Slovenija Bere

KAKO V 5 KORAKIH POSTATI PARTNER KAMPANJE?


1. Izberete/posvojite eno knjigo po lastni izbiri 

V podjetjih/ustanovah poteka akcija Eno podjetje, ena knjiga. Partner/prijatelj kampanje enkrat letno izbere/posvoji na trgu dostopno knjigo kateregakoli avtorja, domačega ali tujega, živečega ali že preminulega, cenovno dosegljivo, po svoji izbiri. Okoli te izbrane knjige se kvartalno dogajajo različne nanjo vezane aktivnosti. Na primer: obisk in pogovor z avtorjem, tematska razstava, nakup knjig za del zaposlenih/lokalno knjižnico/šolo/socialno ogrožene družine/darila poslovnim partnerjem, postavitev bralnih kotičkov/vozičkov, uporaba sporočil knjige v poslovnih dokumentih/internih glasilih, obisk lokalnega kina/gledališča, bralni dan/piknik/urice, YouTube, splet, družabna omrežja …

2. Podpišete pristopno izjavo (v priponki) in jo pošljite na poštni ali e-naslov ZKZK
3. Prejmete potni list v deželo branja + logotip + plaketo
4. V enem letu organizirate nekaj dogodkov vezanih na knjigo
5. Konec leta pošljete kratko poročilo in izberete novo knjigo