Projektno povezovanje

Aktualne novice


Javni razpis v okviru projekta CIRCOTRONIC

Projekt CIRCOTRONIC, katerega vodilni partner je Gospodarska zbornica Slovenije, se osredotoča na spodbujanje trajnostnega prehoda z izboljšanjem proizvodnje električne in elektronske opreme (EEO) v Srednji Evropi. Cilj projekta je prehod h krožnemu gospodarstvu ter zmanjševanje negativnih vplivov EEO na okolje. V okviru projekta se bo vzpostavila transnacionalna mreža krožnih laboratorijev, v katerih bodo razvita in testirana orodja za izboljšanje krožnosti v proizvodnji EEO. Eden od teh laboratorijev bo deloval v okviru GZS.

Namen tega razpisa je izbrati podjetje ali zunanjega strokovnjaka, ki nas bo podprl pri testiranju, pilotiranju in uvajanju orodij in rešitev, s katerimi bomo malim in srednje velikim podjetjem skupaj pomagali pri zelenem prehodu.

Sodelovanje med GZS in izbranim podjetjem/zunanjim strokovnjakom je predvideno od septembra 2024 do vključno februarja 2026.

Pogoji za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo podjetja ali zunanji strokovnjaki, ki:

 • Imajo izkušnje z izvajanjem aktivnosti za pomoč podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo.
 • Imajo izkušnje s trajnostno analitiko, trajnostnimi strategijami in/ali podobnimi orodji.
 • So sposobni sodelovati z MSP-ji in jim nuditi ustrezno podporo in svetovanje.

Naloge izvajalcev

Izbrani izvajalci bodo zadolženi za:

 • Podporo Gospodarski zbornici Slovenije pri pomoči MSP-jem pri prehodu na krožno gospodarstvo
 • Podporo in svetovanje pri uvajanju krožnih poslovnih modelov v MSP-je.
 • Sodelovanje pri pilotiranju in testiranju orodij v okviru krožnih laboratorijev.

Kriteriji za izbor

Pri izbiri izvajalcev bomo upoštevali naslednje kriterije:

Izkušnje in reference (50%)

 • Dokazane izkušnje pri izvajanju trajnostnih analitik in pripravi trajnostnih strategij.
 • Izkazana podpora MSP-jem na področju krožnega gospodarstva v preteklosti.

Cena (50%)

 • Določena urna postavka za izvedbo aktivnosti s podjetji.

Prijava na razpis

Zainteresirani izvajalci naj pošljejo svojo prijavo na e-naslov urska.spitzer@gzs.si. Prijava mora vsebovati:

 • Kratek opis podjetja ali strokovnjaka, vključno z referencami in izkušnjami na področju trajnostne analitike, priprav trajnostnih strategij in krožnega gospodarstva.
 • Finančno ponudbo za izvedbo nalog.

Rok za prijavo

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 17. junija 2024. Izbrani izvajalci bodo obveščeni v roku 8 dni po zaključku razpisa.

Za dodatne informacije se obrnite na urska.spitzer@gzs.si.

Vsebina razpisa je namenjena spodbujanju krožnega gospodarstva v Sloveniji. Projekt CIRCOTRONIC je financiran iz programa Interreg Srednja Evropa.


Fotogalerija