Skills in Metal and Electro Industry - Cro

Vještine u metalnoj industriji i elektroindustriji

PROGRAM ERASMUS+

Sector Skills Alliance

Referentni br.:  554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SSA


TRAJANJE PROJEKTA: Studeni 2014.–Listopad 2017.

Unatoč visokoj razini nezaposlenosti, u metalnoj i elektroindustriji i dalje nailazimo na slobodna radna mjesta. S obzirom na brz razvoj tehnologije i znanja, tvrtkama je izuzetno teško pronaći kompetentnu radnu snagu koja bi zadovoljila sve kriterije u procesu proizvodnje, a veliku odgovornost za manjak vještina snose zastarjeli sustavi obrazovanja i manjak fleksibilnosti radnika.

Radnici su, s druge strane, suočeni s izazovima konstantnog obrazovanja i brzih promjena unutar industrije gdje moraju ostati konkurentni, produktivni i zapošljivi. Ovo su važni problem koji zahtijevaju hitnu i kontinuiranu pažnju. Kako bi se ispunio cilj reindustrijalizacije Europe, potrebno je poduzeti ekstenzivne mjere ukoliko želimo pravilno odgovoriti na potrebe tržišta.

skillME projekt dizajniran je kao odgovor na takve potrebe. Glavna svrha projekta je identificirati najraširenije nedostatke u vještinama u elektro i metalnoj industriji, posebno u advanced manufactoring segmentu, kreirati četiri kurikuluma kojima će se smanjiti taj nesrazmjer te ih integrirati u sustav strukovnog obrazovanja u državama koje sudjeluju u projektu i u Europi.

Svrha i ciljevi projekta:

  • Unapređivanje vještina, nove vještine za nove poslove, povećanje zapošljivosti
  • Mobilni radnici unutar EU, mobilnost
  • Kvalitetno i efektivno obrazovanje i osposobljavanje
  • Suradnja između zemalja članica EU
  • Fleksigurnost
  • Usklađivanje vještina i potreba tržišta rada
  • Bolje osposobljavanje mladih ljudi za izlazak na tržište rada 

 

Provedba ovog projekta financirana je uz potporu Europske komisije. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost autora te ni na koji način ne predstavlja stavove Evropske komisije.