Sciencetech

Novice


I-HAB Industry Day

I-HAB Industry DayNa dogodku bo ESA  uvodoma predstavila program za človeške in robotske raziskave (E3P) ter podrobneje načrtovane aktivnosti implementacije programa The Cislunar Gateway- International Habitat (I-HAB).


Dogodek bo potekal dne 20.5. 2020  od 10.00 - 12.00 (online).
Rok za prijavo je 18. 5. 2020.

Spodaj je povezava do toka v živo in geslo za dostop do njega:

https://livestream.com/esa/i-habindustryday

password: esalive2020

The Agenda for the Industry Day is:

ESA-ESTEC (10:00-10:30)

Introduction & Welcome
Programmatic Overview of E3P
The I-HAB Project in the Artemis/Gateway Programme context
I-HAB Project objectives and planning

THALES ALENIA SPACE ITALIA  (10:30-11:40)

Introduction
Program Overview and Project Organisation
Procurement Policy and Planning
Procurement Opportunities
Thales Alenia Space France: Procurement Opportunities for the AVIONICS SUBSYSTEM

Guest Speaker
: Samantha Cristoforetti (11:40-11:45)

Q&A
(11:45-12:00)

Speakers from ESA


David Parker                                 Director of Human and Robotic Exploration
Nico Dettmann                            Development Projects Group Leader
Sara Pastor                                    Project Manager, I-HAB
Samantha Cristoferetti            Astronaut and Future Projects Coordinator
Julia Robinson                             Project Controller I-HAB/ Moderator

Speakers from Thales Alenia Space


Walter Cugno                        Vice President Exploration and Science Domain, Responsible Torino Site
Franco Fenoglio                    Human Space Flight & Transportation Programs Responsible
Marcella Salussolia              I-HAB Program Manager
Abele Quaregna                     I-HAB System Manager
Roberto Marra                       IHAB Procurement Manager
Marco Panunzio                     Avionics Subsystem Manager 

Hitrejši postopek zaposlovanja tujcev

Hitrejši postopek zaposlovanja tujcev

Z vpisom v Register podjetij z visoko dodano vrednostjo bodo podjetja lahko bistveno hitreje prišla do novih kadrov iz tujine, vpis v register omogoča hitrejši postopek zaposlovanja tujcev, saj ni potrebe po pridobivanju mnenja Zavoda za zaposlovanje.

 

Register podjetij z visoko dodano vrednostjo, katerega vzpostavitev je opredeljena v zakonu o spodbujanju investicij, ne ponuja le pregleda podjetij na enem mestu, ampak tudi:

 • daje podjetjem referenco in potrditev, da so visoko uspešno podjetje, kar jim lahko koristi pri izkazovanju statusa na različnih ponudbah in razpisih,
 • krepi vlogo Slovenije kot dežele uspešnih podjetij,
 • je osnova za dodelitev ugodnosti podjetjem z visoko dodano vrednostjo, pri čemer je največja trenutna neposredna korist povezana z lažjim zaposlovanjem tujcev, saj jim skrajša in olajša postopek.

Register je namenjen:

 • gospodarskih družbam,
 • ki so stare vsaj 3 leta,
 • imajo dodano vrednost na zaposlenega vsaj 50 % nad slovenskim povprečjem ali vsaj 25 % nad slovenskim povprečjem, v kolikor je hkrati letna rast števila zaposlenih vsaj 10 %
 • imajo zaposlenih več kot 20 oseb
 • imajo letni prihodek najmanj 1.000.000 EUR
 • niso v postopku likvidacije ali stečaja
 • imajo za obdobje zadnjih šestih mesecev predlagane vse obračune davčnih odtegljajev in nimajo neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.
 • Register podjetij z visoko dodano vrednostjo se vodi skladno s 30. členom Zakona o spodbujanju investicij (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542)


  Vlogo za vpis v register lahko oddajo podjetja, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje.

  Več informacij in o pogojih vpisa v register si preberite  tukaj.   

    

  SEEIIST in SIPTC napredna zdravstvena centra doma in v regiji

  SEEIIST in SIPTC napredna zdravstvena centra doma in v regiji

  Vabljeni na predstavitev regionalnega projekta vzpostavitve Mednarodnega inštituta za trajnostne tehnologije v JV Evropi (SEEIIST projekt) v sinergiji z Nacionalnim projektom vzpostavitve slovenskega regionalnega centra za zdravljenje raka s protonsko terapijo (SIPTC projekt).

  Predstavitev bo potekala v četrtek, 23. januarja 2020 bo med 10h in 12.30 v veliki predavalnici IJS.

  Na srečanju bodo gostili ugledne mednarodne goste,  ministrico za znanost Črne gore, dr. Sanjo Damjanović ter bivšega direktorja CERNA, dr. Herwiga Schopperja, kakor tudi ugledne
  domače in tuje strokovnjake na področju zdravljenja raka in razvoja naprednih rešitev za zdravljenje raka s protoni in težkimi ioni.

   

  Srečanje bo namenjeno predvsem vsebinski predstavitvi projektov s stališča:

  • medicinske stroke,
  • znanstvenih izzivov ter
  • priložnosti za visoko-tehnološka podjetja, ki jih tovrstna infrastruktura omogoča. 


  Priložena najava srečanja in okvirni program sta objavljen na spletni strani IJS.

  Svojo udeležbo potrdite do 15. januarja 2020 na elektronski naslov andrej.studen@ijs.si

  Delavnica za človeške in robotske raziskave (E3P2)

  Delavnica za človeške in robotske raziskave (E3P2)

   Na MGRT bo v sodelovanju z ESA dne 27. septembra 2019 potekala delavnica, na kateri bodo predstavniki ESE podrobneje predstavili predlog programa za človeške in robotske raziskave (E3P2) - s poudarkom na priložnostih sodelovanja v okviru sklopa aktivnosti ExPeRT (The Exploration, Preparation, Research and Technology). 

  Področje vključuje bivanje človeka v vesolju, robotiko, umetno inteligenco, vesoljske odpadke, razvoj različnih tehnologij ter predvideva sodelovanje tudi z industrijami, ki se običajno ne ukvarjajo z vesoljem (npr. različni pogonski sistemi, recikliranje, 3D tisk…)

  Delavnica, ki bo potekala v angleškem jeziku,  se bo odvijala v veliki sejni sobi MGRT (2.nadstropje), Kotnikova 5, Ljubljana.

  V kolikor se želite delavnice, na kateri bodo predstavljene priložnosti sodelovanja v okviru programa E3P2, udeležiti (ter se še niste prijavili), vas prosimo, da udeležbo potrdite do petka, 13. 9.2019 na naslov sabina.kolesa@gov.si.

  Prosimo, da v okviru potrditve navedete tudi morebiten interes za bilateralni sestanek s predstavniki ESE. Bilateralni sestanki bodo potekali od 13.30 do 15.ure (termini bodo določeni naknadno).  

  PROGRAM

  Time

   

  Title

   

   

  Speaker

   

  WORKSHOP

   

  10:00

   

  Welcome

   

   

  SI Representative

  10:05

   

  The European Exploration Envelope (E3P) Programme - Period 2

   

   

  S. Espinasse/A. Jordahl

  10:30

   

  CS #3 - Moon Exploration

   

   

  B. Hufenbach

  11:00

   

  CS #4 - Mars Sample Return

   

   

  G. Magistrati

  11:15

   

  Commercial Partnerships and Opportunities

   

  B. Hufenbach

  11:45

   

  ExPeRT

   

   

  G. Magistrati

  12:15

   

  Lunch

   

   

  13:30

   

  One-to-One with industry representatives, on E3P-P2 opportunities, questions, etc...

   

   

   

  ALL

  15:00

   

  End of workshop

   

   

   

  Arhiv: 3.7.2019 - Zbor članov ScienceTech

  Arhiv: 3.7.2019 - Zbor članov ScienceTech

   

  ScienceTech združenje tehnološko znanstvenih podjetij je od ustanovitve pred dvema letoma do danes že dosegla pomembne rezultate, pri čemer se moramo v veliki meri zahvaliti vsem članom in drugim akterjem, ki delajo na področju ScienceTech. 

   

  Hkrati pa ostaja odprtih nekaj izzivov in pobud za nadaljnje delo, zato smo v ponedeljek 3.7.2019 ob 9.00 organizirali Zbor članov ScienceTech

  Poseben del srečanja je bil namenjen pripravam na Dan slovenske industrije v CERN  - 9. in 10. oktobra 2019.

    Vse priloge si lahko ogledate spodaj.


  Dnevni red:

  1. Pregled aktivnosti preteklega leta in Poročilo 2018 (Janko Burgar, Nenad Šutanovac) 
  2. Pregled predlogov in Program dela za leto 2019/20 (Janko Burgar, Vsi)
  3. Poročanje iz CERNa (Samo Tuma, Tea Glažar)
  4. Aktualne zadeve:
   • Širitev in možnosti za sodelovanje v okviru CTA (Samo Stanič)
   • SIPTC in SEEIIST, kot priložnost za slovensko gospodarstvo (Janko Burgar, Tea Glažar)
   • Olajšave za vlaganje v RR: priložnosti in izzivi za Sciencetech podjetja (Janko Burgar)
   • MIZŠ, MGRT: aktualne zadeve (Jernej Salecl, Tomaž Boh in Tea Glažar)

   5. Razno in Predlogi članov

  Po končanem ožjem delu Zbora članov smo se posvetili Dnevu slovenske industrije v CERN, z najnovejšimi informacijami in pripravo udeležencev na dogodek, ki bo v oktobru 2019 v CERN.

   Lep pozdrav
   mag. Janko Burgar, Predsednik Sciencetech

   

   

  Najava javnega razpisa Mini ATTRACT Phase 1

  Dear colleagues,
   
  CERN is pleased to announce that the Mini-ATTRACT Phase 1 project, has been selected to be funded (20 MEuros) by the European Commission in the framework of the H2020 programme and will officially start on 1 August 2018. Resources will be made available, on a competitive basis, for projects aimed at developing novel concepts for the next generation of detection and imaging technologies, fostering collaboration between the research community and industry. A call for proposals will be launched on 1 August.
   
  We would like to invite you to encourage researchers from your country to apply to the call for proposals. Information on the application process can be found in the attached slides. The CERN EU office (pablo.garcia.tello@cern.ch) is available to provide more details if needed.
   
  Best regards,
  Martin Steinacher 

  Arhiv: Industrijski dan EUMETSAT - Priložnost in izziv za slovenska podjetja

  EUMETSAT je medvladna, evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov. Ustanovljena je bila leta 1986, njena osnovna naloga je razvoj, vzdrževanje in uporaba meteoroloških satelitov za spremljanje trenutnega vremena in proučevanje podnebja ter njune spremenljivosti. V ta namen EUMETSAT zagotavlja neprekinjene satelitske meritve, ki so osnova številnim izdelkom za podporo državnim meteorološkim in hidrološkim službam njenih članic ter drugim uporabnikom po vsem svetu. Stalno spremljanje stanja ozračja, oceanov in zemeljskega površja z meteorološkimi sateliti je še posebej pomembno za pravočasno zaznavanje in napovedovanje razvoja nevarnih vremenskih dogodkov, ki lahko povzročijo veliko gmotno škodo, oziroma celo ogrozijo človeška življenja.

  V EUMETSAT je trenutno vključenih 31 evropskih držav, od tega 30 polnopravnih članic in ena sodelujoča.  Slovenija se je v EUMETSAT vključila leta 2003 kot sodelujoča država, od leta 2008 pa je njena polnopravna članica. Več o EUMETSAT je na voljo: http://www.eumetsat.int

  EUMETSAT v razvoj novih satelitov in z njimi povezane zemeljske infrastrukture, upravljanje satelitov v času operativnega delovanja, razvoj novih satelitskih izdelkov ter v zagotavljanje neprekinjenega prenosa satelitskih meritev in izdelkov z dodano vrednostjo do uporabnikov vključuje številna visoko-tehnološka in informacijska podjetja iz njenih držav članic. V ta namen objavlja razpise vezane na aktualne in bodoče satelitske programe, med katere trenutno sodijo druga in tretja generacija meteoroloških geostacionarnih satelitov METEOSAT, prva in druga generacija polarno-orbitalnih satelitov METOP, druga in tretja generacija altimetrskih satelitov Jason ter v sodelovanju z Evropsko komisijo tudi sateliti Sentinel-3, -4, -5, -6 v okviru programa Copernicus. Aktualni razpisi organizacije EUMETSAT so objavljeni na portalu EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System), ki je dostopen na naslovu: https://eumits.eumetsat.int/

  Približno osemdeset odstotkov proračuna EUMETSAT, v katerega so države članice v letu 2018 prispevale skupno 593,6 milijona evrov, je predmet razpisov za zunanja podjetja. Pri tem EUMETSAT pri izbiri ponudnikov deluje po načelu »največja korist za porabljen denar«.  Poleg kakovosti ponudbe ter njene vrednosti predstavljajo eno od ključnih meril pri izbiri ponudnika pretekle izkušnje s področja razpisa, saj iščejo zanesljive partnerje. Na razpisih lahko sodelujejo samo podjetja iz držav članic. S polnopravnim članstvom Slovenije se je pred desetimi leti tudi slovenskim podjetjem odprla možnost za prijave na razpise.

  EUMETSAT predstavlja velik razvojni in poslovni potencial za slovenska podjetja, vendar ta do sedaj niso v večjem obsegu izkoriščala priložnosti v okviru razpisov EUMETSAT. Tudi zato Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) skupaj z Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) in Gospodarsko Zbornico Slovenije (GZS) načrtuje v sredini novembra 2018 organizacijo Industrijskega dneva EUMETSAT. Dogodek bo namenjen izobraževanju slovenskih podjetij za uspešno prijavo na EUMETSAT-ovih razpisih, ponudil pa bo tudi možnost bilateralnega razgovora s predstavniki EUMETSAT-a. Dogodek bo brezplačen. Zaradi bolj ciljne priprave, pa vas vabimo k izkazu interesa za sodelovanje.

  Spletni obrazec za prijavo na dogodek >


  Osnutek dnevnega reda za Industrijski dan EUMETSAT, 15 november 2018

  Draft Agenda 

  EUMETSAT Industry Day

  Date: Middle of November 2018 – exact date will be fixed end of October.

  Venue: TBD, Ljubljana, Slovenia

  9:00 – 9:30   Registration and Welcome

  9:30 – 9:45   Opening Speeches

   9:45 – 11:00   Presentation of EUMETSAT on Future Programmes and Business Opportunities, Director of Programme Preparation and Development, EUMETSAT

  11:00 – 11:15   Break

  11:15 – 12:30    Training on EUMETSAT Procurement Procedures and Tender Conditions, Head of Contracts Division, EUMETSAT 

  12:30 – 12:45     Discussion and Questions

  12:45 - 13:00      Break

  13:00 – 15:30     Bilateral Meetings of Participating Companies and EUMETSA (15 minutes for each meeting) 

  15:30                    End of the Event


  Poročilo rednega zbora članov sekcije ScienceTech

  Na letnem srečanju članov Sekcije  znanstveno tehnološko naprednih podjetij - ScienceTech, ki je 1.6. 2018 potekala v prostorih GZS so člani razpravljali o delovanju in sekcije. Vsi prisotni so se strinjali, da smo v tem času dosegli lepe rezultate, hkrati pa ostaja odprtih nekaj vprašanj in pobud za nadaljnje delo. Srečanje je vodil in povezoval predsednik sekcije g. Janko Burgar. Uvodoma je predstavil dnevni red, nato pa je sledila predstavitev delovanja sekcije, izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatov.  Člani sekcije so potrdili poročilo o delu in program aktivnosti za naslednje obdobje.  V nadaljevanju je g. Samo Tuma predstavil poročilo o ILO aktivnostih v CERN.   Podrobneje o dnevnem redu seje in sprejetih sklepih si lahko preberete v priloženem zapisniku.  Na koncu je g. Gregor Molan iz podjetja Comtrade predstavil novo pogodbo za članstvo v CERN openlabu za obdobje 2018-2021 in pogodbo za raziskovalni projekt s Cernom. Njegovo predstavitev si lahko ogledate tukaj. 

  Sekcija je bila sicer ustanovljena 25.5. 2017 na pobudo sodelovanja GZS in MIZŠ v procesu pristopa k CERN in v postopku pridobivanja statusa članice CERN. Pomembne korake za ustanovitev ScienceTech so izvedli predstavniki Arctur d.o.o., Cosylab d.d¸, DEWESoft d.o.o., Gorenje, d.d., INEA d.o.o., Instrumentation Technologies, d.d. ter Zbornica elektronske in elektroindustrije pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki so vsi tudi ustanovni člani ScienceTech. 

  V letu 2017 je ScienceTech s triletnim mandatom predsedovala družba Cosylab d.d. in kot podpredsednik družba I-Tech. Sekcija si bo še naprej prizadevala za poglobitev, uveljavitev, širitev in skupen nastop slovenskih podjetij na ScienceTech trgu, povezovanje s predstavniki države in mednarodnimi inštitucijami (CERN, ITER, ESFRI, FAIR, ESA idr.) ter pridobivanje relevantnih referenc skozi sodelovanje na največjih in najzahtevnejših evropskih ter svetovnih projektih ter zastopanje deležnikov Slovenije v najvidnejših mednarodnih inštitucijah s področja ScienceTech.


   

  Vabilo na Zbor članov sekcije ScienceTech

  Spoštovani kolegice in kolegi,

  Z lanskim letom smo pod okriljem GZS postavili ScienceTech združenje tehnološko znanstvenih podjetij. V vmesnem času, do danes smo tudi postali pridruženi člani CERN (4.7.2017) z vrsto priložnosti za sodelovanje. V tem času smo dosegli lepe rezultate, hkrati pa ostaja odprtih nekaj vprašanj in pobud za nadaljnje delo zato vas

  1.6.2018 ob 9.00 vabim na Zbor članov ScienceTech
  v prostorih GZS (Dvorana F v medetaži), Dimičeva 13 Ljubljana
  (Parkiranje je v garaži GZS)

  Prosim, da udeležbo javite na: matej.svarc@gzs.si in v primeru vaše zadržanosti na Zbor članov pride vaš namestnik/predstavnik vašega podjetja.

  Dnevni red:

  1. Pregled aktivnosti preteklega leta in Poročilo 2017 (Janko Burgar, Dušan Zupančič) -> https://docs.google.com/document/d/1V2vO32W7nm50nWNAQKAAyb4tZdm5li6Ui4cLiWxKJMk/edit?usp=sharing  
  2. Pregled predlogov in Program dela za leto 2018/19 (Janko Burgar, Vsi) -> https://docs.google.com/document/d/1KiageMx29aODZqUne8u6AcD-97ESWcrT97hRmrGCYdM/edit?usp=sharing
  3. Poročanje iz CERNa (Samo Tuma, Tea Glažar)
  4. Aktualne zadeve:
   • eKatalog ponudbe podjetij za CERN (Nenad Šutanovac)
   • sodelovanje s Kitajsko na področju Sciencetech projektov in drugo mednarodno sodelovanje (Janko)
   • EUMETSAT Industry Day (ARSO - Klemen Bergant, Tatjana Veljanovski)
   • širitev in možnosti za sodelovanje v okviru FAIR in CTA (Albin Kralj in Tea Glažar)
   • predstavitev SIPTC: Slovenski center za protonsko terapij za zdravljenje raka in priložnosti za sodelovanje slovenske industrije (Janko)
   • MIZŠ, MGRT: aktualne zadeve (Tea Pririh & Tea Glažar)
          5. Razno in Predlogi članov 

  Predvideno je, da končamo najkasneje ob 11h se potrudimo, da končamo prej. Dodatne predloge za dnevni red in teme, ki jih izpostavimo pa mi prosim še posredujete, da jih lahko vključimo v dnevni red srečanja.


  Naj vas ob tej priložnosti spodbudim tudi k vnosu vaših kompetenc in ponudbe podjetja za potrebe CERN v eKatalog, ki ga pripravlja GZS prav za potrebe uspešnejšega sodelovanja s CERN - povezava in več info -> https://www.gzs.si/sciencetech/vsebina/Novice/ArticleID/65075/vprasalnik-o-kompetencah-za-cern

  Lep pozdrav,

  mag. Janko Burgar, Predsednik Sciencetech

  Vprašalnik o kompetencah za CERN

  Spoštovani!

  • ŽELITE DOSTOPATI DO NOVIH TRGOV?
  • Razvijati nove poslovne priložnosti?
  • CERN predstavlja izjemno poslovno priložnost za SI gospodarstvo.

   Povečana potreba po raziskovalni infrastrukturi in povečano število mednarodnih znanstveno-infrastrukturnih projektov vpliva na pozitivni trend rasti trga visokotehnoloških rešitev in porast povpraševanja po produktih in storitvah na tem področju. S tem ciljem smo lani ustanovili sekcijo visokotehnoloških podjetij ScienceTech je, katere namen je poglobitev, uveljavitev, širitev in skupen nastop slovenskih podjetij na ScienceTech trgu, povezovanje s predstavniki države in potrebami mednarodnih organizacij,  CERN, ESA, ITER, FAIR, ESFRI,  e-IRG idr., ki skupaj predstavljajo več kot 2mrd€ vreden trg.  Na ta način pa poleg doseganja svojih poslovnih rezultatov pridobivate ključne  reference za delo na  največjih svetovnih projektih.

  Da pa bomo učinkovito podprli interese in prizadevanja vaših podjetij za izvoz na zanimive tuje trge moramo  v čim večji meri poznati ambicije in kompetence ter preferenčna področja na katerih ste aktivni. Za učinkovito predstavitev vašega podjetja in vaših kompetenc in produktov (izdelkov in/ali storitev) smo na GZS pripravili eKatalog s ciljem približati vas trgu ki ga predstavljajo CERN, ESA, ITER, FAIR, ESFRI,  e-IRG idr .

   Prosimo vas da v vprašalnik na spodnji povezavi vnesete podatke, ki bodo v pomoč  pri usmerjanju vaših dejavnosti in vaši predstaviti na tujih trgih in v okviru mednarodnih organizacij. Prosimo za vašo kratko in jedrnato predstavitev , pri čemer upoštevajte, da je vprašalnik namenjen nabavnim službam s tehničnim znanjem, ki pa je prvenstveno usmerjeno v identificiranje novih poslovnih kontaktov. Podjetja se za kakršnekoli informacije v zvezi s CERN in ostalim lahko obrnejo tudi na MIZŠ. 

   Za dodatna vprašanja o priložnostih in načinu sodelovanja pa so na voljo:

  • Samo Tuma, ILO
  • Matej Švarc, GZS
  • Janko Burgar, Sciencetech
  • Tea Glažar, MIZŠ