Skills in Metal and Electro Industry-Lat

Rezultāti


 

Piecas izglītības programmas: Mācību materiāli 

 

Materiāli ietver mācību moduļus un rezultātus, mācību materiālus un novērtēšanas dokumentus katrai no specifiskajām prasmēm. Mācību programmas ir izstrādātas, ievērojot EQAVET, EQF un ECVET principus, kas atbalsta mācību rezultātu pieeju un kalpo kā atskaites sistēma, lai Eiropā uzlabotu profesionālās izglītības kvalifikācijas kvalitāti, elastīgumu, pārredzamību, saprotamību un vērtību.


 

     

 

Programma: Kompozītmateriāli

Kompozītmateriāli – Mācību programma

Kompozītmateriāli – Mācību materiāli

Kompozītmateriāli – Rakstisks tests

 

Programma: Tehniskā redze

Tehniskā redze – Mācību programma

Tehniskā redze – Mācību materiāli

Tehniskā redze – Rakstisks tests

 

Programma: CAD/CAM

CAD/CAM – Mācību programma

CAD/CAM – Mācību materiāli

CAD/CAM – Rakstisks tests

 

Programma: Tehniskās dokumentācijas lasīšana – Metālapstrāde

Tehniskās dokumentācijas lasīšana (El.) – Mācību programma

Tehniskās dokumentācijas lasīšana (El.) – Mācību materiāli

Tehniskās dokumentācijas lasīšana (El.) – Rakstisks tests

 

Programma: Tehniskās dokumentācijas lasīšana – Elektrosektors

Tehniskās dokumentācijas lasīšana (Kov.) – Mācību programma

Tehniskās dokumentācijas lasīšana (Kov.) – Rakstisks tests


 

 

Research findings on skill gaps

Lai gūtu vispārēju ieskatu un veidotu pamatu turpmākai darbībai, pirmajā projekta posmā partneri analizēja prasmju trūkumu, izmantojot esošos  datus. Atzinumi tika izstrādāti un papildināti ar projekta partnervalstu fokusgrupu un interviju rezultātiem  metālapstrādes un elektrosektora uzņēmumos. Rezultāti deva skaidru priekšstatu par populārākajiem kompetenču un prasmju trūkumiem, kuri ir  visvairāk sastopami metālapstrādes un elektrosektora nozarē mūsdienās.

Sanāksmē visi partneri parakstīja Intelektuālo īpašumu tiesību līgumu, kura mērķis ir regulēt izstrādāto sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienību un mācību materiālu izmantošanu arī pēc projekta beigām. Tika panākta vienošanās, ka izmantošana, reproducēšana, izplatīšana un publiska lietošana izglītības, mācību un pētniecības mērķiem būs par brīvu un bez maksas visām trešajām personām.