Zapri

Na posvetu v Portorožu premierno predstavljen EduCOMP

Na posvetu SRIP-a MATPRO v letu 2018 smo predstavili napovedi potreb po kompetencah. Na posvetu Povezovanje – ključ do konkurenčnosti in kadrov, ki je potekal 17. oktobra 2019, pa je bil premierno predstavljen modularni izobraževalni program za področje kompozitov, ki smo ga poimenovali EDUCOMP, ki je nastal pod vodstvom SRIP MATPRO-ja.

 

Oblikovali smo ga na podlagi dolgoročnih napovedi potreb po kompetencah v okviru SRIP MATPRO in pri tem smo sodelovali s partnerji:

- Kemijskim institutom,

- Institutom za kovinske materiale in metalurgijo,

- Fakulteto za tehnologijo polimerov in

- Naravoslovnotehniško fakulteto, Oddelkom za materiale in metalurgijo

- Oddelkom za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje,

- Ljudsko univerzo Zasavje in podjetjem Aformx.

 

Moduli vključujejo vsebine za razvoj strokovnih kompetenc na področju kompozitov na polimerni in kovinski osnovi ter na področju tekstilnih kompozitov. V nadaljevanju bodo oblikovani tudi moduli za razvoj kompetenc s področja Industrije 4.0 in kompetence digitalne dobe, poslovno-podjetniške kompetence in osebne ter medosebne kompetence. Modularni model izobraževalnega programa omogoča večjo fleksibilnost in dopolnjevanje z vsebinami, ki jih bomo tudi v prihodnje napovedovali. Zavedamo se pomembnosti kompetenc s področja avtomatizacije, robotizacije in digitalizacije v podjetjih na vseh sferah, kar je naša ključna zaveza pri razvoju programa.

 

Izobraževalni program odlikujejo razvojna naravnanost in strokovna usmerjenost, specifičnost, dolgoročnost – za prihodnost ter fleksibilnost in agilnost. Vse kompetence, ki se dolgoročno nakazujejo kot potreba podjetij znotraj SRIP MATPRO bomo predstavili tudi izobraževalnim institucijam na celi vertikali s ciljem razmisleka o dopolnjevanju formalnih programov izobraževanja.

Na področju kadrov se bomo usmerjali v nadgradnjo in dopolnjevanje neformalnega izobraževalnega programa EduCOMP za področje kompozitov, spremljanje in dopolnjevanje napovedovanja potreb po kompetencah po modelu, ki je bil predstavljen lansko leto, podpora HR-u (kadrovski) v podjetju kot strateški partner za razvoj človeških virov in podjetja v prihodnosti (kar smo že začeli z intervizijsko skupino kadrovikov, ki jo bomo razvijali še v prihodnje) ter povezovanje s KOC MAT 2.0.

Fotogalerija