Sciencetech

Novice


Hitrejši postopek zaposlovanja tujcev

Z vpisom v Register podjetij z visoko dodano vrednostjo bodo podjetja lahko bistveno hitreje prišla do novih kadrov iz tujine, vpis v register omogoča hitrejši postopek zaposlovanja tujcev, saj ni potrebe po pridobivanju mnenja Zavoda za zaposlovanje.

 

Register podjetij z visoko dodano vrednostjo, katerega vzpostavitev je opredeljena v zakonu o spodbujanju investicij, ne ponuja le pregleda podjetij na enem mestu, ampak tudi:

 • daje podjetjem referenco in potrditev, da so visoko uspešno podjetje, kar jim lahko koristi pri izkazovanju statusa na različnih ponudbah in razpisih,
 • krepi vlogo Slovenije kot dežele uspešnih podjetij,
 • je osnova za dodelitev ugodnosti podjetjem z visoko dodano vrednostjo, pri čemer je največja trenutna neposredna korist povezana z lažjim zaposlovanjem tujcev, saj jim skrajša in olajša postopek.

Register je namenjen:

 • gospodarskih družbam,
 • ki so stare vsaj 3 leta,
 • imajo dodano vrednost na zaposlenega vsaj 50 % nad slovenskim povprečjem ali vsaj 25 % nad slovenskim povprečjem, v kolikor je hkrati letna rast števila zaposlenih vsaj 10 %
 • imajo zaposlenih več kot 20 oseb
 • imajo letni prihodek najmanj 1.000.000 EUR
 • niso v postopku likvidacije ali stečaja
 • imajo za obdobje zadnjih šestih mesecev predlagane vse obračune davčnih odtegljajev in nimajo neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.
 • Register podjetij z visoko dodano vrednostjo se vodi skladno s 30. členom Zakona o spodbujanju investicij (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542)


  Vlogo za vpis v register lahko oddajo podjetja, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje.

  Več informacij in o pogojih vpisa v register si preberite  tukaj.   

    

  Fotogalerija