SPIRIT objavil dva javna razpisa - za podjetja na voljo skoraj 52 milijonov evrov

SPIRIT objavil dva javna razpisa - za podjetja na voljo skoraj 52 milijonov evrov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo preko Javne agencije SPIRIT Slovenija je 15. 7. 2024 v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa, in sicer za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v letih 2024–2028 ter učinkovito rabo energije (URE) in razogljičenje v industriji. Za podjetja bo v sklopu obeh javnih razpisov na voljo skoraj 52 milijonov evrov.

Virtualni zagon regionalnega stičišča inovativnih tehnologij z Indijo: petek, 21. 6. 2024

Virtualni zagon regionalnega stičišča inovativnih tehnologij z Indijo: petek, 21. 6. 2024

Obveščamo vas o formiranju regionalnega stičišča inovativnih tehnologij tudi v Sloveniji, ki se bo virtualno zagnalo v petek, 21. 6. 2024 od 14:00 do 15:00.

Odprti javni razpisi

Odprti javni razpisi

Informacije o novih javnih razpisih in razpisih, ki so še vedno aktualni.

Okoljski dan gospodarstva: Razvoj po poti trajnosti

Okoljski dan gospodarstva: Razvoj po poti trajnosti

Okolje ima v konceptu trajnostnega razvoja osrednjo vlogo, čemur botruje tudi dejstvo, da je okoljska politika in zakonodaja izjemno obsežna, kompleksna in zahtevna. Poseben pomen je dobila z Evropskim zelenim dogovorom, s katerim je okoljska politika postala središče za oblikovanja drugih politik in strategij.

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v RS 2024

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v RS 2024

Javna agencija SPIRIT je 31. 5. 2024 objavila razpis, katerega namen je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Rok za prijavo je 26. 8. 2024.

Finančne ugodnosti za varstvo izumov

Finančne ugodnosti za varstvo izumov

Mala in srednje velika podjetja s sedežem v Evropski uniji lahko zaprosijo za finančno pomoč sklada pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino. Letos so na voljo štirje vavčerji.

Slovenski podjetniški sklad objavil drugi javni poziv za finančne spodbude preko vavčerjev

Slovenski podjetniški sklad objavil drugi javni poziv za finančne spodbude preko vavčerjev

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v sodelovanju z ministrstvom objavil javni poziv V2 – Vavčer za patente, modele, znamke.

Zaživela je spletna stran projekta INSPIRING ERA

Zaživela je spletna stran projekta INSPIRING ERA

Spletna stran projekta INSPIRING ERA, ki ga financira Evropska komisija za podporo izvajanju Načrta politik ERA in predstavlja osrednje orodje projekta za ovrednotenje rezultatov Načrta politik ERA.

Nagrade GZS: 4 nagrajenci, 4 navdihujoče zgodbe uspeha  - Med nagrajenci tudi SILIKO, član SRIP MATPRO
Utrinki iz posveta SRIP MATPRO  - Materiale potrebujemo - ali jih bomo izdelovali mi, ali kdo drug
Brošura KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO

Brošura KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO

SRIP MATPRO je na področju razvoja človeških virov pripravil brošuro z naslovom »KOMPETENCE ZA SRIP MATPRO«, Napovedani profili in potrebe po kompetencah za SRIP MATPRO.

SRIP MATPRO o pomenu in vlogi materialov pri prehodu v zeleno, brezogljično družbo

O vlogi kovinskih materialov, razvoju novih naprednih lahkih materialov, pomenu raziskav, reciklaže in trajnosti kot potencialnih priložnostih za rast in razvoj so na strokovni konferenci z naslovom Vloga materialov pri prehodu v zeleno, brezogljično družbo razpravljali predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Dogodek je potekal v okviru »Meseca Industrije 4.0 in robotike« v Digitalnem središču Slovenije.

SRIP MATPRO na EXPO 2020 Dubaj

SRIP MATPRO na EXPO 2020 Dubaj

Osrednji dogodek dvodnevnega obiska je bil poslovni forum ADVANCED MATERIALS FOR THE GREEN FUTURE 22. novembra v slovenskem paviljonu. Govorci iz znanstveno raziskovalnih ustanov in podjetij so osvetlili slovensko industrijo naprednih materialov in tehnično-tehnološke rešitve za pametne tovarne. Predstavili so slovenska razvojna prizadevanja in dosežke na navedenih področjih in poželi zanimanje obiskovalcev foruma, z odzivom poslovne javnosti pa so zadovoljni.

SRIP MATPRO za zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo: Skupaj zmoremo več

7. oktobra 2021 je v Portorožu potekal tradicionalni letni posvet Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Osrednje teme srečanja predstavnikov gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere in države so se navezovale na nove priložnosti za sodelovanje ter možnosti dostopa do domačih in evropskih finančnih sredstev za uspešen prehod v zeleno, digitalno in konkurenčno gospodarstvo v luči nove raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.

#poročilo: Uspešno zaključena virtualna razstava Materiali Prihodnosti / Future Materials15

15. januarja 2021 se je uspešno zaključila trimesečna spletna razstava Materiali prihodnosti / Future Materials, ki je bila postavljena v virtualnem prostoru GZS. Na njej so svoje inovativne materiale predstavila podjetja Beti, Helios, I

#koronainfo: Likvidnost in finance: vaša vprašanja in odgovori

Poslovni nasveti v času koronavirusa s področja likvidnosti in financ.

SRIP MATPRO z odlično popotnico v tretjo fazo delovanja

Predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) so 17. 10. 2019 na posvetu z naslovom »Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov« v Portorožu premierno predstavili modularni izobraževalni program na področju kompozitov. Po najvišje ocenjenem vmesnem vrednotenju SRIP-a pa so pred partnerstvom že novi cilji, usmerjeni v raziskave in razvoj, ravnanje s človeškimi viri, internacionalizacijo in trajnostno delovanje vseh deležnikov SRIP-a.

Predstavniki SRIP-ov, gospodarstva in institucij znanja Vladi RS: Sprejmite pet sklepov za Slovenijo prihodnosti

Predstavniki devetih strateških razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-ov), gospodarstva in institucij znanja so 19. 10. 2017 na posvetu Povezovanje, kadrovski izzivi in vključevanje v mednarodne verige sprejeli pet sklepov z naslovom Za Slovenijo prihodnosti, ki jih predlagajo Vladi RS in relevantnim ministrstvom v sprejem in izvedbo. Med sklepi izpostavljajo dolgoročno napovedovanje potreb po kadrih in kompetencah, ki bo učinkovito podpiralo pravočasno prilagajanje kadrov na razvojne spremembe. Država naj v ta namen vzpostavi pilotni projekt in zagotovi sistemsko financiranje karierne platforme s ciljem zmanjševanja strukturnih neskladij in povečevanja konkurenčnosti podjetij na globalnem trgu. Sklepe je predsednik GZS Boštjan Gorjup ob koncu posveta predal državnemu sekretarju na SVRK Francu Matjažu Zupančiču.