Inovativna Slovenija

Novice


Prednosti in priložnosti slovenske inovativnosti


Inovacijska zavest v Sloveniji se počasi dviguje, vendar pa je problematično, da se miselnost prične intenzivno širiti šele v času visokega šolanja.

Rangiranje najrazličnejših opredmetenih ali neopredmetenih zadev je »šport«, ki je prisoten skozi celotno zgodovino človeštva.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v številki revije Glas gospodarstva GG februar 2019. Bi se radi naročili na celotno revijo?

Fotogalerija