Sekcija za Kibernetsko Varnost

 


Ker se uporabni pristopi zagotavljanja kibernetske varnosti stalno razvijajo, lahko na tem področju pričakujemo preboje, ki jih bodo verjetno dosegla prilagodljiva majhna ali srednja podjetja. V skladu s temi pričakovanji se na GZS v sodelovanju s regijskimi partnerji Evrope trudimo vzpostaviti okolje, v katerem bodo takšna podjetja uspevala. Zato iščemo načine, kako olajšati sodelovanje med podjetji na področju kibernetske varnosti, kako razširiti potrebna znanja in kako zmanjšati razdrobljenost trga s storitvami na tem področju. Rezultat našega dela bodo predlogi odločevalcem, kakšne ukrepe je potrebno sprejeti za pospešen in trajnostni razvoja malih in srednjih podjetij na področju kibernetske varnosti v Sloveniji in Evropski uniji.