#poročilo: Festival vajeništva na GZS

#poročilo: Festival vajeništva na GZS

2. Festival vajeništva je na Gospodarski zbornici Slovenije 23. junija ponovno združil vajence, mentorje in druge predstavnike podjetij in srednjih šol.

Digitalizacija HR procesov

Kot je prejšnje desetletje zaznamovala mobilnost, je to desetletje namenjeno digitalizaciji. Slednji smo, tudi v luči dvojnega prehoda, namenili srečanje z naslovom Digitalizacija HR procesov, ki je bila organizirana 17. junija.

#GZS: Gospodarska zbornica Slovenije v intenzivni komunikaciji z novo vlado

Gospodarska zbornica Slovenije je v zadnjih štirinajstih dneh na predsednika vlade dr. Roberta Goloba ter ministre za gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje ter okolje že naslovila pisma z opisom najbolj perečih problemov, s katerimi se podjetja srečujejo na posameznih področjih. Pristojnim je ponudila tvorno in strokovno sodelovanje GZS ter izrazila pričakovanje o srečanju, kjer bi podrobneje preučili možnosti sodelovanja in skupnega iskanja rešitev. V pripravi je tudi že dopis za MDDSZ.

#razpisi: Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti

Cilj javnega razpisa je spodbujanje internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij ter povečanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala raziskovalcev z doktoratom, ki želijo pridobiti nova znanja z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo.

#GZS: Na srečanju ministra Hana in njegove ekipe ter vodstva GZS dogovor o tesnem sodelovanju na strateški in strokovni ravni

Minister Han in vodstvo GZS: »Smo v istem čolnu, veslati moramo v isto smer za dobro slovenskega gospodarstva«

#razpisi: Projekti s področja umetne inteligence in robotike

#razpisi: Projekti s področja umetne inteligence in robotike

Evropska komisija je objavila pet razpisov iz raziskovalno-inovacijskega programa Obzorja Evropa za področje umetne inteligence in robotike.

GZS: Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča glede izvrševanja ZVO-2

GZS je vseskozi opozarjala, da je za delovanje sistemov proizvajalčeve razširjene odgovornosti ključen kakovosten, jasen in stabilen zakonodajni okvir, učinkovito izvajanje pravil in nadzor s sankcijami, česar pa novi zakon ne ponuja.

#analitika: Aprilska rast industrijske proizvodnje pozitivna

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v Sloveniji v aprilu realno za 0,4 % višja kot mesec prej, kar je bilo nekoliko manj od naših pričakovanj (+0,8 %), vendar je bila nizka rast pričakovana zaradi marčevske visoke rasti .

#analitika: Visok padec bruto marže v gospodarstvu

Prvi podatki o poslovanju sektorjev v Sloveniji v 1. četrtletju 2022 so pričakovano pokazali, da zasebni sektor ni povsem mogel prenesti višjih cen surovin in energentov v končne cene, saj se je bruto marža glede na predhodno četrtletje znižala za 3 odstotne točke na 22 % (dodana vrednost v prodaji).

#razpisi: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2023 - 2025

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z japonskimi raziskovalci na vseh znanstvenih področjih.

#poročilo: Industrija – iniciator in motor sistemske preobrazbe Evrope

#poročilo:Slovenski proizvajalci materialov so inovativni in že razvijajo in tudi proizvajajo vrhunske materiale

Slovenija mora pospešiti nizkoogljični prehod, več moramo vlagati v raziskave in razvoj ter podpreti inovacije in prehod na nove tehnologije, se je strinjalo več kot 150 udeležencev Okoljskega dne gospodarstva. Prizadevati si moramo tudi za povečanje medsebojnega zaupanja, se povezovati medsektorsko in multidisciplinarno.

#poročilo: Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti usmerjen v zeleno prihodnost

Na informativnem dnevu, ki je v hibridni obliki potekal na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in preko spleta, se je 2. junija 2022 preko 150 udeležencev seznanilo s še zadnjim izmed pomembnejših javnih razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ta je namenjen je pilotno-demonstracijskim projektom, usmerjenim v krepitev odpornosti in zeleni prehod.

#analitika: Cene zemeljskega plina in električne energije močno zrasle predvsem pri poslovnih porabnikih

Cene zemeljskega plina za gospodinjstva (z vsemi davki) se le počasi povečujejo glede na visoko rast na veleprodajnih trgih. V 1. četrtletju 2022 so bile glede na predhodno četrtletje višje za šestino (medletno za 27 %). Za poslovne odjemalce so bili dvigi precej višji. Cene električne energije za gospodinjstva (z vključenimi davki) so v Sloveniji v 1. četrtletju upadle za 27 % glede na predhodno, kar je bilo posledica začasnega znižanja omrežnine. Učinek omrežnine so čutili tudi poslovni subjekti, vendar se je cena (pred DDV) znižala le pri najnižji porabniški skupini (-10 %).

#inovativnost: EDA Defence Innovation Prize 2022

Evropska obrambna agencija (EDA) je objavila letošnji razpis za Defence Innovation Prize, ki tokrat išče rešitve in tehnologije s področja nadzora ter upravljanja objektov v vesolju.

#vabilo: Expo energetske učinkovitosti, Buenos Aires (Argentna), 25. do 27. 8. 2022

Gre za mednarodno razstavo in sejem, ki bo v treh dneh združil podjetja, javne in zasebne organe ter strokovnjake, ki bodo predstavili in razpravljali o najnovejših tehnoloških dosežkih o racionalni in učinkoviti rabi energije, pomenu varovanja okolja in trajnostnem razvoju.

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno–demonstracijskimi projekti – JR DEMO PILOTI NOO

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT) je v Uradnem listu RS št. 52 dne 15. aprila 2022 objavila Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno–demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO).

#razpisi: Prihajajoči razpisi v okviru I4MS za proizvodna SME podjetja

I4MS platforma je namenjena pospeševanju prevzema digitalnih tehnologij za proizvodna SME in Mid-Cap podjetja.

#vabilo: 20. posvet o procesni metalurgiji jekla

Posvet je tradicionalno namenjen spoznavanju in izmenjavi izkušenj pri skupnih izzivih proizvodnje jekla in oskrbe s pomožnimi materiali.