Inovativna Slovenija

Novice


Arhiv: Poly4emi poziv k naboru družbenih izzivov s področja okolja in novih virov za biomateriale

Ali se zavedate, da vsak Slovenec, v povprečju, še vedno zavrže 72 kilogramov hrane na leto?

Ali veste, da vsako leto v Sloveniji nastane 14.000 ton različnih odpadkov (ostankov pleveli, dreves, tujerodnih invazivnih vrste), ki nastanejo pri čiščenju vrtov, parkov in drugih javnih površin? Da v slovenskih gozdovih nastane več kot 2 milijona ton odpadne biomase na leto? 

Zanima nas, kateri odpadki vas najbolj motijo. Kako bi vi ravnali s temi odpadki?   Kaj bi vi naredili s temi odpadki?  Za kaj bi jih uporabili? Kako bi jih zmanjšali?

Gospodarska zbornica Slovenije v okviru Projekta Poly4emi poziva lokalne skupnosti in predstavnike civilnih iniciativ k predlaganju družbenih izzivov s področja okolja in novih materialov, s katerimi se soočata Slovenija in tudi EU.


 Zato objavljamo:

Poly4emi poziv k naboru družbenih izzivov s področja okolja in novih virov za biomateriale

Dejstvo je, da EU poudarja željo po tako imenovani krožni ekonomiji in čim manjši odvisnosti od surovin, ki so na voljo izven EU. Dejstvo je, da Evropska unija v odpadkih vidi dragocene surovine, ki se lahko koristno uporabijo za proizvodnjo novih, tudi inovativnih izdelkov.

Ena od pomembnih vrst inovativnih izdelkov so izdelki iz bioloških materialov, za katere pa ne uporabimo hrane, ki je užitna, temveč odpadno hrano in ostale vrste bioloških materialov (tudi gnojnico).

Kako predlagati družbeni izziv?

Družbeni izziv s področja okolja / novih materialov, ki še nima rešitve ali le-ta ni zadostna, predlagate na priloženem obrazcu.

Rok za posredovanje izziva: 7. marec 2016.

 Dodatne informacije:

Antonija Božič Cerar: Antonija.Cerar@gzs.si

Simona Rataj: Simona.Rataj@gzs.si

Pripete datoteke

Fotogalerija