Projektno povezovanje

Aktualne novice


Projekt DigiER - Rezultati slovenskega vprašalnika Smernice o strategijah digitalnega čezmejnega podjetništva v poslovnem okolju

 

Na vprašalnik smo prejeli smo 41 odgovorov. Večji del anketirancev je bila ženskega spola (28 žensk in 13 moških). Skoraj vsi so zaposleni na Gospodarski zbornici Slovenije, eden anketiranec je izvajalec poklicnega izobraževanja in usposabljanja, eden anketiranec pa dela kot poslovni svetovalec.

Večina anketirancev je delno seznanjena s kulturnimi razlikami pri pogajanjih, podpisovanju in spoštovanju pogodb med podjetji v EU (16 anketirancev). Anketiranci so predlagali, da priročnik vključuje vsaj osnovno znanje in praktične izkušnje za vse države EU.

Večina anketirancev ima osnovno praktično znanje o digitalnih davčnih platformah v Evropi (21). V tem poglavju je nekaj predlogov, kot npr:

·         Seznam vseh spletnih platform davčnih uprav v EU.

·         Možnosti izmenjave podatkov različnih davčnih platform v Evropi, vstopa v sistem različnim uporabnikom, preverjanje bonitet poslovanja podjetnikov v tujini.

·         Uporabno znanje in seznanitev s platformami/aplikacijami, ki so podjetjem na tem področju na razpolago v EU; npr. v postopkih internacionalizacije poslovanja.

Večina anketirancev ne pozna AR (Augmented Reality - obogatena resničnost) za e-poslovanje (29 anketirancev) in bi radi prejeli informacije o tem, kako se AR lahko uporablja v podjetjih, nekaj osnovnih informacij in praktičnih primerov.

Večina anketirancev nima nobenega praktičnega znanja o avtomatizaciji trženja svojih produktov in storitev (17 anketirancev) ali ima le delno znanje (12 anketirancev). Večina bi jih želela pridobiti osnovno znanje in tudi znanje o še boljši optimizaciji ter uporabnih trikih, zlasti na področju reševanja izziva, kako doseči, da množična elektronska sporočila ne bodo šla v neželeno pošto.

Večina anketirancev delno pozna (15) ali pozna (14) učinkovite načine brezgotovinskega plačevanja pri poslovanju v evropskih državah. V tem poglavju je nekaj predlogov, kot npr:

·         Seznam specifik pri poslovanju v državah EU, morebitne razlike pri davčnih zavezancih in nezavezancih itd.

·         Varnost in kompleksnost brezgotovinskega plačevanja.

·         Predstavitev, kateri kanali in platforme so najbolj primerni za fizične osebe in kateri za pravne osebe.

·         Morda tudi omemba GDPR zadržkov in vidikov. Do kakšne mere je takšno specifično poslovanje anonimno in do kakšne ne.

Večina anketirancev nima (4) ali ima delno znanje (4) o nakupovalnem vedenju in vplivu socialnih omrežij na nakupovalne navade potrošnikov. Večina želi pridobiti osnovno znanje, informacije o pasteh socialnih omrežij glede nakupovalnih navad in informacije glede morebitnega ciljnega targetiranja kupcev.

Rezultati vprašalnika bodo uporabljeni za pripravo našega priročnika.

 

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Vsebina te publikacije ne odraža nujno stališča ali mnenja Evropske komisije. Publikacija odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.« [Številka projekta: KA226-EFE67C7B].

 

Fotogalerija