Zapri

Novice


Arhiv: Študija o pregledu omejenih snovi v električni in elektronski opremi - RoHS2

Objavljeno je bilo končno poročilo  o pregledu seznama omejenih snovi, ki bo podlaga za ponovno proučitev direktive s  strani Evropske komisije v skladu s 1. in 2. odstavkom 6. člena RoHS2 direktive. Poročilo sestavljajo:

  • navodilo za uporabo metodologije za ugotavljanje in ocenjevanje snovi za uvrstitev na seznam omejenih snovi v skladu z RoHS2;
  • seznam snovi uporabljenih v EEO;
  • prioritetni seznam snovi, ki bodo v prihodnosti eventualno zapadle pod zahteve RoHS;
  • podrobno oceno snovi, ki bi morale biti prednostno obravnavane v okviru ponovne preučitve snovi s strani Evropske komisije.

Več na spletni strani RoHS v poglavju PRILAGAJANJE UKREPOV RoHS2 TEHNIČNEMU IN ZNANSTVENEMU NAPREDKU.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.