Inovativna Slovenija

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Dan inovativnosti 2017


   

  Dan inovativnosti 2017

  Priložnosti krožnega gospodarstva

  27. September 2017, Kongresni center Brdo pri Kranju

   

  Vodilna svetovnain evropska podjetja in mesta se s podporo oblikovalcev politik (EU, OECD) usmerjajo v krožno gospodarstvo. S tem prevzemajo aktivno vlogo pri prehodu na miselnost “iz smeti v dodano vrednost”. Tovrstne pobude so sprožile nov val inovacij, ki ustvarjajo nove verige vrednosti, močnejše gospodarstvo ekonomije in boljše okolijske rezultate.

   

  Na Dnevu inovativnosti 2017 bomo predstavili dejanske priložnosti in možnosti, ki jih krožno gospodarstvo ponuja - od smeti do različnih materialov in tehnologij za različne namene (bioembalaža, bioplastikav avtomobilski, elektro, gradbeni, farmacevtski, kemični industriji) in še več.

   

  Na Dnevu inovativnosti 2017 bomo predstavili tudi priložnosti za razvojne projekte, ki jih v obdobju 2018-2020 nudi program Obzorje. Udeležence bodo imeli priložnost individualnih srečanj z drugimi udeleženci.

     Osnutek programa

   

  11.00 Plenarni del:

  · Pozdravni nagovori

  · Predstavitev globalnih / evropskih trendov krožnega gospodarstva

  · Predstavitev globalnih / Evropskih programov, ki podpirajo inovacije v krožnem gospodarstvu

  · Kako spodbuditi miselnost krožnega gospodarstva v inovacijskem procesu

   

   

   

  Delavnice (osredotočene na aplikacije – trg)

  · Viri in aplikacije za avtomobilsko industrijo

  · Viri in aplikacije za električno/elektronsko industrijo

  · Viri in aplikacije za živilsko in farmacevtsko industrijo

  · Viri in aplikacije za gradbeno industrijo

  · Viri in aplikacije za kemijsko industrijo

   

  11.00 – 13.30 individualni poslovni sestanki (osredotočeni na razvojne projekte)

   

  13.30 – 14.30 odmor za kosilo

   

  14.30 Motivacijski nagovor

   

  16.00 Podelitev priznanj GZS za najboljše inovacije

   

  Innovation Day 2017

  The opportunities of Circular economy

  27th September 2017, Brdo pri Kranju Congress Centre

   

  European and world leading companies and cities, with the support of policy makers (EC, OECD) are turning to circular economy. This means they are taking active part in the system wide transformation: from garbage to added value. Several initiatives seek to spark a new wave of innovation and to move the new value chains into a positive spiral of value capture, stronger economics, and better environmental outcomes.

   

  The 2017 Innovation day will present le the real opportunities and possibilities that circular economy offers – from garbage over different materials and technologies to various applications (bio packaging, bioplastic products, bio-based materials in automotive, electrical, construction, pharmaceutical, chemical industry) and more.

   

  Innovation day will also present the 2018-2020 financial opportunities for projects from circular economy. It will also offer the possibility of B2B and R2B meetings and targeted workshop.

   

  Draft programme

   

  11.00 Plenary session:

  · Opening speeches

  · Presentation of global / European trends in circular economy

  · Presentation of global / European financial support programs, dedicated to circular economy issues and innovation

  · How to initiate “circular economy” thinking in the process of innovation creation

   

   

   

  Workshops (focused on applications – market)

  · Sources and applications for automotive industry

  · Sources and applications for electrical industry

  · Sources and applications for food and pharmacetical industry

  · Sources and applications for construction industry

  · Sources and applications for chemical industry

   

  11.00 – 13.30 Individual R2B and B2B meetings (focused on joint projects)

   

   

  13.30 – 14.30 Lunch break

   

  14.30 Motivation speech (a renowned innovator gives a motivation speech)

   

  16.00 Innovation awards ceremony

   

  Dodatne informacije lahko pridobite pri: Simona.Rataj@gzs.si

  Additional information: Simona.Rataj@gzs.si

   

   

  Fotogalerija