Sciencetech

Novice


Vprašalnik o kompetencah za CERN

Spoštovani!

  • ŽELITE DOSTOPATI DO NOVIH TRGOV?
  • Razvijati nove poslovne priložnosti?
  • CERN predstavlja izjemno poslovno priložnost za SI gospodarstvo.

 Povečana potreba po raziskovalni infrastrukturi in povečano število mednarodnih znanstveno-infrastrukturnih projektov vpliva na pozitivni trend rasti trga visokotehnoloških rešitev in porast povpraševanja po produktih in storitvah na tem področju. S tem ciljem smo lani ustanovili sekcijo visokotehnoloških podjetij ScienceTech je, katere namen je poglobitev, uveljavitev, širitev in skupen nastop slovenskih podjetij na ScienceTech trgu, povezovanje s predstavniki države in potrebami mednarodnih organizacij,  CERN, ESA, ITER, FAIR, ESFRI,  e-IRG idr., ki skupaj predstavljajo več kot 2mrd€ vreden trg.  Na ta način pa poleg doseganja svojih poslovnih rezultatov pridobivate ključne  reference za delo na  največjih svetovnih projektih.

Da pa bomo učinkovito podprli interese in prizadevanja vaših podjetij za izvoz na zanimive tuje trge moramo  v čim večji meri poznati ambicije in kompetence ter preferenčna področja na katerih ste aktivni. Za učinkovito predstavitev vašega podjetja in vaših kompetenc in produktov (izdelkov in/ali storitev) smo na GZS pripravili eKatalog s ciljem približati vas trgu ki ga predstavljajo CERN, ESA, ITER, FAIR, ESFRI,  e-IRG idr .

 Prosimo vas da v vprašalnik na spodnji povezavi vnesete podatke, ki bodo v pomoč  pri usmerjanju vaših dejavnosti in vaši predstaviti na tujih trgih in v okviru mednarodnih organizacij. Prosimo za vašo kratko in jedrnato predstavitev , pri čemer upoštevajte, da je vprašalnik namenjen nabavnim službam s tehničnim znanjem, ki pa je prvenstveno usmerjeno v identificiranje novih poslovnih kontaktov. Podjetja se za kakršnekoli informacije v zvezi s CERN in ostalim lahko obrnejo tudi na MIZŠ. 

 Za dodatna vprašanja o priložnostih in načinu sodelovanja pa so na voljo:

  • Samo Tuma, ILO
  • Matej Švarc, GZS
  • Janko Burgar, Sciencetech
  • Tea Glažar, MIZŠ

Fotogalerija