Slovenija 5.0

Novice


Kako do najboljšega energetskega koncepta?

Kako do najboljšega energetskega koncepta?

Osnutek energetskega koncepta Slovenije do leta 2030 predvideva 27 odstotkov obnovljivih virov energije in 27-odstotni prihranek primarnih virov.

Osnutek energetskega koncepta Slovenije, ki so ga objavili na ministrstvu za infrastrukturo, bo zarisal prihodnost energetske oskrbe do leta 2030 z vizijo do leta 2050. Mogocih je vec scenarijev, vsem pa je skupna krepitev obnovljivih virov energije, opušca- nje fosilnih goriv ter nujnost cimprejšnje odlocitve o jedrski prihodnosti Slovenije.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v številki revije Glas gospodarstva julij-avgust. Bi se radi naročili na celotno revijo?

Nova revolucija je tu

Nova revolucija je tu

Podjetja se srečujejo z izzivi, ki jih prinaša nova industrijska revolucija. Že danes je jasno, da bodo preživela le tista, ki so pripravljena na spremembe. 

Cilj Slovenije je ustvariti kritično maso znanja s povezovanjem in tako doseči tehnološki priključek  k procesu nove industrijske dobe.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v številki revije Glas gospodarstva junij. Bi se radi naročili na celotno revijo?


Kako se ubraniti pred spletnimi izsiljevalci

Kako se ubraniti pred spletnimi izsiljevalci

Podjetja lahko sama storijo veliko, da ne postanejo žrtve spletnih izsiljevalcev in prevarantov. Poskrbite za preventivo, dokler je čas.

Še tako močne varnostne rešitve ne preprečijo vdora, če zgolj eden od zaposlenih klikne tja, kamor ne bi smel.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v številki revije Glas gospodarstva junij. Bi se radi naročili na celotno revijo?


Strah pred industrijo?

Strah pred industrijo?

Kaj je prijazno investicijsko okolje? Predstavnik multinacionalke je na nedavni Veliki investicijski konferenci, ki smo jo organizirali na GZS, povedal, da je na Dunaju z enim klicem prišel do vseh podatkov o pogojih za realizacijo novega industrijskega projekta.

Slovenija potrebuje zakone, ki jih bomo uporabniki z lahkoto razumeli in izpolnjevali, uradniki pa preprosto in pregledno nadzirali njihovo spoštovanje.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v številki revije Glas gospodarstva junij. Bi se radi naročili na celotno revijo?


Sprejet zakon o vajeništvu

Državni zbor je potrdil Zakon o vajeništvu. Pri pripravi zakona je več kot leto dni sodelovala tudi GZS. Ocenjujemo, da je ta zakon najboljši možni kompromis, ki so ga vsi vključeni deležniki lahko dosegli v tem trenutku. Dogovorjeno je, da se poskusno prične z uvajanjem vajeništva že v šolskem letu 2017/2018 za štiri programe: orodjar, mizar, gastronom/hotelir in kamnosek. V letošnjem letu pričakujemo vsaj en cel oddelek vajencev za program orodjar ter manjše število vajencev za ostale programe, pri čemer je potrebno upoštevati, da zaradi dolge procedure sprejema zakona, otroci in starši niso bili dovolj obveščeni o tej možnosti. Naš cilj je, da se v prvem letu vpiše vsaj 40 vajencev v vse programe po vajeniški obliki izobraževanja.

Arhiv: Mala DigitAgenda že v sklepni fazi

V naslednjih dneh bo pripravljena Mala DigitAgenda za pametno digitalizacijo mikro, malih, srednjih podjetij in podjetnikov. Člani strateške skupine Podjetniška Slovenija ter zbornic in združenj pri GZS so izbrali 12 predlogov, in sicer na treh področjih: lažje in preglednejše poslovanje MSP, hitrejši razvoj MSP in poslovna, to je gospodarska podpora MSP. Podrobneje o predlaganih ukrepih v naslednjem Zakonodajnem kompasu.

Začetek delovanja koalicije digitalna.si

V petek so se prvič pri ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju zbrali podpisniki izjave o vzpostavitvi koalicije – digitalna.si. Ta je bila podpisana lani novembra na Vrhu slovenskega gospodarstva. Priporočilo o vzpostavitvi koalicije digitalna.si pa je prva točka DigitAgende 2016. Teme sestanka so bile organizacijska izhodišča in zasnova vodenja koalicije.

Arhiv: Do 2020 do 500 milijard naložb

Arhiv: Do 2020 do 500 milijard naložb

Evropsko unijo se vedno pesti premajhen obseg naložb. Če hočemo obrniti ta negativen trend in nadalje oživiti evropsko gospodarstvo, potrebujemo skupne ukrepe na evropski ravni. 

Do začetka marca 2017 je bilo spodbujenih ie za več kot 177 milijard evrov skupnih naložb.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v marec/april številki revije Glas gospodarstva. Bi se radi naročili na celotno revijo?


Uresničeni predlogi iz agend GZS

Vlada je objavila deveto poročilo o uresničevanju predlogov gospodarstva za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti. Po njenih podatkih je iz Agende 46+ uresničila 33, delno uresničila pa 11 ukrepov. Iz Agende malega gospodarstva v vladi beležijo 16 uresničenih in 6 delno uresničenih predlogov. Deset v celoti, 18 pa delno naj bi doslej uresničili predlogov iz Manifesta industrijske politike. Inventuro uresničevanja ukrepov iz Manifesta industrijske politike bo GZS pripravila jeseni na Vrhu slovenskega gospodarstva. Ocene GZS so običajno strožje in bolj realne.

Kako pametna so naša  omrežja?

Kako pametna so naša omrežja?

Največ pozornosti pametnim števcem in razvoju rešitev. Slovenija zaganja tudi dve pomembni mednarodni partnerstvi, z Japonsko in Hrvaško.

S pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in rešitev v oblaku bo ELES v okviru projekta z japonsko agencijo NEDO lahko še bolje izkoristil obstoječe omrežje.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v februarski številki revije Glas gospodarstva. Bi se radi naročili na celotno revijo?