Sekcija za Kibernetsko Varnost

Temeljni izziv obvladovanja kibernetskih tveganj leži v razumevanju in obvladovanju dinamičnega, ne-transparentnega in ne-determinističnega okolja, ki se kaže v kvantitativni in kvalitativni rasti kibernetskih groženj. Z dejavnostmi Sekcije za kibernetsko varnost bomo spodbujali razvoj zavedanja o kibernetskih tveganjih, razvoj kompetenc in zmogljivosti tehničnih, organizacijskih in človeških dejavnikov kibernetske obrambe ter tako prispevali k razvoju elastičnosti informacijskih in komunikacijskih sistemov za uspešno delovanje v spremenjenem okolju.

Namen sekcije je združevati gospodarstvo, javni sektor in državne institucije ter posamezne strokovnjake za skupen razvoj kibernetskih varnostnih zmogljivosti in tako prispevati k digitalnem razvoju gospodarstva. Z aktivnim sodelovanjem z vsemi deležniki kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji spodbujamo razvoj kibernetskih zmogljivosti slovenskih podjetij, ponudnikov in uporabnikov storitev ter prispevamo k celostnem razvoju kibernetske varnosti v RS.    

Svoje poslanstvo ZIT SeKV uresničuje z:

 • Razvojem sodelovanja med državo, podjetji in univerzami, posredovanjem in uveljavljanjem pobud gospodarstva do države na področju kibernetske varnosti
 • Razvojem varnostne kulture 
 • Spodbujanjem izboljšav zakonske ureditve področja kibernetske varnosti
 • Vzpostavitev sistema in razvoj izmenjave varnostnih informacij
 • Vzpostavitvijo in delovanjem skupnega Kibernetskega kompetenčnega centra za potrebe podjetij in javnega sektorja
 • Vzpostavitvijo platforme za sodelovanje med deležniki in baze znanja o vseh temah, ki jih sekcija naslavlja
 • Izkoriščanjem razvojnih potencialov EU/SLO razvojnih programov
 • Razvojem produktov za potrebe države s pravico nadaljnjega trženja tudi s pomočjo države
 • Pomoč podjetjem pri prilagajanju na zakonske spremembe
 • Oblikovanje pravil za sodelovanje in skupno nastopanje članov ter podpora konkretnim skupnim nastopom
 • Povezovanje svojih članov s člani sorodnih tujih organizacij, raziskovalnimi mrežami in drugo sorodno povezovanje
 • Predstavljanje in podpiranja dela članic SeKV združenih v pobudo Women4Cyber (Ženske za kibernetsko varnost)
 • Druge dejavnosti, ki jih Zbor SeKV opredeli v letnem programu dela   

Delo članov ureja Poslovnik SeKV. Član sekcije SeKV lahko postane vsak član Združenja za informatiko in telekomunikacije. Če se odločite sodelovati v sekciji in prispevati k uresničevanju poslanstva sekcije ter ga sooblikovati, nam posredujete prijavnico na naslov zit@gzs.si.