Zapri

Novice


Arhiv: Novi slovenski predpisi za izdelke, povezanih z energijo

Obveščamo vas, da so bili v Uradnem listu RS št. 50/2012 z dne 29.6.2012 objavljeni:

P R A V I L N I K o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (str. 5260 – 5265)

Pravilnik ureja okvir za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (pre­novitev) (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10).

Pravilnik določa tudi zahteve, ki jih morajo izpolnje­vati proizvodi, povezani z energijo, da se lahko dajo na trg ali v uporabo.

Začetek veljavnosti: 6.7.2012

 

U R E D B A o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo (str. 5252)

Uredba razveljavlja Uredbo o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo (Uradni list RS, št. 19/08).

Začetek veljavnosti: 6.7.2012

 

U R E D B A o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo (str. 5252 – 5253)

Uredba določa način informiranja končnega upo­rabnika z energijskimi nalepkami in podatki o proizvodu, ki se nanašajo na porabo energije in drugih bistvenih virov med uporabo, in dodatnimi podatki v zvezi s proizvodi, povezanimi z energijo, kar omogoča izbiro energijsko učinkovitejših proizvo­dov, v skladu z Direktivo 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 1).

Uredba se uporablja za proizvode, povezane z energijo, ki med uporabo neposredno ali posredno vplivajo na porabo energije in na druge bistvene vire.

Začetek veljavnosti: 6.7.2012

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.