Sciencetech

Novice


Arhiv: Industrijski dan EUMETSAT - Priložnost in izziv za slovenska podjetja

EUMETSAT je medvladna, evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov. Ustanovljena je bila leta 1986, njena osnovna naloga je razvoj, vzdrževanje in uporaba meteoroloških satelitov za spremljanje trenutnega vremena in proučevanje podnebja ter njune spremenljivosti. V ta namen EUMETSAT zagotavlja neprekinjene satelitske meritve, ki so osnova številnim izdelkom za podporo državnim meteorološkim in hidrološkim službam njenih članic ter drugim uporabnikom po vsem svetu. Stalno spremljanje stanja ozračja, oceanov in zemeljskega površja z meteorološkimi sateliti je še posebej pomembno za pravočasno zaznavanje in napovedovanje razvoja nevarnih vremenskih dogodkov, ki lahko povzročijo veliko gmotno škodo, oziroma celo ogrozijo človeška življenja.

V EUMETSAT je trenutno vključenih 31 evropskih držav, od tega 30 polnopravnih članic in ena sodelujoča.  Slovenija se je v EUMETSAT vključila leta 2003 kot sodelujoča država, od leta 2008 pa je njena polnopravna članica. Več o EUMETSAT je na voljo: http://www.eumetsat.int

EUMETSAT v razvoj novih satelitov in z njimi povezane zemeljske infrastrukture, upravljanje satelitov v času operativnega delovanja, razvoj novih satelitskih izdelkov ter v zagotavljanje neprekinjenega prenosa satelitskih meritev in izdelkov z dodano vrednostjo do uporabnikov vključuje številna visoko-tehnološka in informacijska podjetja iz njenih držav članic. V ta namen objavlja razpise vezane na aktualne in bodoče satelitske programe, med katere trenutno sodijo druga in tretja generacija meteoroloških geostacionarnih satelitov METEOSAT, prva in druga generacija polarno-orbitalnih satelitov METOP, druga in tretja generacija altimetrskih satelitov Jason ter v sodelovanju z Evropsko komisijo tudi sateliti Sentinel-3, -4, -5, -6 v okviru programa Copernicus. Aktualni razpisi organizacije EUMETSAT so objavljeni na portalu EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System), ki je dostopen na naslovu: https://eumits.eumetsat.int/

Približno osemdeset odstotkov proračuna EUMETSAT, v katerega so države članice v letu 2018 prispevale skupno 593,6 milijona evrov, je predmet razpisov za zunanja podjetja. Pri tem EUMETSAT pri izbiri ponudnikov deluje po načelu »največja korist za porabljen denar«.  Poleg kakovosti ponudbe ter njene vrednosti predstavljajo eno od ključnih meril pri izbiri ponudnika pretekle izkušnje s področja razpisa, saj iščejo zanesljive partnerje. Na razpisih lahko sodelujejo samo podjetja iz držav članic. S polnopravnim članstvom Slovenije se je pred desetimi leti tudi slovenskim podjetjem odprla možnost za prijave na razpise.

EUMETSAT predstavlja velik razvojni in poslovni potencial za slovenska podjetja, vendar ta do sedaj niso v večjem obsegu izkoriščala priložnosti v okviru razpisov EUMETSAT. Tudi zato Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) skupaj z Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) in Gospodarsko Zbornico Slovenije (GZS) načrtuje v sredini novembra 2018 organizacijo Industrijskega dneva EUMETSAT. Dogodek bo namenjen izobraževanju slovenskih podjetij za uspešno prijavo na EUMETSAT-ovih razpisih, ponudil pa bo tudi možnost bilateralnega razgovora s predstavniki EUMETSAT-a. Dogodek bo brezplačen. Zaradi bolj ciljne priprave, pa vas vabimo k izkazu interesa za sodelovanje.

Spletni obrazec za prijavo na dogodek >


Osnutek dnevnega reda za Industrijski dan EUMETSAT, 15 november 2018

Draft Agenda 

EUMETSAT Industry Day

Date: Middle of November 2018 – exact date will be fixed end of October.

Venue: TBD, Ljubljana, Slovenia

9:00 – 9:30   Registration and Welcome

9:30 – 9:45   Opening Speeches

 9:45 – 11:00   Presentation of EUMETSAT on Future Programmes and Business Opportunities, Director of Programme Preparation and Development, EUMETSAT

11:00 – 11:15   Break

11:15 – 12:30    Training on EUMETSAT Procurement Procedures and Tender Conditions, Head of Contracts Division, EUMETSAT 

12:30 – 12:45     Discussion and Questions

12:45 - 13:00      Break

13:00 – 15:30     Bilateral Meetings of Participating Companies and EUMETSA (15 minutes for each meeting) 

15:30                    End of the Event


Fotogalerija