Slovenija Bere

Novice


Arhiv: Računovodje ne beremo samo zakonov! (Nacionalna kampanja Slovenija bere)

Nacionalna kampanja Slovenija bere, ki poteka pod okriljem GZS, je kulturno gospodarski projekt, ki ima za cilj izboljšanje načetega zdravja slovenske bralne kulture, da bomo Slovenci postali narod bralcev, Slovenija pa država branja. Kampanja želi opozoriti, da sta bralna pismenost in besedilna spretnost bistveni za blagostanje vsakega posameznika in gospodarske konkurenčnosti celotne družbe. Številni so dokazi, ki kažejo na njune pozitivne vplive na osebnem, političnem, kulturnem, socialnem in ekonomskem področju. Sta vozovnica v družbo znanja in boljšo prihodnost.

13. aprila letos je UO GZS na svoji 11. seji obravnaval kampanjo, jo podprl in predlagal panožnim in regijskim UO, da jo uvrstijo na svoje seje ter pozovejo svoje člane, da k njej pristopijo: Manifest Slovenija bere.

Na letošnjem 10. Zboru članov ZRS, 11. 10. 2017 smo s sloganom »Računovodje ne beremo samo zakonov!« slavnostno podpisali pristopno izjavo in tako kolektivno postali partner kampanje. Prejeli smo tudi potni list v deželo branja.Na dogodku smo si člani ZRS medsebojno izmenjali knjige, ki smo jih prinesli s seboj. 


Fotogalerija