Slovenija Bere

DA BOMO SLOVENCI POSTALI NAROD BRALCEV, SLOVENIJA PA DRŽAVA BRANJA


Raziskave o bralni kulturi med leti 1970 in 2015 so pokazale, da se glede bralnih navad v zadnjih 45 letih v Sloveniji ni skoraj nič spremenilo: število nebralcev je bilo ves čas stabilno, še več, zadnja raziskava je pokazala, da se zaskrbljujoče povečuje število nebralcev med tistimi z visokošolsko izobrazbo. Tem podatkom pritrjuje tudi raziskava PIAAC, ki kaže, da je glede bralne pismenosti odraslih Slovenija na samem repu članic OECD. Ta podatek je toliko bolj zaskrbljujoč, ker je po osamosvojitvi Slovenija pomembno okrepila in izboljšala mrežo splošnih knjižnic, založniki in knjigotržci so nekajkrat povečali število maloprodajnih mest, vsaj podvojilo se je število izdanih knjig, ves čas se je nižala njihova maloprodajna cena. Zato nedostopnost ali preskromna izbira knjig ne more biti razlog za stagnirajoče bralne navade: prej ga gre iskati v vrednostni naravnanosti širšega družbenega okolja.. Bližnjice do visoke ravni bralne kulture ne obstajajo, so pa poti in podlage, da knjiga in branje na splošno v Sloveniji postaneta naložba v prihodnost in hkrati podlaga za razvoj nacionalne inovativnosti. Zavedamo se, da predstavlja višji nivo bralne kulture ogromen razvojni potencial, ključni element ekonomskega uspeha in odločilen predpogoj za zdravje in blagostanje sedanjih in bodočih generacij prebivalcev Slovenije.

48% Slovencev ni v zadnjem letu kupilo niti ene knjige (raziskava JAK 2015)
42% Slovencev ni v zadnjem letu prebralo niti ene knjige (raziskava JAK 2015)
25% odraslih Slovencev je funkcionalno nepismenih (PIAAC 2016)

Številke so alarmantne in nezavidljive. Sodobne družbe v veliki meri temeljijo na znanju, zato je bralna pismenost med odraslimi pomemben kazalnik njihovega razvojnega potenciala. V gospodarstvu bralno pismenost pojmujemo kot del poklicne usposobljenosti, zato projekte, povezane z njenim razvijanjem, razumemo kot investicijo v prihodnost: v zmožne, podjetne in razmišljujoče posameznike, ki bodo obvladali tako svojo stroko kot načine, s katerimi lahko svojo ustvarjalnost delijo z drugimi člani delovnega kolektiva in s sodržavljani v panogi, regiji in državi.

Nacionalna kampanja Slovenija bere je kulturno-gospodarski projekt, ki naj bi z leti postal vse-nacionalno gibanje. Cilj kampanje je izboljšanje načetega zdravja slovenske bralne kulture, da bomo Slovenci postali narod bralcev, Slovenija pa država branja. Prepričanje o koristnosti branja in kupovanja knjig je osrednja točka kampanje. Verjamemo, da sta bralna pismenost in besedilna spretnost bistveni za blagostanje vsakega posameznika in gospodarsko konkurenčnost celotne družbe. Številni so dokazi, ki kažejo na njune pozitivne vplive na osebnem, političnem, kulturnem, socialnem in ekonomskem področju. Sta vozovnica v družbo znanja in boljšo prihodnost.