem in naprednimi proizvodnjami v Srednji Evropi. Ideja je bila, da bi po vzgledu trkalnikov združili industrije, katerih vsota bi bila večja od njihovih delov.

Ob koncu projekta je 12 partnerjev iz 6 držav na podlagi izkušenj in spoznanj iz projekta zasnovalo publikacijo Cooperation between CCI and AVM: Boosting Innovation in Central Europe, ki je namenjena vsem, ki jih zanima povezovanje kulturno-kreativnega sektorja (KKS) in naprednih proizvodnih podjetij, še posebej pa oblikovalcem politik, ki si prizadevajo za ustvarjanje ugodnega gospodarskega in političnega okolja za medsektorsko povezovanje.

Da bi lahko združili KKI in napredne proizvajalce, so partnerji projekta COCO4CCI zasnovali naslednji pristop:

1. Predpriprave in raziskave: raziskane so bile stopnje pripravljenosti za sodelovanje ter potencial in pričakovani vpliv partnerstev (trkov) med KKI in naprednimi proizvajalci.

2. Collaboration Collider: razvita je bila kampanja za ozaveščanje o tem, kako industrija razmišlja in deluje. Na podlagi koncepta WHOLEBRAINER* je bilo razvitih več dejavnosti, ki so podpirale to kampanjo: dejavnosti za ozaveščanje, orodja za usposabljanje KKI za boljše razumevanje tehnologije, trendov in miselnosti proizvajalcev, orodja za povezovanje skupnih projektov med KKI in naprednimi proizvajalci.

V okviru projekta se je pokazalo, da KKI za svoje dejavnosti uporabljajo raznolike, ustvarjalne in fleksibilne metode veščin, ki lahko tradicionalnim industrijam pomagajo pri nadgradnji njihovih produktov in storitev. Sodelovanje med obema sektorjema torej lahko vodi do novih rešitev in inovacij. Priporočila, kako do vzpostavitve uspešnega medsektorskega sodelovanja, smo zapisali v publikaciji, najvažnejša so:

  • razviti in implementirati je treba podporne strukture, ki bi omogočile uspešno komunikacijo med KKI in naprednimi proizvodnjami,
  • razmišljati je treba o vavčerjih za financiranje manjših projektov, ki bi vodili k dolgoročnim sodelovanjem,
  • raziskati je treba potenciale KKI in na tej podlagi oblikovati strategije, iz katerih bo razvidno, kako lahko KKI pripomore h gospodarski rasti v Srednji Evropi,
  • o povezovanju med KKI in naprednimi proizvodnjami je treba razmišljati kot o investiciji v prihodnost.

Na podlagi tega pristopa, razvitega v projektu COCO4CCI, so bile številnim predstavnikom KKI predstavljene nove poslovne priložnosti za sodelovanje z naprednimi proizvajalci, prav tako pa so napredni proizvajalci dobili nove ideje za nadgradnjo svojih produktov in storitev. Najpomembneje pa je, da je kampanja spremenila način, na katerega se obe strani dojemata.

 

* Koncept WHOLEBRAINER temelji na zamisli o levi in desni hemisferi možganov. Nevrološke reakcije možganov je pri različnih subjektih mogoče zaznati na različnih področjih. Čustveni in ustvarjalni procesi tako aktivirajo desno stran možganov, medtem ko je pri analitičnih in tehničnih procesih več aktivnosti na levi strani možganov. Po analogiji kulturno-kreativni sektor predstavlja desni del možganov, proizvodnja industrija pa levi del možganov.

 

 

 

 

 

 

Fotogalerija