Sekcija za Kibernetsko Varnost

Evropska komisija in njeni organi za financiranje objavljajo razpise za zbiranje predlogov na portalu Evropske komisije. Sekcija za kibernetsko varnost spremlja takšne razpise in razpise slovenskih organov ter objavlja razpise, ki so vezani za kibernetsko varnost na svojih podstraneh. S tem želimo omogočiti podjetjem in organizacijam, ki se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo lažji pregled aktualnih projektov in razpisov ter povečati možnost sodelovanja slovenskih podjetij in organizacij v mednarodnih projektih.

Aktualni razpisi:

 

- Aktualni EU razpisi - JULIJ 2023

- Razpisi Evropske komisije na področju obrambnih raziskav in razvoja (do 09. 12. 2021)

Podjetja si lahko tudi sama preverijo aktualne razpise na naslednjih straneh:

Evropska komisija

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

https://eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni

SPIRIT podjetniški portal

https://www.podjetniski-portal.si/razpisi

RCR - Regionalni center za razvoj

https://rcr-pro.eu/razpis/