Projektno povezovanje

Aktualne novice


SDG NAVIGATOR - sporočilo za javnost 2

Vabimo vas k uporabi Slovarja kompetenc ustvarjalcev trajnostnostnih sprememb (The Sustainability Changemaker Competences Dictionary - SCCD), ki opredeljuje kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, ki lahko posameznikom omogočijo, da s svojimi različnimi življenjskimi vlogami in odločitvami postanejo resnični nosilci sprememb v smeri trajnostnosti. V okviru projekta pripravljamo tudi Učno pot - Sustainability NAVIGATOR Learning Path (SNLP) ter Digitalno vozlišče in zbirko orodij - SDG NAVIGATOR Digital Hub & Toolbox (SNDH), ki bosta v angleškem in vseh jezikih projektnih partnerjev dosegljiva na https://sdgnavigator.eu/.

Več na povezavi.

Fotogalerija