Zapri

Novice


28. seja IO

Člani SeKV so na 28. seji IO po izvedenih aktivnostih Tedna kibernetske varnosti obravnavali pretekle dogodke, osnutek poročila o delu sekcije v letu 2021 in izhodišča za delo SeKV v letu 2022.

 

 Člani so ocenili, da je bil dosežen pomemben napredek v izvajanju usposabljanj specialistov ter bistven korak v sodelovanjih na različnih tekmovanjih (Cyber Night, European Cyber Security Challenge, Locked Shields), kar je ključno za nadaljnji razvoj kadra. Razvoj vseh akterjev kibernetske varnosti je rezultiral k izrednim rezultatom na tekmovanju Locked Shields 2021, kar potrjuje nujnost sodleovanja vseh akterjev. V prihajajočem obdobju bo na delo SeKV vplivala uspešna včlanitev SeKV v ECSO in delovanje nacionalnega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost, kar bo dodatna spodbuda za delo podjetij v sektorju kibernetske varnosti in k zagotavljanju odpornosti na napade.

Fotogalerija