Zapri

Novice


Oznaka „Cybersecurity Made in Europe“

Evropska organizacija za kibernetsko varnost (ECSO) je lansirala svojo oznako „Cybersecurity Made in Europe“ za promocijo evropskih podjetij za kibernetsko varnost in povečanje njihove prepoznavnosti na trgu.  Oznaka potrjuje geografsko lokacijo in večinsko poslovanje teh podjetjij znotraj Evrope. Oznaka ne potrjuje oz. meri kakovost izdelkov in storitev teh podjetij. Da bi podjetja pridobila oznako, bodo morala dokazati, da:  

  • Imajo sedež v Evropi;
  • Nimajo večjega lastništva / nadzora zunaj Evrope;  
  • Evropa je njihov glavni kraj poslovanja z več kot polovico svojih raziskovalnih in razvojnih dejavnosti na področju kibernetske varnosti in tam zaposlenim osebjem;  
  • Zagotavljajo zanesljive izdelke in rešitve za kibernetsko varnost, kot so opredeljeni v ENISA-inih „Nepogrešljivih osnovnih varnostnih zahtevah za varne izdelke in storitve IKT“;  
  • Spoštujejo evropske zahteve glede podatkov in zasebnosti, opredeljene v Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (GDPR).  

 

Kakšne so prednosti?
 

Ključni namen oznake „Cybersecurity Made in Europe“ je služiti kot tržno usmerjen instrument, ki spodbuja usposobljena evropska podjetja za kibernetsko varnost in povečuje njihovo tržno izpostavljenost, ki presega njihove tradicionalne domače trge. Poleg tega želi „Cybersecurity Made in Europe“ ozaveščati uporabnike, poslovne partnerje in vlagatelje o strateški vrednosti podjetij za kibernetsko varnost s poreklom iz Evrope, ki svoje poslovanje razvijajo na zaupanja vrednih evropskih vrednotah.

  • Oznaka služi za večjo izpostavljenost podjetja na trgu z vidika geografske lege.  
  • Oznaka ozavešča o strateški vrednosti podjetij za kibernetsko varnost, ki izvirajo iz Evrope in razvijajo svoje poslovanje na podlagi zaupanja vrednih evropskih vrednot.  
  • Oznaka povečuje prepoznavnost podjetij med potencialnimi poslovnimi partnerji, končnimi uporabniki in vlagatelji v kibernetsko varnost. 

     

Kdo se lahko prijavi? 

 

Evropska podjetja za kibernetsko varnost iz držav članic Evropske unije (EU27), Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter Združenega kraljestva (UK) bodo lahko poslala vloge za dodelitev oznake. Vloge bodo ocenjevala kvalificirana združenja izdajateljev, ki jih bo priznala ECSO. Seznam teh združenj bo kmalu objavljen na spletni strani ECSO in prek njegovih komunikacijskih kanalov. Upravičena podjetja bodo lahko vloge oddala izbranemu kvalificiranemu izdajateljskemu združenju in ne bodo vezana na državo, v kateri je njihov evropski sedež.

 

Prva faza (02. 11. 2020 do 01. 03. 2021) lansiranja oznake vključuje tudi podpis sporazumov o partnerstvu z evropskimi združenji iz različnih evropskih držav, ki bodo pri izdaji znaka delovala kot lokalni partnerji. V prvi fazi lahko samo ESCO partnerji zaprosijo za odobritev statusa kvalificiranega izdajatelja oznake.

 

Če vas zanima oznaka CYBERSECURITY MADE IN EUROPE in želite izvedeti več o postopku prijave, vas vabimo, da si več preberete na spletni strani CYBERSECURITY MADE IN EUROPE:  

https://www.ecs-org.eu/working-groups/cybersecurity-made-in-europe-label  

Fotogalerija