Kako lahko zmanjšamo izpuste mikroplastike v podjetju?

Kako lahko zmanjšamo izpuste mikroplastike v podjetju?

7-16-Trajnostni preobrat 11.12. a {text-decoration: none;} sup { font-size: 100% !important; } 96 #outlook a { padding:0; } .ExternalClass { ...

Kakšno energijo uporabljati za zeleni prehod?

Kakšno energijo uporabljati za zeleni prehod?

2-16-Trajnostni preobrat 4.12. a {text-decoration: none;} sup { font-size: 100% !important; } 96 #outlook a { padding:0; } .ExternalClass { ...

Arhiv: Vabilo na spletni seminar o kibernetski varnosti

Arhiv: Vabilo na spletni seminar o kibernetski varnosti

Vabljeni na strokovno-izobraževalni seminar  Demistifikacija tehnologij kibernetske varnosti v okviru EDIH DIGI-SI.  Datum: 29. 11. 2023 Trajanje: 11.00-15.00 Lokacija: MS Teams Razvoj informacijskih tehnologij in interneta pomenita vedno večjo količino podatkov in digitalnih storitev, kar za seboj potegne izzive kibernetske varnosti. Zagotavljanje kibernetske varnosti vključuje tehnične in netehnične vidike. V okviru seminarja se bomo osredotočali na koncepte in tehnologije kibernetske varnosti, ki so pogosto napačno ali nepopolno razumljeni oz. sploh niso poznani.  Mikro, mala in srednje velika podjetja ter javna uprava: vljudno vabljeni na strokovno-izobraževalni seminar Demistifikacija tehnologij kibernetske varnosti v okviru EDIH DIGI-SI.   Seminar bosta izvedla izr. prof. dr. Marko Hölbl in dr. Marko Kompara iz Laboratorija za podatkovne tehnologije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.  V okviru seminarja bodo predstavljeni različni vidiki kibernetske varnosti. Tako bodo predstavljene osnove kriptografije, s čimer želimo razbliniti misterij okoli tehnologij, ki so osnova številnim varnostnim mehanizmom. Uporaba kriptografije se navezuje tudi na digitalna potrdila in infrastrukturo javnih ključev. Razjasnili bomo pojme kot so elektronski podpis, digitalno potrdilo, SIGEN-CA, eOsebna, ipd. ter možnosti uporabe v praksi. Pomemben vidik varovanja informacijskih sistemov predstavlja tudi varovanje komunikacijske povezave, za kar lahko uporabljamo tehnologiji kot sta HTTPS in ...

Brezplačne rešitve izzivov podjetij preko evropskega projekta INDUSAC

Brezplačne rešitve izzivov podjetij preko evropskega projekta INDUSAC

Brezplačne rešitve izzivov podjetij preko evropskega projekta INDUSAC   Slovenska podjetja lahko v okviru projekta INDUSAC oddajo enega ali več izzivov, za katerega bodo brezplačno prejela rešitev s strani mednarodnih skupin študentk/študentov in raziskovalk/raziskovalcev.  Izzivi so lahko iz vseh poslovnih dejavnosti in segmentov poslovanja, obsegajo pa lahko (na primer): prihodnje potrebe kupcev (analiza trendov, katalogi produktov) sive cone obstoječega produktnega portfelja (strateške analize, akcijski načrti)  marketinške kampanje (analize trga in trendov, zasnova kampanj) razvoj digitalnih platform  (tržne analize za zasnovo platforme, prototip platforme) razvoj idej prihodnjih proizvodov in storitev (trženjski profili, ideje) poslovni načrt in modeli (SWOT analiza, ocena dobičkonosnosti, modeli) drugo. Podjetje s sodelovanjem pridobi rešitev izziva (4-8 tednov), vzpostavi kontakt z obetavnimi mladimi iz Evrope (tudi za morebitno prihodnje sodelovanje) in še dodatno poveča vidnost v mednarodnem okolju. Pri tem podjetje sodeluje z mednarodno skupino, a pri tem nima finančnih obveznosti do njih.  Izzive se odda preko platforme INDUSAC. Za zasnovo rešitev v prvem krogu (do predvidoma maja 2024) se priporoča ...

Javni poziv za udeležbo slovenskih podjetij v gospodarski delegaciji v Dubaj med COP28, 4. - 7. december 2023

Javni poziv za udeležbo slovenskih podjetij v gospodarski delegaciji v Dubaj med COP28, 4. - 7. december 2023

Javni poziv za udeležbo slovenskih podjetij v gospodarski delegaciji v Dubaj med COP28, 4. - 7. december 2023 Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj s Štajersko gospodarsko zbornico, SRIP Krožno gospodarstvo, organizirajo gospodarsko delegacijo v Dubaj ob boku 28. Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP28).  Delegacija bo potekala od 4. do 7. decembra 2023.   Podjetjem želijo omogočiti prisotnost v Dubaju v času zasedenja COP, ko bodo tam prisotni predsedniki držav, vlad, predstavniki poslovne skupnosti večine držav sveta. Med zasedanjem bodo vzporedno s pogajalskim procesom potekali dogodki na različnih ravneh, posvečeni temam kot so ogljična nevtralnost, pravični prehod, energetika, finance, trajnostna mobilnost, grajeno okolje in drugi. V Slovenski poslovni hiši v Dubaju bodo od 5. do 7. decembra organizirani Digitalni in zeleni inovativni dnevi.  Prijave in več informacijo o delegaciji >>>>>TUKAJ!

VABILO na Innovation day Ljubljana 2023

VABILO na Innovation day Ljubljana 2023

  VABILO INNOVATION DAY LJUBLJANA 6. DECEMBER 2023, GRAND HOTEL UNION V LJUBLJANI Strateško raziskovalno inovacijsko partnerstvo Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) skupaj z Institutom Jožef Stefan in EIT Manufacturing vljudno vabi na Innovation Day Ljubljana, ki bo potekal v sredo, 06. decembra 2023 v Grand hotelu Union v Ljubljani. Mednarodni dogodek poteka že drugo leto zapored in je v preteklem letu požel veliko uspeha in obiskanosti. Letošnja tema nosi naslov Driving e-Mobility and Clean Energy Conversion through Materials design & Manufacturing (Spodbujanje e-mobilnosti in pretvorbe čiste energije prek oblikovanja materialov in proizvodnje). Dopoldanski del je namenjen predstavitvi rezultatov EIT Manufacturing inovacijskega projekta aProMag, ki ga koordinira Institut Jožef Stefan, čemur bo sledila razprava o poslovnih učinkih projekta. Ta del dnevnega reda bo zaključen z okroglo mizo z mednarodnimi govorci iz podjetij v proizvodnem sektorju.  Po kosilu, ki bo tudi priložnost za mreženje, bo EIT Manufacturing – največji inovacijski ekosistem za proizvodno industrijo v Evropi – predstavil svoje različne priložnosti za podjetja vseh velikosti, univerze in raziskovalne ustanove ter kako lahko organizacije izkoristijo to mrežo. Sledi krajši odmor s kavo, nato se bo dogodek osredotočil na prikaz uspešnosti industrije funkcionalnih materialov v Sloveniji z različnimi predstavitvami predstavnikov industrije in vlade. Po zaključku predstavitev so ...

Vabilo MZEZ:

Vabilo MZEZ: "NAREJENO V EVROPI, NAREJENO V SLOVENIJI – prihodnost slovenske in evropske industrije v pogojih zelenega prehoda" - torek, 24.10. ob 18. uri

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve vas vljudno vabi na prvo v seriji razprav o aktualnih izzivih Evropske unije NAREJENO V EVROPI, NAREJENO V SLOVENIJI – prihodnost slovenske in evropske industrije v pogojih zelenega prehoda, ki bo v torek, 24. oktobra, ob 18. uri na Ekonomski fakulteti (Plava dvorana), Kardeljeva ploščad 17, v Ljubljani. Sodelovali bodo: Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve, in Matevž Frangež, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport,  ter vidni predstavniki slovenskega gospodarstva: dr. Uroš Merc, BISOL Group, Tanja Skaza, Plastika Skaza, dr. Iztok Seljak, Hidria, Marko Drobnič, TALUM,  ki bodo razpravljali o načrtih in izzivih Evropske unije za krepitev neto ničelnih tehnologij, konkurenčnosti industrije in strateške avtonomije EU. ** Evropska unija je sprejela ambiciozen evropski zeleni dogovor, ki pomembno vpliva na gospodarstvo. Želi postati vodilna sila na trgu tehnologij z ničelno neto vrednostjo, ki bodo ključne za hiter prehod na podnebno nevtralnost. Ohraniti želi konkurenčnost evropske industrije in najti odgovor na izzive, kot so visoke cene energije, podnebne spremembe, pretresi v dobavnih verigah ter geopolitične napetosti, ki zaostrujejo tekmo za surovine in ...

Utrinki iz posveta SRIP MATPRO  - Materiale potrebujemo - ali jih bomo izdelovali mi, ali kdo drug

Utrinki iz posveta SRIP MATPRO - Materiale potrebujemo - ali jih bomo izdelovali mi, ali kdo drug

Materiale potrebujemo - ali jih bomo izdelovali mi, ali kdo drug   CELOTNI POSNETEK DOGODKA REPORTAŽA POSVETA SRIP MATPRO 2023 Portorož, 12.10.2023: »Industrija proizvodnje materialov je trenutno v največji stiski in se sooča z zaskrbljujočim padanjem naročil. Potrebujemo konkretne in ciljane ukrepe države. Država, ki ne bo imela zadostnih virov strateških materialov, jih bo prisiljena uvažati, zato mora s svojimi materiali upravljati pametno ter spodbujati vlaganja v raziskave in razvoj alternativnih materialov in tehnologij«, je bila jasna generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal, ki se je udeležila letnega srečanja SRIP MATPRO (Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti) na Bernardinu.   Kovinski in multikomponentni materiali so ključne surovine za številne industrije, kot so avtomobilska, gradbena, elektronska, energetska, letalska in druge industrije. »Pomanjkanje teh materialov lahko omeji proizvodnjo in vpliva na odvisnost od proizvodnje iz tretjih držav, ki te materiale proizvajajo z bistveno višjim ogljičnim odtisom«, je poudaril predsednik sveta SRIP MATPRO in hkrati predsednik uprave Taluma Marko Drobnič, ki govori iz lastnih izkušenj. S tem, ko so v Talumu ukinili proizvodnjo primarnega aluminija in ga morajo uvažati iz Azije, se jim je ogljični odtis proizvodnje podvojil   Aluminij je nepogrešljiva ...

EU raw materials week - 13. do 17. November v Bruslju

EU raw materials week - 13. do 17. November v Bruslju

  The Raw Materials Week is an annual event organised by the European Commission. It gathers a wide range of stakeholders discussing policies and initiatives in the field of raw material, providing an overview of ongoing EU activities in this sector. The Raw Materials Week 2023 will take place from 13 to 17 November 2023 in Brussels. This Week gathering a wide range of stakeholders will be centred around the European Critical Raw Materials Act and cover topics related to critical and strategic raw materials, strategic projects, investment, permitting, exploration, innovation, circularity, international partnerships etc. The 10th annual High-Level Conference of the European Innovation Partnership (EIP) on raw materials, co-organised with Eumicon on Wednesday 15 November will cover the topics as raw materials for energy transition, investment, strategic projects, strategic partnerships. Please click here   in order to register.

Arhiv: Dnevi ESA: Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje Evropa;  10. - 12. oktober 2023

Arhiv: Dnevi ESA: Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje Evropa; 10. - 12. oktober 2023

Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje Evropa   10. oktober 2023 od 9.15 do 12. 10. 2023 Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana Vabljeni na dogodek v organizaciji Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter ob finančni podpori EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost bo v sodelovanju s tujimi strokovnjaki osvetlil aktualne priložnosti na področju vesoljskih raziskav Evropske vesoljske agencije (angleško European Space Agency – ESA) in Obzorja Evropa in izpostavil vlogo znanosti in raziskav v predlogu slovenske vesoljske strategije. Organizirana bo panelna razprava, kako izboljšati sodelovanje Slovenije na področju vesoljskih raziskav, še posebej kako povečati sodelovanje raziskovalnih organizacij ter njihovo povezavo z industrijo. Več informacij o dnevhih ESA (program, prijave)  >>>>>>>>TUKAJ!   Vabljeni!

Dan inovativnosti 2023 – odlični dosežki članov SRIP-a MATPRO 3 zlata, 5 srebrnih priznanj in posebno priznanje za inovacijski izziv

Dan inovativnosti 2023 – odlični dosežki članov SRIP-a MATPRO 3 zlata, 5 srebrnih priznanj in posebno priznanje za inovacijski izziv

Dan inovativnosti 2023  Člani SRIP MATPRO prejeli 3 zlata, 5 srebrnih priznanj in posebno priznanje za inovacijski izziv   Brdo pri Kranju, 19. september 2023 – V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije(GZS) danes že enaindvajsetič podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Rdeča nit letošnje podelitve je bila »Inovacija = ideja x energija2«. Nacionalno priznanje GZS za najboljše inovacije predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. Podeljenih je bilo 10 zlatih, 22 srebrnih, 11 bronastih  priznanj, 2 posebni priznanji za inovacijski izziv ter 1 priznanje za prebojno invencijo. Člani SRIP MATPRO so dosegli odlične rezultate in prejeli 3 zlata, 5 srebrnih priznanj in posebno priznanje za inovacijski izziv.  ...

Arhiv: Okrogla miza z generalnim direktorjem WIPO in podelitev WIPO nagrad - 25. 9. 2023 ob 15. uri na IJS

Okrogla miza z generalnim direktorjem WIPO in podelitev WIPO nagrad  25. 9. 2023 ob 15. uri na IJS   Inštitut Jožef Štefan vabi na okroglo mizo Intelektualna lastnina in komercializacija z Darenom Tangom, generalnim direktorjem Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), in predstavniki slovenskega raziskovalnega in poslovnega inovacijskega ekosistema – Špelo Stres (Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovativno dejavnost), Gregorjem Majdičem (Univerza v Ljubljani), Sašom Džeroskim (IJS) in Simonom Mandljem (GEM Motors d. o. o.).  Rdeča nit pogovora bo vloga intelektualne lastnine v današnjem raziskovalnem in poslovnem okolju. V sklepnem delu bosta podeljeni letošnji nagradi WIPO IP Enterprise Trophy in WIPO Medal for Inventors inovativnemu slovenskemu podjetju in slovenski raziskovalki/raziskovalcu za dosežke na področju razvoja in intelektualne lastnine. Dogodek bo potekal v ponedeljek, 25. septembra 2023, ob 15. uri v Veliki predavalnici na Institutu ''Jožef Stefan'' (Jamova cesta 39, Ljubljana). Prijave zbirajo preko spletnega obrazca do 22. septembra 2023 oziroma do zapolnitve prostih mest! Za dodatne informacije so dosegljivi preko tehnologije@ijs.si. Vabljeni!

Arhiv: Nanotech Mission to Japan 2024

Arhiv: Nanotech Mission to Japan 2024

NANOTECH MISSION TO JAPAN 2024 -  LAST CALL for applications The EU-Japan Centre is currently calling for applications for its next nanotech sector Cluster/SME mission to be organised in Japan, on 30 Jan. - 2 Feb. 2024, alongside the "nano tech Expo" (https://www.nanotechexpo.jp/index.html) · Mission dates: 30 Jan. - 2 Feb. 2024 · Application deadline: 5 October 2023 · Venue: Tokyo, Japan · Includes the exhibition at the fair Targets: The programme targets EU SMEs and clusters specialized in nano and micro technologies: (i.e. Materials; Evaluation & Measurement; Fabrication Technology) interested in doing business with Japan. Costs: The EU-Japan Centre covers all costs directly related to the mission: the booth at the trade fair, interpreters... The participating company is expected to cover travel, accommodation and living expenses. The EU-Japan Centre will offer a €600 grant to help cover above costs. Programme's objectives: - promote your technology at one of Japan’s leading open innovation events - meet potential business partners - create new business opportunities - develop partnerships and business cooperation in global markets For more information about the mission and to apply: https://www.eu-japan.eu/events/nanotech-clustersme-mission

Arhiv: Vabilo:  EU NEPOVRATNO FINANCIRANJE OBRAMBNIH ZMOGLJIVOSTI; 14. september 2023

Arhiv: Vabilo: EU NEPOVRATNO FINANCIRANJE OBRAMBNIH ZMOGLJIVOSTI; 14. september 2023

  Slovenija in njeni različni potencialni deležniki v obrambnih projektih še nekaj let nazaj niso bili preveč aktivni, niti uspešni, niti mednarodno prepoznavni. V letu 2021 so bili različni slovenski subjekti v EDF razpisih najuspešnejši od vseh EU držav, če to merimo z udeležbo s številom mednarodnih obrambnih projektov (tudi 2 koordinatorstvi!), financiranih prek Evropskega obrambnega sklada (EDF). V teku je nov razpis EDF, zato ga v polnosti predstavljamo z namenom, da ohranimo omenjeno uspešnost, predstavili pa bomo tudi zanimivo in kompleksno obrambno inovacijsko shemo (EUDIS), ki je novost.  Novost našega obrambnega dne pa je tudi okrogla miza na aktualno temo, ki da lahko udeležencem poleg bolj tehničnih napotkov in izkušenj glede EDF razpisa tudi jasnejšo sliko o obrambno-varnostni situaciji v svetu, EU in Sloveniji v tej zvezi.  Konferenca je brezplačna, potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku.  Prijave na konferenco zbiramo na na tej spletni strani, program konference pa je na voljo na tej povezavi. Lepo vabljeni!

Arhiv: Poizvedba  so-programirano evropsko partnerstvo - TEXTILES OF THE FUTURE

Arhiv: Poizvedba so-programirano evropsko partnerstvo - TEXTILES OF THE FUTURE

Poizvedba so-programirano evropsko partnerstvo - TEXTILES OF THE FUTURE Evropski raziskovalni prostor vključuje različne instrumente združevanja nacionalnih aktivnosti na področju posameznih sektorskih politik.  En izmed instrumentov je tudi centralizirani program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa. Trenutno je za omenjeni program v pripravi drugi strateški načrt, v njegovem okviru pa tudi vzpostavitev novih evropskih partnerstev. Med njimi je predlagano tudi so-programirano partnerstvo imenovano TEXTILES OF THE FUTURE. Na MIZŠ želijo,  da bi se slovenski deležniki v večji meri vključevali v vsa so-programirana partnerstva in na ta način prispevali k določanju prednostnih nalog posameznega področja za dvoletne programe dela Obzorja Evropa in preveriti interes za sodelovanje prav v tem so-programiranem partnerstvu - TEXTILES OF THE FUTURE.  V ta namen so pripravili več informacij, ki jih najdete v dokumentu.   V kolikor  obstajajo interes in možnosti za sodelovanje v tej pobudi, vas za odziv prosijo do srede, 6.9.2023, na elektronski naslov polona.koves@gov.si.  V kolikor pa potrebujete več vsebinskih informacij o prihodnjem so-programiranem partnerstvu so vam na voljo na naslovih polona.koves@gov.si in petra.zagar@gov.si.

Arhiv: Vabilo spletna delavnica:  “Digital Transformation of Advanced Materials Research & Innovation

Arhiv: Vabilo spletna delavnica: “Digital Transformation of Advanced Materials Research & Innovation"

Digital Transformation of Advanced Materials Research & Innovation 15. September 2023 od 10:00 - 16:00 During this workshop, we want to brainstorm on the actions needed in the EU to make the most out of the opportunities digitalisation offers for accelerating advanced materials research and innovation. The European Commission would like to discuss with stakeholders from related national and EU initiatives how best to setup a trusted common system for collaboration in advanced materials R&I based on materials data exchange.   Informacije in povezavo za prijavo najdete tukaj.

Arhiv: FREE international conference on Challenges, trends and solutions in developing and processing of recycled polymer materials, 21.-22. 9. 2023 Slovenj Gradec - Slovenia

Arhiv: FREE international conference on Challenges, trends and solutions in developing and processing of recycled polymer materials, 21.-22. 9. 2023 Slovenj Gradec - Slovenia

Vabljeni na mednarodno konferenco na temo Izzivi, trendi in rešitve na področju razvoja in predelave recikliranih polimernih materialov, ki bo potekala 21. in 22. septembra 2023  prostorih Fakultete za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Gostili bomo vrhunske predavatelje iz industrije in akademske sfere ter prvi dan organizirali tudi B2B sekcijo in brezplačno usposabljanje na temo prijava projektov na tem področju.  Več informacij spodaj.  Konferenca je brezplačna in organizirana v hibridni izvedbi (v živo in preko spleta). Ekipa FTPO **************************************************************************************************************               1st International IPPT_TWINN conference on Challenges, trends and solutions in developing and processing of recycled polymer materials   We would like to take this opportunity to invite you to our 1st IPPT_TWINN international conference on Challenges, trends and solutions in developing and processing of recycled polymer materials, which will be held during September 21-22 this year in Slovenj Gradec, Slovenia and on-line.  The aim of the 1st IPPT_TWINN conference is to connect different stakeholders from industry and academia interested in the topic of development and processing of recycled polymer materials, with the focus on challenges, trends and solutions in using recycled materials for different types of industries (i.e. packaging, ...

Arhiv: Anketa o zelenem prehodu v industriji

Vabilo k anketi glede zelenega prehoda v podjetjih   Kljub izzivom, s katerimi nas v zadnjih tednih sooča narava, se moramo na GZS ukvarjati tudi s strateškimi vprašanji, ki so pomembni za razvoj in nasploh prihodnost slovenskega gospodarstva. Tak primer je zeleni prehod v nizkoogljično oziroma brezogljično delovanje na vseh segmentih našega življenja in dela. V gospodarstvu ta proces poteka v obliki manjših in večjih projektov predvsem na področju zamenjave surovin, energentov ter tehnologij, z opuščanjem fosilnih goriv in s povečevanjem energetske učinkovitosti, uvajanjem principov krožnega gospodarjenja, elektrifikacijo proizvodnih procesov in podobno.  Z anketo, h kateri vas vljudno vabimo, želimo pridobiti vpogled v že izvedeno transformacijo v podjetjih oziroma s projekti, ki jih izvajate, ter vaše načrte v zvezi z zelenim prehodom. S pomočjo vaših odgovorov bomo lahko bolj prepričljivo in argumentirano zastopali interese gospodarstva v odnosu do pristojnih ministrstev, institucij in organov.  Anketa NI anonimna, zato vas uvodoma prosimo za vnos matične številke podjetja. Zagotavljamo vam, da odgovori posameznega subjekta ne bodo izpostavljeni, temveč le del sumarnih rezultatov. Če vas rezultati ankete zanimajo, nam ob koncu ankete zapišite kontakte in o njih boste obveščeni. Rok ...

Arhiv: InnovationXChange 31st October Dublin

Arhiv: InnovationXChange 31st October Dublin

The Irish Research, Technology and Innovation Unit (RTI) from the Irish Ministry of Defence and the Irish Defence Forces are delighted to announce this year’s Innovation Event InnovationXChange The Event will take place on 31 October in the Ashling hotel, Dublin. This year’s in person event will comprise of a mix of Guest Speakers including Tánaiste and Minister for Defence Michael Martin and a number of panels. The topics will include the following: - Opportunities and engagement  in Defence Innovation  - Emerging technologies in Defence – What’s coming down the line in Defence and Defences resilience to respond?  - Solider centred design in Military Technology – How should Defence design into the future? Registration of interest can be made through the QR code on the flier, or at this Link Please note places are limited confirmation of registration is required to access the event.  We hope to see you in Dublin in October. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko hkrati obvešča,  da je še vedno na voljo tematsko in poslovno mreženje preko uradne platforme letošnjega EDF info dneva (več kot 2000 udeležencev).  Tematsko mreženje na podlagi razpisanih tem: ...

Arhiv: 6. mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo Grand Hotel Bernardin, Portorož, 6.–8. september 2023

Arhiv: 6. mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo Grand Hotel Bernardin, Portorož, 6.–8. september 2023

              2023 6. mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo Grand Hotel Bernardin, Portorož, 6.–8. september 2023   Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru v sodelovanju s SRIP – Krožno gospodarstvo, s katerim upravlja Štajerska gospodarska zbornica, letos ponovno organizira mednarodno znanstvenoraziskovalno, strokovno in razvojno konferenco Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo – TBMCE 2023, ki bo potekala od 6. do 8. septembra v Grand hotelu Bernardin.   Več informacij o dogodku v pripetem dokumentu in  TUKAJ!  

Arhiv: POMOČ GOSPODARSTVU V POPLAVAH

POMOČ GOSPODARSTVU V POPLAVAH   Člane SRIP MATPRO obveščamo, da na GZS še vedno zbiramo informacije o nastali škodi pretekli konec tedna (4. – 6. 8. 2023), hkrati pa vas prosimo tudi za informacije, ali lahko vaše podjetje lahko priskoči na pomoč predvsem podjetjem v Zgornji Savinjski dolini in na Koroškem (trenutno se najbolj potrebuje gradbena mehanizacija/strojna oprema).    Posredujemo vam naslednje uporabne povezave, ki jih je GZS kreirala v preteklih dneh: aktualne novice GZS (Vlada RS, CZ, FURS...) v zvezi s poplavami, nabor podjetij "član-članu", ki nudijo pomoč prizadetim podjetjem, obrazec za javljanje ocene škode v vaših podjetjih, obrazec, če vaše podjetje nudi drugim podjetjem pomoč.  Za pomoč pri nastali situaciji še posebej prosimo podjetja, ki razpolagate s prosto gradbeno mehanizacijo/strojno opremo, da nam posredujete podatke in priskočite na pomoč ostalim podjetjem in državljanom.   Zbrane podatke bomo posredovali pristojnim institucijam (civilna zaščita, lokalne skupnosti, pristojna ministrstva …), ki vam bodo posredovale nadaljnje informacije.   Obenem obveščamo, da Krizni štab GZS Poplave vseskozi spremlja stanje na terenu ter oblikuje predloge ukrepov, ki jih dnevno sporoča Vladi RS. Vaše predloge ukrepov ...

Arhiv: Obisk Nizozemske poslovne delegacije na temo obnovljive energije v Sloveniji, prijave do 10. avgusta

Arhiv: Obisk Nizozemske poslovne delegacije na temo obnovljive energije v Sloveniji, prijave do 10. avgusta

Obisk Nizozemske poslovne delegacije na temo  obnovljive energije v Sloveniji 5. september 2023, Best Western Hotel Slon v Ljubljani   Slovene Dutch Business Platform   Obveščamo vas,  da je RVO (Netherlands Enterprise Agency) potrdil načrtovani obisk Nizozemske poslovne delegacije na temo obnovljive energije v Sloveniji in na Hrvaškem.  Soorganizator dogodka  je SDBP, Slovene Dutch Business Platform, ki vabi na matchmaking srečanja z zainteresiranimi slovenskimi podjetji. Gostujoča podjetja,  bodo med prijavljenimi slovenskimi podjetji, izbrala tri podjetja, s katerimi bodo odprli pogovore.  Match making pogovori bodo potekali v torek, 5. septembra v popoldanskem času v Best Western Hotelu Slon v Ljubljani.  Pred pogovori je v predviden krajši Forum, ki bo organiziran v sodelovanju z Veleposlaništvom Kraljevine Nizozemske v Sloveniji. Do zapolnitve prostih mest bo vstop na Forum brezplačen, na osnovi predhodne prijave.  Program dogodka bo v kratkem objavljen.  Več o  dogodku na povezavi: https://sdbp.miteam.eu/asset/ktf3R2TbrTEi2FHXY , kjer so pod gumbom ‘Attending companies’ objavljena gostujoče podjetja.   Zainteresirana podjetja se lahko prijavite do 10. avgusta  z izpolnitvijo obrazca s klikom na gumb "EoI for Slovenian Companies".  Vabljeni!  

Arhiv: Vabilo SRIP-om in inovativnim podjetjem - Mesec dni za kandidaturo za nagradi WIPO

Nagradi WIPO (World Intellectual Property Organization)    Inštitut Jožef Štefan vabi člane SRIP-ov  in podjetja, ki so aktivna na razvojno-inovacijskem področju,  h kandidaturi za prestižni nagradi WIPO (World Intellectual Property Organization). Prijave so do 4. septembra 2023 odprte, tako za podjetja, kot raziskovalke/raziskovalce z javnih raziskovalnih organizacij.  Nagradi bosta podeljeni 25. septembra 2023 ob obisku Darena Tanga, generalnega direktorja World Intellectual Property Organization, v Sloveniji.  Dodatne informacije preko elektronskega naslova tehnologije@ijs.si. Podrobnosti o nagradi WIPO 2023 za slovenska podjetja in raziskovalke/raziskovalce Inovativna slovenska podjetja lahko kandidirajo za WIPO IP Enterprise Trophy, s katero se spodbuja podjetja k sistematični rabi sistema intelektualne lastnine, sodelovanju z javnimi raziskovalnimi organizacijami in metodični uporabi intelektualne lastnine. Med prejemniki nagrade so bili v preteklih letih Razvojni center eNeM Novi materiali d. o. o. (2020), GEM Motors d. o. o. (2021) in Elan, d. o. o. (2022).  Raziskovalke in raziskovalci s slovenskih javnih raziskovalnih organizacij pa se lahko prijavijo za WIPO Medal for Inventors, ki predstavlja priznanje njihovemu raziskovalnemu delu, v okviru katerega s patentno zaščitenimi izumi prispevajo k razvoju in blagostanju slovenskega gospodarstva in družbe. Nagrado so do sedaj prejeli prof. dr. Alenka ...

Arhiv: OBZORJE EVROPA: Vabilo na spletno delavnico Evropske komisije: Digital transformation of Advanced Materials R&I, 15/09/23

Arhiv: OBZORJE EVROPA: Vabilo na spletno delavnico Evropske komisije: Digital transformation of Advanced Materials R&I, 15/09/23

OBZORJE EVROPA Vabilo na spletno delavnico Evropske komisije:   Digital transformation of Advanced Materials R&I, 15/09/23   Evropska komisija vabi na spletno delavnico »Digital Transformation of Advanced Materials Research & Innovation«, kjer se bo razpravljalo o  prihodnjih aktivnostih EU za čim boljši izkoristek digitalizacije pri pospeševanju raziskav in inovacij novih materialov.  Dogodek bo potekal 15. septembra od 10.00 do 16.00.  OSNUTEK PROGRAMA:  10:00-10:10   Welcome and Introduction 10:10-11:30   Innovative platforms for the design of advanced materials 11:30-12:30   Advantages of data exploitation 12:30-13:15   Lunch Break 13:15-14:50   Advantages of data sharing 14:50-15:45   Panel Discussion 15:45-16:00   Wrap up and Conclusions Več o dogodku kot tudi prijava je na spletni strani: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/upcoming-events/digital-transformation-advanced-materials-research-innovation-2023-09-15_en .

Arhiv: Finalisti na prvem in drugem razpisu EU projekta AMULET

Arhiv: Finalisti na prvem in drugem razpisu EU projekta AMULET

Finalisti na prvem in drugem razpisu EU projekta AMULET       Promotion of I Open Call finalists’ projects that went from Stage 1 to Stage 2.  Amulet website: https://amulet-h2020.eu/amulet-1st-open-call-finalist-stage-2/ FB: https://fb.watch/lMWSn3jLX8/ LI: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7080535975491252224 Twitter: https://twitter.com/AmuletH2020/status/1674772712370364418   Promotion II Open Call finalists’ project Stage 1:  Amulet website: https://amulet-h2020.eu/2nd-open-call/ FB: https://www.facebook.com/AmuletH2020/posts/pfbid0bDkXqzFXEgihmFffX6Yh4CdxEgRFm5WSmS4JLEoSe5hWb3nCMg7wqivjbSGvN2Rtl LI: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7082340425251831808 Twitter: https://twitter.com/AmuletH2020/status/1676577119978115072  

Arhiv: RIS Internship - Vprašalnik o praksah pripravništva v industriji RM

Arhiv: RIS Internship - Vprašalnik o praksah pripravništva v industriji RM

RIS Internship - Vprašalnik o praksah pripravništva v industriji RM    V okviru programa pripravništva RIS se zbirajo podatki o praksah in izkušnjah pripravništva med organizacijami, povezanimi s sektorjem surovin v regiji RIS. Z vprašalnikom bodo ugotovili trenutno stanje in nadgradili bazo znanja, da bi povečali vzdržnost programa RIS Internship in potencialno vključili možnost drugih virov financiranja po zaključku.  Prosijo, da si vzamete nekaj minut (največ 10) in najkasneje do 1. septembra izpolnite vprašalnik na povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIxiR6bYE26WVzn88EiE2ZpqKXaNR1nkXD3ZJlcUoBM2vIAQ/viewform

Arhiv: VABILO - posvet SRIP MATPRO, 12. oktober 2023, GH Bernardin, Portorož

Arhiv: VABILO - posvet SRIP MATPRO, 12. oktober 2023, GH Bernardin, Portorož

VABILO - posvet SRIP MATPRO, 12. oktober 2023, GH Bernardin, Portoro a {text-decoration: none;} sup { font-size: 100% !important; } 96 #outlook a { padding:0; } .ExternalClass { width:100%; } .ExternalClass, ...

Arhiv: Konferenca Vmesniki človek-stroj (HMI) in igričarske tehnologije v obrambi, 26. in 27. 9. 2023

Arhiv: Konferenca Vmesniki človek-stroj (HMI) in igričarske tehnologije v obrambi, 26. in 27. 9. 2023

Konferenca Vmesniki človek-stroj (HMI) in igričarske tehnologije v obrambi Zagreb, 26. in 27. 9. 2023   Vabimo vas na EU konferenco Vmesniki človek-stroj (HMI) in igričarske tehnologije v obrambi, ki jo organizira Hrvaški grozd konkurenčnosti obrambne industrije (CDICC) skupaj z mrežo ENDR in EC. Konferenca bo obravnavala možnosti uporabe digitalnih tehnologij v obrambne namene in njihove koristi na bojiščih. Vmesniki človek-stroj in igričarske tehnologije so ključne tehnologije za simulacije in usposabljanje, so ključnega pomena za obrambo, zlasti, če gledamo v prihodnost. Številne kritične tehnologije za varnost in obrambo vse bolj izvirajo iz civilne domene in uporabljajo kritične komponente z dvojno rabo.  Konferenca bo potekala 26. in 27. september 2023 v Zagrebu (Hrvatsko Vojno Učilište (Hrvaška Vojna Akademija) dr. Franjo Tuđman in hotel ZONAR). Prijave so odprte do 18. 9. 2023. Več: https://hmi-g-defence.b2match.io/

Javni razpis P7E 2023 – Krizno likvidnostni kredit

Javni razpis P7E 2023 – Krizno likvidnostni kredit

Javni razpis P7E 2023 – Krizno likvidnostni kredit Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P7E 2023 – Krizno likvidnostni kredit, prek katerega razpisuje 10 milijonov evrov likvidnostnih posojil, namenjenih mikro, malim in srednje velikim podjetjem z najmanj enim zaposlenim, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.    Na voljo bodo posojila v višini od 15.000 do 100.000 evrov, pridobljena sredstva pa bodo podjetja lahko porabila za nakup nove opreme, patentiranih pravic, licenc, za stroške materiala in trgovskega blaga, stroške storitev ter drugih operativnih stroškov. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, roka za prijavo pa sta 15. 9. in 15. 11. 2023 oz. do porabe sredstev. Več informacij: TUKAJ!

Vabilo na 21. posvet o procesni metalurgiji jekla

 21.  posvet o procesni metalurgiji jekla 23. november 2023 ob 9.30 uri,  v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete, Aškerčeva 12, Ljubljana  Naravoslovnotehniška fakulteta vabi na na    21.     posvet    o     procesni     metalurgiji     jekla,    ki     bo     potekal 23. novembra 2023 z začetkom ob 9:30 v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete, Aškerčeva 12, Ljubljana.  Seminar je tradicionalno namenjen spoznavanju in izmenjavi izkušenj pri skupnih izzivih proizvodnje jekla in oskrbe s pomožnimi materiali. Verjamemo, da je bilo obdobje od zadnjega srečanja zelo delovno in da razpolagate z novimi inovativnimi, strokovnimi in znanstvenimi dosežki, na področju proizvodnje, raziskav, pomožnih materialov, kakovosti, ekologije in razvojnih usmeritev. Več informacij o posvetu najdete v priponki TUKAJ! Vabjeni!  

Arhiv: NATO Inovacijski spodbujevalnik vabi k sodelovanju

Arhiv: NATO Inovacijski spodbujevalnik vabi k sodelovanju

NATO inovacijski spodbujevalnik je pred kratkim objavil svoj prvi program izzivov, ki vabi predvsem mala in srednje velika podjetja ter start-upe z omejeni izkušnjami na področju varnosti in obrambe. Podjetja bodo s pomočjo mednarodnih strokovnjakov, končnih uporabnikov in finančne sheme razvijala svojo idejo skozi večstopenjski program. Letošnji izziv naslavlja tri aktualna področja: energetska odpornost z usmeritvijo v modularna mikroomrežja, ki nudijo visoko zanesljivost, skalabilnost in interoperabilnost, varna izmenjava informacij z usmeritvijo v strojne in programske rešitve, ki varno obvladujejo večje število “real-time” informacijskih tokov, zaznavanje in nadzor z usmeritvijo v pridobivanje podatkov v obalnih vodah – mapiranje dna, spremljanje podvodne infrastrukture in premikov različnih objektov, prepoznavanja vpliva podnebnih sprememb,… Za lažje razumevanje je na spodnji shemi prikazana časovnica in osnovni podatki posameznih stopenj programa. Več informacij o DIANA spodbujevalniku in letošnjih izzivih vam je na voljo na njihovi spletni strani. Vse prijavitelje tudi vljudno vabimo, da nas seznanite z vašimi aktivnostmi in idejami. Prav tako vam ostajamo na voljo za dodatna vprašanja in usmeritve.

Brošura KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO

Brošura KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO

BROŠURA KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO Napovedani profili in potrebe po kompetencah za SRIP MATPRO SRIP MATPRO je na področju razvoja človeških virov pripravil brošuro z naslovom »KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO«, Napovedani profili in potrebe po kompetencah za SRIP MATPRO.  Pripravo brošure sta koordinirala mag. Ines Gergorić, vodja stebra Človeški potencial, Strateški razvoj, GZS, in Matej Kirn, vodja SRIP RČV, GZS. V procesu oblikovanja in priprave vsebine na področju RČV MATPRO pa so v vseh  preteklih letih izvajanja SRIP MATPRO sodelovali Vesna Nahtigal, mag. Staša Baloh Plahutnik, dr. Marjan Rihar, Andreja Sever, mag. Ines Gergorić, Tina Kastelic, prof. dr. Jožef Medved, dr. Andrej Kržan, dr. izr. prof. dr. Bojan Podgornik in Matej Kirn, za kar se jim kot koordinatorka našega SRIPa iskreno zahvaljujem.   Brošura je bila predstavljena na Povezovalnem dogodku SRIP-ov 24. maja GZS, elektronska oblika pa je na voljo na spletni strani SRIP MATPRO.   Iz uvoda brošure povzemam nagovor generalne direktorice, Vesne Nahtigal in nekdanje dolgoletne koordinatorke SRIP MATPRO:   »SRIP MATPRO je začel “orati ledino” za Strateško Razvojna Inovacijska Partnerstva v okviru Strategije Pametne Specializacije Slovenije, ki združuje deležnike ekosistema s področja metalurgije in kompozitnih materialov. ...

Arhiv: CIRCI inovacijski vavčerji znova na voljo!

CIRCI inovacijski vavčerji znova na voljo!    V okviru projekta CIRCI –  Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese je znova odprt poziv za prijave na pridobitev inovacijskih vavčerjev, ki podpirajo projekte z novimi načini uporabe stranskih materialov, nastalih v industrijskih procesih, ki smo jih identificirali v procesu priprave podatkovne baze projekta CIRCI. V okviru javnega poziva je na voljo preostanek sredstev iz 1. poziva, tj.  2 inovacijska vavčerja v skupni vrednosti 30.000 evrov. Razpis je odprt med 2. in 16. junijem 2023.  Razpisna dokumentacija: CIRCI Call for proposals_RE_OPEN_2.6.2023 Prijavni obrazec: CIRCI Call for proposals_RE_OPEN_2.6.2023 KAKŠNE PROJEKTE SOFINANCIRAJO CIRCI VAVČERJI? Na Okoljskem dnevu gospodarstva so bili razglašeni prejemniki CIRCI inovacijskih vavčerjev. Med prejemnike se je uvrstilo 6 podjetij: Livar, Adria Mobil, CAP, Termit, Roto ECO in ELVEZ.  Več informacij TUKAJ!

Arhiv: VABILO NA PREDSTAVITEV 4. RAZPISA EVROPSKE VESOLJSKE AGENCIJE (ESA) RPA (REQUESTING PARTY ACTIVITY)

VABILO NA PREDSTAVITEV 4. RAZPISA EVROPSKE VESOLJSKE AGENCIJE (ESA)  RPA (REQUESTING PARTY ACTIVITY) 19. 6. 2023 IN 20. 6. 2023   REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Slovenska vesoljska pisarna Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana Gre za razpis ESA, ki je namenjen samo slovenskim podjetjem in raziskovalnim institucijam z namenom čim boljše priprave na polnopravno članstvo v ESA. Tokratni razpis v vrednosti 1,5 mio EUR bo tretji po vrsti, objavljen pa bo konec junija2023 na portalu ESA STAR.  Slovenski deležniki se lahko povežejo tudi s tujimi partnerji iz drugih držav članic ESA, vendar tuj delež ne sme presegati 20 % skupne cene projekta.  Lokacija: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova 5, velika sejna soba 2. nadstropje Obvezna predhodna prijava: space.mgts@gov.si do srede, 14. 6. 2023 DNEVNI RED Ponedeljek, 19. 6. 2023  9:00-9:15                     Uvodni nagovor s strani vodje slovenske delegacije pri ESA Tanje Permozer  9:15-10:15                   Predstavitev (ESA) 10:15-10:30                   Izobraževalne aktivnosti 10:30-10:45                   Predstavitev platforme OSIP (The Open Space Innovation Platform) 10:45-11:00                   Odmor 11:00-12:30                   RPA – Kako napisati dobro prijavo na razpis                  12:30-14:00                   Kosilo (v lastni režiji) 14:00-17:00                   Bilateralna srečanja (20 min)   Torek, 20. 6. 2023  9:00-11:00                   Bilateralna srečanja (20 min) - nadaljevanje PRIJAVNICA BILATERALNI SESTANKI Vabljeni!    

Arhiv: Vabilo na delavnico S5 - Pametna specializacija na področju MATPRO (materiali) ter MOBILNOST

DELAVNICA S5 V KOROŠKI REGIJI Pametna specializacija na področju MATPRO (materiali) ter MOBILNOST 14. junij 2023, od 10.00 do 13.00 Lokacija: MPIK1 Slovenj Gradec, Ozare 19 (prostor 9A)   Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer imajo regije kritično maso znanja, kapacitet ter kompetenc. S tem pa inovacijski potencial za pozicioniranje v globalnih verigah vrednosti in na globalnih trgih. Zato koncept pametne specializacije že vrsto let ni več samo pogoj za črpanje sredstev iz Evropske kohezijske politike, temveč je ključni vzvod za povečanje produktivnosti. Delavnica v Koroški regiji bo potekala na temo prednostnih področij MATPRO (materiali kot končni produkti) ter MOBILNOSTI. Glavni cilj prednostnega področja MATPRO je vzpostavitev verig vrednosti s poudarkom na proizvodnji materialov, namenjenih proizvodnji kompleksnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in velikim potencialom za umestitev v globalne vrednostne verige. Pri tem je poseben poudarek namenjen tudi okoljskim vidikom s ciljem zmanjšanja okoljskih in energetskih bremen. Delovanje prednostnega področja mobilnosti in SRIP ACS+ je usmerjeno v razvoj izdelkov, storitev in rešitev, ki bodo Slovenijo skladno z vizijo partnerstva umestili na globalni zemljevid kot referenčno državo zelene mobilnosti. PROGRAM DELAVNICE: 10.00 - 10.45: ...

Arhiv: Vabilo na predavanje enega od največjih svetovnih strokovnjakov za proizvodnjo aluminija dr. Vinka Potočnika, 8. junij 2023

VABILO NA PREDAVANJE DR. VINKA POTOČNIKA Aluminium Production Technology Today and Future Challenges/ Tehnologija proizvodnje aluminija danes in bodoči izzivi   Četrtek, 8. junij 2023 ob 14. 30 uri  Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana, predavalnica P5   Vabljeni na  predavanje enega od največjih svetovnih strokovnjakov za proizvodnjo aluminija dr. Vinka Potočnika z naslovon: Aluminium Production Technology Today and Future Challenges/ Tehnologija proizvodnje aluminija danes in bodoči izzivi.   Prijave na dogodek niso potrebne, vstop je prost.  Predavanje bo v angleškem jeziku.  Več informacij je v priponki TUKAJ!

Utrinki iz Okoljskega dneva gospodarstva: Trajnost je način življenja

Utrinki iz Okoljskega dneva gospodarstva: Trajnost je način življenja

Utrinki iz Okoljskega dneva gospodarstva: Trajnost je način življenja Brdo pri Kranju, 31. 5. 2023     Okoljska zakonodaja je obsežna, kompleksna in zahtevna. Sodelovanje vseh deležnikov, verodostojnost podatkov in sledljivost ne le odpadkov, ampak tudi surovin, nevarnih snovi ter poti kroženja izdelkov je ključnega pomena. Več kot 150 udeležencev je danes prisluhnilo novostim na področju okoljskih predpisov ter razpravi o vlogi in pomenu okoljskega menedžerja. Prvič je bila podeljena tudi nagrada za okoljskega trajnostnega menedžerja, ki jo je prejel Slavko Zupančič iz Krke. »Podnebne sprememb, energetska kriza, prehrambena samozadostnost, vsi ti izzivi so močno povezani z okoljem, zato ne preseneča, da postaja okoljska politika sestavni del vseh ostalih politik, ki so pomembne za državo, družbo in gospodarstvo. Tudi v gospodarstvu se je odnos do okolja v zadnjih desetletjih korenito spremenil. Če smo se z okoljskimi vprašanji včasih soočali parcialno, običajno po zaključku proizvodnega procesa, danes na okolje gledamo celovito, krožno in timsko. Z eno besedo trajnostno,« je uvodoma dejal generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Pri tem je izpostavila kompleksnost in prepletenost okoljskih vprašanj, zaradi katerih je ključnega pomena »zeleno pravila«, kot je poimenovala nujnost sodelovanja ...

Arhiv: Strateška razvojno-inovacijska partnerstva – pomemben inštrument za konkurenčnost Slovenije

Arhiv: Strateška razvojno-inovacijska partnerstva – pomemben inštrument za konkurenčnost Slovenije

Strateška razvojno inovacijska partnerstva so izjemno učinkovit inštrument za povezovanje na področju raziskav, razvoja in inovacij ter kot taki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in dvigu dodane vrednosti slovenskega gospodarstva, so se strinjali udeleženci današnjega povezovalnega dogodka »SRIP-i in gospodarska konkurenčnost Slovenije«. »Če želimo spodbuditi inovativnosti, mora biti področje razvoja, raziskav in inovacij usklajeno s potrebami gospodarstva. Zato je GZS prevzela vlogo posrednika med gospodarstvom in znanostjo ter pritegnila tudi vlado, da skupaj ustvarimo temelje s ciljem, da hitreje pridemo od invencij do materializacije inovacij na trgu,« je uvodoma dejal predsednik GZS Tibor Šimonka. Dodal je, da še vedno obstajajo stereotipi, da znanost in gospodarstvo ne sodita skupaj. Prav SRIP-i pomagajo rušiti te stereotipe. In še več. Nudijo prostor za sodelovanje in povezovanje celo konkurentov, ki so v SRIP-ih prepoznali platformo za premagovanje skupnih izzivov. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič je dejal, da vlada ne bo spreminjala politike na področju SRIP-ov in najavil, da se jeseni nadaljuje z njihovim osnovnim financiranjem. Dotaknil se je tudi preobrazbe ARRS v ARIS, ki ga vidi kot pomemben korak naprej. Minister je vse sodelujoče ...

Objavljeni novi razpisi I3 - Interregional Innovation Instrument

Objavljeni novi razpisi I3 - Interregional Innovation Instrument   Danes, 17. 5. 2023 sta bila objavljena dva razpisa v zvezi z novimi priložnostmi za utrditev položaja SRIP deležnikov v evropskih verigah vrednosti  - TRL > 6.:   Interregional Innovation Investments Strand 1 ter Interregional Innovation Investments Strand 2a PROGRAM: Interregional Innovation Investments Instrument (I3) AKCIJA: I3 Project Grants DATUM OBJAVE: 17. 5. 2023 ROK ZA PRIJAVO: 17. 10. 2023    Splošni cilj razpisa sklopov 1 in 2a je zagotoviti finančno in svetovalno podporo za medregionalne naložbe v inovacije v skupnih in dopolnjujočih se področjih pametne specializacije vzdolž evropskih vrednostnih verig.   Medregionalna naložba je kombinacija sredstev, mobiliziranih prek meja z namenom ustvarjanja dohodka in/ali ustvarjanja prihodnje vrednosti za več kot eno regijo. Gre za konkreten koncept razvoja inovacij in vrednotenja razpoložljivih rezultatov raziskav v določeni vrednostni verigi. Razvoj poslovnih in naložbenih primerov olajšajo regionalni inovacijski ekosistemi s podjetji na čelu. Primeri poslovnih naložb I3 imajo najmanj TRL 6 in imajo ambicijo olajšati predstavitev ter pospešiti prevzem na trgu in komercializacijo.   Cilj je mobilizirati materialne in nematerialne naložbe v podjetja, zlasti mala in srednje velika podjetja (MSP).   Manj razvitim regijam ...

Arhiv: SIL Knowledge,

Arhiv: SIL Knowledge,"Bill of Cargo Rights"

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU! Get theSIL Knowledge Passwith a25% discountby entering the code: NewsletterSIL2023 DO YOU STILL NOT HAVE YOUR VISITOR PASS? Register before May 26th and get your free visitor pass ...

Arhiv: Vabilo: Okoljski dan gospodarstva, 31. maj 2023

Arhiv: Vabilo: Okoljski dan gospodarstva, 31. maj 2023

22. okoljski dan gospodarstva   Letošnji okoljski dan z naslovom »podatki + digitalizacija = sledljivost« bo potekal v sredo, 31. maja 2023, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Celodnevni dogodek bo v prvem delu, na dopoldanski strokovni konferenci,  v središče postavil pomembnost priprave pravih, preverljivih, in verodostojnih okoljskih podatkov in kazalnikov v podjetjih.  Za skladnost z zakonodajo, ustrezno ravnanje z okoljem in tudi pripravo podatkov, ki jih podjejta z vidika poslovanja okolja predstavljajo različnim javnostim, v veliki meri skrbijo okoljski trajnostni menedžerji, pooblaščenci varstva okolja oziroma skrbniki okolja v podjetjih. Njihovi vlogi bo posvečena popoldanska okrogla miza, sledila bo podelitev priznanja za najboljšega okoljskega trajnostnega menedžerja. Slednji bo izbran na prvem natečaju GZS za okoljskega trajnostnega menedžerja 2023.  Dogodek bo brezplačen.  PROGRAM in PRIJAVE Vljudno vabljeni!

Arhiv: Vabilo na povezovalni dogodek SRIP-ov - 24. maj 2023, GZS

Arhiv: Vabilo na povezovalni dogodek SRIP-ov - 24. maj 2023, GZS

VABILO NA POVEZOVALNI DOGODEK SRIP-ov: SRIP-i in gospodarska konkurenčnost Slovenije 24. 5. 2023, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana   Sodelovanje gospodarstva in znanstveno-izobraževalnih institucij ter vlaganje v skupne projekte na področju raziskav, razvoja in inovacij sta ključnega pomena za povišanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, dvig dodane vrednosti ter povišanje blaginje v celotni družbi. Tega se zavedamo tako v gospodarstvu in znanstveno-raziskovalni sferi kot tudi predstavniki države. Sodelovanje in povezovanje sta ključna tako za zeleni in digitalni preboj, kot za vpeljevanje Industrije 4.0 in Družbe 5.0.   Na Gospodarski zbornici Slovenije smo prepričani, da je to mogoče doseči le s sistemskim in načrtnim vlaganjem v raziskave in razvoj ter prek usposobljenega kadra kot nosilca sprememb na omenjenih področjih.   V luči zelenega in digitalnega prehoda, ključnih omogočitvenih tehnologij ter pred pričetkom 4. faze SRIP-ov, ki bo sledila Slovenski strategiji trajnostne pametne specializacije S5, pripravljamo povezovalni dogodek SRIP-ov, ki bo 24. maja 2023 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.   Na dogodek se lahko prijavite na povezavi  TUKAJ in sicer najkasneje do 22. maja 2023. PRORAM DOGODKA   Kontaktna oseba: Matej Kirn, matej.kirn@gzs.si; 01 5898 139 Vljudno vabljeni k udeležbi.   * Organizator si pridružuje pravico spremembe programa.

Arhiv: Slovesni podpis Dogovora med gospodarstvom, znanostjo in politiko »Za pametno, trajnostno in konkurenčno Slovenijo«

Slovesni podpis Dogovora med gospodarstvom, znanostjo in politiko  »Za pametno, trajnostno in konkurenčno Slovenijo« 18. april 2023 ob 13. uri   Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) in Vlada Republike Slovenije pristopamo k zgodovinskemu dogovoru, ki bo pripomogel k doseganju visokih razvojnih ciljev Slovenije – višje kakovosti življenja državljank in državljanov, okoljske vzdržnosti ter visoke dodane vrednosti. Strateško sodelovanje v trikotniku gospodarstvo - znanost - politika mora biti usmerjeno predvsem v proaktivno naslavljanje »doline smrti« na področju tehnološkega razvoja in inovacij.    Inovativnost je namreč ključ za dvig dodane vrednosti slovenskega gospodarstva. Cilj je, da ta do leta 2030 zraste na 88.000 evrov. Zato je ključno, da je področje razvoja, raziskav in inovacij usklajeno s prioritetnimi panogami slovenskega gospodarstva in z vzpostavljenimi mehanizmi za prehod od invencij preko inovacij vse do trga. Za to pa je potrebno polno sodelovanje in podpora vlade RS.    Slovesni podpis Dogovora med gospodarstvom, znanostjo in politiko bo v torek, 18. aprila 2023, ob 13. uri   Dogodek boste lahko prek neposrednega prenosa spremljali na družbenih omrežjih GZS: LinkedIn Facebook Twitter ...

Arhiv: SOFINANCIRANJE DOLGOROČNEJŠIH VELIKIH RAZISKOVALNO-INOVACIJSKIH SODELOVALNIH PROGRAMOV NA LESTVICI TRL 3–6

Arhiv: SOFINANCIRANJE DOLGOROČNEJŠIH VELIKIH RAZISKOVALNO-INOVACIJSKIH SODELOVALNIH PROGRAMOV NA LESTVICI TRL 3–6

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih programov na lestvici TRL 3–6., ki bo podprl konzorcijske projekte. Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojno inovacijskih programov (v nadaljnjem besedilu: RRI programi) v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost. Cilj javnega razpisa je (so)financiranje štirih RRI programov konzorcijev najmanj treh javnih raziskovalnih organizacij in najmanj štirih lastniško nepovezanih podjetij (od tega najmanj dveh malih in/ali srednje velikih podjetij), ki prispevajo k zelenemu prehodu in digitalizaciji. Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji prijavijo javne raziskovalne organizacije in podjetja, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in javnim razpisom. Prijavitelj je lahko samo JRO, ki mora imeti vsaj 20-% delež v izvedbi projekta. Dovoljeni so zunanji izvajalci, vendar največ v višini 20-% vrednosti projekta. Višina sredstev javnega razpisa ...

Arhiv: Vabilo: Blueware Slovenija, 11. maj v TP Ljubljana

Arhiv: Vabilo: Blueware Slovenija, 11. maj v TP Ljubljana

Pospešujemo inovacijsko sodelovanje v trajnostnem modrem gospodarstvu Slovenije!  Po lanskem uspešnem začetku vzpostavljanja inovacijske skupnosti za trajnostno modro gospodarstvo Slovenije, želijo letos sodelovanje za trajnostno rabo morskih virov še pospešiti.  Zato se 11. maja pridružite v Tehnološkem parku Ljubljana na dogodku  BLUEWARE SLOVENIJA: Pospešimo inovacijsko sodelovanje v trajnostnem modrem gospodarstvu Slovenije  Modro gospodarstvo zajema vse industrije in sektorje, povezane z oceani, morji in obalami, ne glede na to, ali se njihove dejavnosti izvajajo na morju ali na kopnem. Za trajnostno rabo morja so ključne modre inovacije. Te omogočajo številne poslovne priložnosti v tradicionalnih pomorskih sektorjih, pospešeno rastejo in razvijajo pa se tudi novi sektorji modrega gospodarstva. Modre inovacije obenem zagotavljajo, da se kakovost morskega okolja trajnostno ne le ohranja, temveč postopoma tudi obnavlja.  Dogodek je namenjen podjetjem, raziskovalnim organizacijam, snovalcem politik in regulatorjev, organizacijam podpornega in inovativnega okolja, organizacijam za prenos znanja ter zainteresirani javnosti za trajnostno modro gospodarstvo. Več informacij in program dogodka so pripeti, objavljeni pa so tudi na spletni strani.  Registracija: https://www.1ka.si/blueware2023     

Arhiv: Evropski obrambni sklad - delovni program 2023

Arhiv: Evropski obrambni sklad - delovni program 2023

Objavljen je letošnji program Evropskega obrambnega sklada. Kratek vsebinski in finančni povzetek letošnjega programa je v priloženem dokumentu, več informacij, preusmeritve in podporni dokumenti pa so:  odsek spletne strani MO.  Letni program 2023 bo za prijavo odprt od 15.6.2023 do 22.11.2023. Vse prijavitelje, ki imajo namen kandidirati, vljudno vabijo, da jih seznanijo s predvidenimi prijavami. V kolikor boste kandidirali na razpisih razvojnega dela programa pri katerih pričakujete oz. potrebujete podporo, je za le-to nujno, da jih s prijavami seznanite pravočasno.   Letošnji evropski informativni dan, ki razen poglobljenih predstavitev razpisov in pogojev za kandidaturo nudi tudi možnost predstavitve izbranih idej in tematskega mreženja, bo potekal 28. in 29.6. v hibridni obliki (AVK, Bruselj).  Več informacij lahko najdete na sledeči spletni strani.

Arhiv: Vabljeni na predstavitve novega Nacionalnega energetsko podnebnega načrta

Vabljeni na predstavitve novega Nacionalnega energetsko podnebnega načrta - NEPN   S ponedeljkom (3. april)  formalno odprl drugi sklop posvetovanja z javnostjo glede posodobitve Nacionalnega energetsko podnebnega načrta - NEPN.  Potekal bo 30 dni, in sicer do vključno 3. maja 2023.  V okviru posvetovanja z javnostjo bo skladno z okvirnim načrtom sodelovanja z javnostjo izvedeno: 1.        javna predstavitev, 2.        niz ciljnih tematskih strokovnih posvetov, 3.        splošno spletno posvetovanje.  Javna predstavitev bo potekala v četrtek, 6. aprila 2023, s pričetkom ob 14:00 na Fakulteti za elektrotehniko (velika dvorana), Tržaška cesta 25, 1000 – Ljubljana. Posvetovalni dokument - Scenariji posodobitve NEPN, marec 2023 . Ciljni tematski posveti bodo namenjeni posvetovanju s strokovno javnostjo, in sicer glede predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve NEPN. Potekali bodo 11. in 17. aprila 2023 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Razpored tem Teme ciljnih strokovnih posvetov bodo: Prihodnost zemeljskega plina in alternativ; Zeleni prehod v industriji; Zanesljivost oskrbe z energijo in energetska učinkovitost; Trajnostni promet in alternativna goriva; Razvoj in možnosti oskrbe Slovenije z električno energijo; Strategija ogrevanja in hlajenja in povezovanje sektorjev.    Ciljni tematski posveti - Izhodišča, april 2023 - kratek oris izhodišč za posamezne sklope ciljnih tematskih posvetov. Spletno ...

Arhiv: CIRCI - Vabilo na predstavitev inovacijskih vavčerjev

Arhiv: CIRCI - Vabilo na predstavitev inovacijskih vavčerjev

V okviru projekta CIRCI -  Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese, Zbornica elektronske in elektro industrije, s partnerji vabi na predstavitev javnega razpisa za inovacijske vavčerje, ki bo potekala v sredo, 12.4.2023 s pričetkom ob 9.00 na povezavi MS Teams. Cilj srečanja je predstavitev inovacijskih vavčerjev, ki podpirajo projekte z novimi načini uporabe stranskih materialov nastalih v industrijskih procesih, ki smo jih identificirali v procesu priprave podatkovne baze projekta CIRCI. Več informacij in prijave TUKAJ!

Arhiv: Konferenca EuroNanoForum

Arhiv: Konferenca EuroNanoForum

Vabljeni na konferenco EuroNanoForum, ki bo potekala od 11. do 13. junija 2023 v Lundu na Švedskem.  Področja razprav in tematik:  • Advanced Materials and Manufacturing for a sustainable and resilient Europe • Graphene & 2D Materials - From fundamental science to industrial applications   • Green Energy – Materials for a sustainable energy sector • Semiconductors and new materials for future chips • European Infrastructures – From fundamental science to industrial applications • Safe and Sustainable by Design – How to create prosperity under the SSbD framework • Human Brain Project – Enabler for Neuro-derived technologies • Nanomedicine – Nanomaterials to achieve innovation in healthcare • Quantum Technologies – Europe’s major role                        

Arhiv: Vabilo na dogodek: Interdisciplinarnost meroslovca šteje

Arhiv: Vabilo na dogodek: Interdisciplinarnost meroslovca šteje

VABILO! Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad RS za meroslovje in Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede   vas vabita na dogodek INTERDISCIPLINARNOST MEROSLOVCA ŠTEJE, ki bo potekal v četrtek, 23. marca 2023, od 9. do 13. ure, v Portorožu, Kongresni center Portus. Udeležba na dogodku je brezplačna. Vaše prijave na dogodek pričakujemo do vključno 22. marca 2023 preko spletne prijavnice. Več informacij o samem dogodku dobite na spletrni strani: https://konferenca.fov.um.si/meritve/. I.        Pozdravni govori Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Marko Lotrič Dekan Fakultete za organizacijske vede Kranj, red. prof. dr. Iztok Podbregar Direktor Urada RS za meroslovje, dr. Samo Kopač II.        Predstavitve in diskusija 1. SKLOP mag. Ines Gergorič, HR strokovnjakinja, Gospodarska zbornica Slovenije »Predstavitev profila meroslovec I4.0«, Aleksandra Lepenik, direktorica Elpro Lepenik d.o.o. »Stanje kompetenc in znanje meroslovja v industriji«, dr. Dragan Kusić, Vodja mehatronskega oddelka – TECOS razvojni center orodjarstva Slovenije, »Meritve v industriji – prikaz praktičnega primera zajema in obdelave podatkov«. 2. SKLOP ·  Jan Gorše, Podatkovni analitik ...