Inovativna Slovenija

Novice


Arhiv: Regionalni razpisi za inovacije 2016

Še je čas za prijavo vaše inovacije ... v naslednjih regijah

 


 Potegujte se za

Priznanje za najboljšo inovacijo 2016!

 

Priznanja podeljuje GZS v partnerstvu z MGRT in SPIRIT


Imate inovacijo in bi z njo želeli kandidirati na razpisu? Prijavite lahko:

  • Produktno inovacijo
  • Procesno inovacijo
  • Trženjsko inovacijo
  • Organizacijsko inovacijo

V letu 2016 razpisujemo tudi poseben inovacijski izziv za Digitalne inovacije!

Prednosti, ki vam jih sodelovanje na razpisu prinese:

  • promocija preko GZS in portala www.inogzs.si v Sloveniji
  • promocija v tujini 
  • priznanja in diplome inovatorjem in podjetjem
  • medijska odmevnost na regionalni in nacionalni ravni.

Priznanje GZS za inovacije je priznanje z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Letošnje leto razpis izvajamo v partnerstvu z MGRT in SPIRIT, javno agencijo.

Pravico do prijave na razpis imate vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji in poslovni subjekti z drugimi organizacijskimi oblikami (npr. zavodi, instituti, fakultete …), ki ste registrirani v Sloveniji.

Prijavitelj se prijavi na razpis v regiji, v kateri ima uradno prijavljen sedež poslovnega subjekta.

Razpisna dokumentacija je na voljo na straneh posamezne območne in regionalne zbornice (povezave so spodaj).

Vabljeni k sodelovanju!

 

Razpisi regionalnih in območnih gospodarskih zbornic

Rok za prijavo

Kontakt

Razpis Zbornice Osrednjeslovenskeregije

11. april 2016

Zbornica Osrednjeslovenske regije
Tel: 01 58 98 174

Razpis OZ za Severno Primorsko

8. april 2016

Nevenka Volk Rožič
Tel: 05 33 06 030

Razpis OZ Posavje

15. april 2016

OZ Posavje
Tel: 07 490 10 60

Razpis Pomurske gospodarske zbornice

15. april 2016

Robert Grah
Tel: 02 52 136 50

Razpis Regionalne gospodarske zbornice Celje

13. april 2016

Jožefa Berghaus
Tel: 03 4267 400

Razpis Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice

4. april 2016

Tanja Drofelnik
Tel. 03 898 4202

Razpis Štajerske gospodarske zbornice

15. april 2016

Lidija Majcen
Tel: 02 220 87 24

 

 

Fotogalerija