Inovativna Slovenija

Novice


Arhiv: Dan inovativnosti 2017


 

Dan inovativnosti 2017

Priložnosti krožnega gospodarstva

27. September 2017, Kongresni center Brdo pri Kranju

 

Vodilna svetovnain evropska podjetja in mesta se s podporo oblikovalcev politik (EU, OECD) usmerjajo v krožno gospodarstvo. S tem prevzemajo aktivno vlogo pri prehodu na miselnost “iz smeti v dodano vrednost”. Tovrstne pobude so sprožile nov val inovacij, ki ustvarjajo nove verige vrednosti, močnejše gospodarstvo ekonomije in boljše okolijske rezultate.

 

Na Dnevu inovativnosti 2017 bomo predstavili dejanske priložnosti in možnosti, ki jih krožno gospodarstvo ponuja - od smeti do različnih materialov in tehnologij za različne namene (bioembalaža, bioplastikav avtomobilski, elektro, gradbeni, farmacevtski, kemični industriji) in še več.

 

Na Dnevu inovativnosti 2017 bomo predstavili tudi priložnosti za razvojne projekte, ki jih v obdobju 2018-2020 nudi program Obzorje. Udeležence bodo imeli priložnost individualnih srečanj z drugimi udeleženci.

 Osnutek programa

 

11.00 Plenarni del:

· Pozdravni nagovori

· Predstavitev globalnih / evropskih trendov krožnega gospodarstva

· Predstavitev globalnih / Evropskih programov, ki podpirajo inovacije v krožnem gospodarstvu

· Kako spodbuditi miselnost krožnega gospodarstva v inovacijskem procesu

 

 

 

Delavnice (osredotočene na aplikacije – trg)

· Viri in aplikacije za avtomobilsko industrijo

· Viri in aplikacije za električno/elektronsko industrijo

· Viri in aplikacije za živilsko in farmacevtsko industrijo

· Viri in aplikacije za gradbeno industrijo

· Viri in aplikacije za kemijsko industrijo

 

11.00 – 13.30 individualni poslovni sestanki (osredotočeni na razvojne projekte)

 

13.30 – 14.30 odmor za kosilo

 

14.30 Motivacijski nagovor

 

16.00 Podelitev priznanj GZS za najboljše inovacije

 

Innovation Day 2017

The opportunities of Circular economy

27th September 2017, Brdo pri Kranju Congress Centre

 

European and world leading companies and cities, with the support of policy makers (EC, OECD) are turning to circular economy. This means they are taking active part in the system wide transformation: from garbage to added value. Several initiatives seek to spark a new wave of innovation and to move the new value chains into a positive spiral of value capture, stronger economics, and better environmental outcomes.

 

The 2017 Innovation day will present le the real opportunities and possibilities that circular economy offers – from garbage over different materials and technologies to various applications (bio packaging, bioplastic products, bio-based materials in automotive, electrical, construction, pharmaceutical, chemical industry) and more.

 

Innovation day will also present the 2018-2020 financial opportunities for projects from circular economy. It will also offer the possibility of B2B and R2B meetings and targeted workshop.

 

Draft programme

 

11.00 Plenary session:

· Opening speeches

· Presentation of global / European trends in circular economy

· Presentation of global / European financial support programs, dedicated to circular economy issues and innovation

· How to initiate “circular economy” thinking in the process of innovation creation

 

 

 

Workshops (focused on applications – market)

· Sources and applications for automotive industry

· Sources and applications for electrical industry

· Sources and applications for food and pharmacetical industry

· Sources and applications for construction industry

· Sources and applications for chemical industry

 

11.00 – 13.30 Individual R2B and B2B meetings (focused on joint projects)

 

 

13.30 – 14.30 Lunch break

 

14.30 Motivation speech (a renowned innovator gives a motivation speech)

 

16.00 Innovation awards ceremony

 

Dodatne informacije lahko pridobite pri: Simona.Rataj@gzs.si

Additional information: Simona.Rataj@gzs.si

 

 

Fotogalerija