Projektno povezovanje

Aktualne novice


Izšla je četrta številka novičnika DigiER


V četrti izdaji novičk projekta DigiER si lahko preberete več o:

Partnerji smo opredelili okvir in vsebino za razvoj inovativnih in celovitih digitalnih čezmejnih podjetniških strategij v poslovnem okolju. Učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter podjetniki bodo lahko s pomočjo zaposlenih v gospodarskih zbornicah na svojih delovnih mestih uresničili idejo o učenju na delovnem mestu.

Novičnik je na voljo tu.

 FB stran projekta: https://www.facebook.com/DigierProject/

Spletna stran projekta: https://digier.erasmus.site/

LinkedIn stran projekta: https://www.linkedin.com/company/digier-digital-transborder-entrepreneurship-readiness Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Vsebina te publikacije ne odraža nujno stališča ali mnenja Evropske komisije. Publikacija odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.« [Številka projekta: KA226-EFE67C7B].

 

Fotogalerija