Uspešna udeležba slovenskih podjetij na sejmu EUROGUSS

Na mednarodnem strokovnem sejmu za tlačno litje, tehnologije, procese in produkte EUROGUSS v Nürnbergu tudi slovenska podjetja.

Vesna Nahtigal nova direktorica GZS-Združenja kovinskih materialov in nekovin

Vesna Nahtigal je ob sprejetju novih izzivov poudarila, da si bo tako kot njen predhodnik prizadevala za sodelovanje, mreženje in informiranje o vseh aktivnostih ZKMN in SRIP-a MATPRO z vsemi člani združenja. Kot prioritetno nalogo za leto 2020 izpostavlja proaktivno vlogo na okoljski in podnebni politiki, pomemben del aktivnosti pa bo namenjen tudi promociji panoge, predstavitvam dobrih praks ter razvoju človeških virov.

Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

23. decembra 2019 so predstavniki delodajalcev in delojemalcev podpisali Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije.

Upravni odbor GZS imenoval Strateški svet za okolje

Strateški svet za okolje je posvetovalno telo, katerega člani bodo obravnavali za gospodarstvo pomembna okoljska področja z vidika prehoda v krožno gospodarstvo in trajnostnega razvoja, ob zagotavljanju ustrezne skrbi za zdravje ljudi in okolja.

Povabilo na ogled razstave Ko zapoje kovina

Povabilo na ogled razstave Ko zapoje kovina

Sprehod skozi tisočletja metalurgije na Slovenskem

SRIP MATPRO z odlično popotnico v tretjo fazo delovanja

Predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) so 17. 10. 2019 na posvetu z naslovom »Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov« v Portorožu premierno predstavili modularni izobraževalni program na področju kompozitov. Po najvišje ocenjenem vmesnem vrednotenju SRIP-a pa so pred partnerstvom že novi cilji, usmerjeni v raziskave in razvoj, ravnanje s človeškimi viri, internacionalizacijo in trajnostno delovanje vseh deležnikov SRIP-a.