Inovativna Slovenija

Novice


Arhiv: SINERGIJE MED EVROPSKIMI STRUKTURNIMI IN INVESTICIJSKIMI SKLADI (ESIF) & FINANCIRANJE RAZISKAV IN INOVACIJ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Skupno raziskovalno središče Evropske Komisije (DG JRC) organizirata nacionalni dogodek Sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (ESIF) & Financiranje raziskav in inovacij: Na poti k odličnosti (Synergies between European Structural and Investment Funds (ESIF) & Research and Innovation Funding: The Stairway to Excellence).

Dogodek bo 6. in 7. aprila 2016, v konferenčni dvorani Plečnik 4, v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brodom 4, Ljubljana.

Na dogodku bo sodeloval tudi predstavnik Službe za koordinacijo pametne specializacije v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.


"Stairway to Excellence" (S2E) je projekt, s katerim je pričela Evropska komisija v okviru tekočih dejavnosti, povezanih s platformo pametne specializacije. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega parlamenta in se osredotoča na podporo evropskim regijam in državam članicam pri krepitvi sinergij pri uporabi različnih virov financiranja EU za raziskave, razvoj in inovacije, kot so Evropski strukturni in investicijski skladi (ESIF), Obzorje 2020, COSME, ERASMUS +, Creative Europe in drugi.

Dogodek je namenjen razpravi med nacionalnimi in regionalnimi oblikovalci politik, nacionalnimi kontaktnimi osebami okvirnih programov, predstavniki Evropske komisije, tujimi eksperti, pristojnimi oblastmi za Pametno specializacijo, izbranimi zainteresiranimi deležniki različnih institucij, slovenskimi raziskovalci ter podjetji. Dogodek se bo osredotočal na dve tematski področji in sicer (1) ozaveščanje o ukrepih, ki so potrebni, da se omogoči sinergije med različnimi programi financiranja EU in (2) izmenjavi dobrih praks z združevanjem sredstev iz strukturnih skladov, nacionalnih virov in okvirnega programa za izboljšanje odličnosti v sistemih R & R.

Več si lahko o dogodku preberete na: (priloga pdf v angleškem jeziku)

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Za udeležbo se je potrebno registrirati:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S2E_Slovenia_Event_Registration

Fotogalerija