Zapri

 Kratka predstavitev Sekcije za kibernetsko varnost

Informacije, njihova obdelava in skoraj neskončno hitro razširjanje, so sprostile ogromen človeški potencial na globalnem nivoju. Splošen razvoj od industrijske revolucije naprej je z dobo, ki jo na kratko lahko poimenujemo kar doba Interneta, dosegel vrhunec v eksploziji družbenega in tehnološkega razvoja. Vse to pa je po vsej verjetnosti  šele začetek sprememb. Na obzorju je že umetna inteligenca, ki bo morda na naše življenje vplivala hitreje in globlje  kot dosedanji razvoj informacijske družbe. Nihče ne ve, kaj vse še sledi in kako se bomo uspeli kot posamezniki in kot družba tako hitrim in težko nadzorovanim spremembam prilagoditi. Vendar pa razvoj ne prinaša le tveganja, prinaša tudi priložnosti.

Človek in človeška družba ima poleg veliko čudovitih lastnosti  tudi nekaj slabih. Ena od njih je stalnica človeške zgodovine in jo lahko strnemo v ugotovitev, da vse, kar človek ustvari, prej ali slej uporabil tudi v svojo škodo. Tudi v primeru današnjega razvoja informacijskih tehnologij je tako. Zaradi velike odvisnosti sodobne družbe od tako imenovanega kibernetskega sveta, ki ga je ustvaril človek, so tveganja še posebej velika. Značilnost današnjega časa je, da lahko težave rešujemo in tveganja obvladujemo le povezano z združevanjem in sodelovanjem. To še posebej velja za kibernetska tveganja, ki so po naravi globalna in skoraj vseprisotna. Zato je tudi ZIT oblikoval Sekcijo za kibernetsko varnost. Ambicija sekcije za kibernetsko varnost je združevati in usklajevati interese »uporabnikov« kibernetske varnosti in ponudnikov kibernetski varnostnih rešitev.

Uporabnikom kibernetske varnosti bo članstvo v Sekciji za kibernetsko varnost omogočilo, da se z vprašanji kibernetske varnosti ne bodo ukvarjali sami in da bodo večino svojih virov še vedno usmerjali v razvoj svoje osnovne dejavnosti in ne v reševanje kibernetskih problemov. Ponudnikom kibernetskih rešitev pa bo članstvo v sekciji pomagalo pri razvoju rešitev, omogočalo vplivati na razvoj trga v Sloveniji ter podpiralo nastop na globalnem trgu. Z uresničevanjem vsakoletnega Programa dela Sekcije za kibernetsko varnost bomo združevali gospodarstvo, javni sektor in državne institucije ter posamezne strokovnjake za skupen razvoj kibernetskih varnostnih zmogljivosti in tako spodbujali digitalni razvoj gospodarstva v Sloveniji.

Delo članov ureja Poslovnik SeKV. Če se odločite sodelovati v sekciji in prispevati k uresničevanju poslanstva sekcije ter ga sooblikovati, nam posredujete prijavnico na naš e-naslov zit@gzs.si ali sekv@gzs.si