Načrt za okrevanje in krepitev odpornosti

V okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« bo Slovenija lahko izkoristila okvirno 5,7 milijard evrov, od tega je 3,6 milijard evrov posojil in 2,1 milijarde evrov nepovratnih sredstev (312 milijonov evrov iz pobude React-EU, 134 milijonov evrov iz Sklada za pravični prehod, 1,6 milijarde evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost ter 68 milijonov evrov za Razvoj podeželja).

Zbornik o zaščiti in trženju tehnologij za raziskovalce in podjetja

Zbornik o zaščiti in trženju tehnologij za raziskovalce in podjetja

Predstavljena so ključna področja prenosa znanja v gospodarstvo, vse od osnov intelektualne lastnine, postopka prijave, prevzema in trženja službenih izumov pa do sodelovanja z gospodarstvom.

Predstavitev programov slovensko-angleškega znanstvenega sodelovanja in mobilnosti raziskovalcev

Spletni dogodek, ki je potekal 2. marca 2021, je bil posvečen možnostim za slovensko-angleško znanstveno sodelovanje in mobilnosti raziskovalcev ter vlogi Velike Britanije v programu Horizon Europe. Kljub izhodu Velike Britanije iz EU namreč ostaja na voljo več različnih možnosti mobilnosti za raziskovalce iz obeh držav.

E-dogodek: Kakšno bodočo ureditev proizvajalčeve razširjene odgovornosti na področju embalaže in odpadne embalaže si želijo slovenski proizvajalci?, 10. 3. 2021

Ob javni obravnavi novega zakona o varstvu okolja, ZVO-2 v začetku letošnjega leta, se je ponovno odprlo vprašanje ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) v Sloveniji, še posebej na področju embalaže in odpadne embalaže.

ZDA: carine tudi na slovenski aluminij

a Slovenijo veljajo protidumpinške carine v višini 13,43 odstotka

Zeleno financiranje

Zeleno financiranje

Razvijate zelene projekte in vas zanima, kakšne možnosti financiranja so vam na voljo?

#koronainfo: Objavljen Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

PKP7 je določil, da se bo pri ugotavljanja izpolnjevanja kriterija znižanja prihodkov za uveljavljanje nekaterih protikoronskih ukrepov upoštevalo merilo sorazmernosti.

Aleš Cantarutti z aprilom novi generalni direktor GZS

Aleš Cantarutti z aprilom novi generalni direktor GZS

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup je pohvalil preteklo dobro sodelovanje z mag. Cantaruttijem in se mu ob tem zahvalil, da je izziv generalnega direktorja GZS sprejel. Cantarutti je bil za generalnega direktorja GZS s štiriletnim mandatom imenovan z dnem 1. aprila 2021. Po razrešitvi mag. Sonje Šmuc bo do njegovega prihoda funkcijo generalnega direktorja od 1. do 31. marca opravljal Mitja Gorenšček.

Odprt je razpis GZS za priznanja za inovacije 2021

Odprt je razpis GZS za priznanja za inovacije 2021

15. februarja so se na trinajstih regionalnih zbornicah odprli razpisi za priznanja za inovacije 2021, dodatno pa je na GZS odprt tudi razpis za priznanja za inovacije slovenskih podjetij s sedežem v tujini in državljanov Republike Slovenije, ki živijo v tujini. Inovacije lahko prijavite do 31. maja 2021.

Na srečanjih intervizijskih skupin o HR trendih, prihodnosti dela in učinkovitem podajanju navodil

Osrednji temi sta bili digitalizacija HR procesov v podjetju in učinkovito podajanje navodil.

Webinar: Manufacturing Execution System (MES) - temelj digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij, 12. 3. 2021 od 11:00 do 12:30

Webinar: Manufacturing Execution System (MES) - temelj digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij, 12. 3. 2021 od 11:00 do 12:30

Predstavljeni bodo izzivi, s katerimi se soočajo proizvodna podjetja, ključni razlogi za uvedbo MES sistema ter njegovi poslovni učinki.

672,5 milijarde EUR vreden instrument za okrevanje in odpornost

Spodbujanje prehoda na zeleno gospodarstvo je ključni cilj navedenega instrumenta. Poleg omenjenega načela bo k temu prispevala tudi zahteva, da mora vsaj 37 % odhodkov za naložbe in reforme iz vsakega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost biti namenjeno za dosego podnebnih ciljev.

Javni poziv za sodelovanje v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«

SPIRIT Slovenija želi s pozivom dopolniti bazo t. i. ambasadorjev, katerih poslovni modeli, rešitve, izdelki in storitve izkazujejo ključne komponente slovenskega gospodarstva: zeleno, kreativno in pametno. Poziv je odprt do 12. 3. 2021.

Razmere na trgu dela se izboljšujejo

Dnevni podatki o registrirano brezposelnih se v februarju po večjem sezonskem naraščanju v januarju zopet znižujejo, kar pomeni, da se zaposlenost povečuje.

Decembrske plače močno navzgor

Decembrska povprečna bruto plača (pri pravnih osebah), sicer izplačana v januarju 2021, je znašala dobrih 2.020 in je bila medletno višja za 8,9 %.

Izvoz blaga decembra višji za 6,7 %

Izvoz blaga je bil decembra po podatkih iz plačilne bilance višji za 6,7 %, v celem letu pa nižji za 7,5 %. Pri storitvah je padec v potovanjih decembra prispeval k 13-odstotnemu medletnemu znižanju.

#koronainfo: MDDSZ podalo pojasnilo 19. člena #PKP8

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je na Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) podalo pojasnilo 19. člena ZDUOP (PKP8).

#koronainfo: Moratoriji in državna jamstva za nova posojila: pobuda GZS, ZBS in OZS za podaljšanje interventne zakonodaje

GZS, ZBS in OZS so 17. februarja v skupnem pozivu na Vlado RS naslovili pobudo, da se predlogi podaljšanja nekaterih ukrepov s področja moratorijev in državnih jamstev za nova posojila vključijo v #PKP9.

Anketa GZS o državni pomoči: Ohranjanje zaposlovanja ključno za ohranitev gospodarske aktivnosti

GZS na podlagi izvedene ankete ugotavlja, da bo prejeto pomoč v 2021 vračalo kar 39 % podjetij, kar pomeni dobro priložnost za oblikovanje podpornih ukrepov za rast, ki bi navedena sredstva usmerila v spodbujanje inovativnosti in investicij. S tem bi država brez javno-finančnega bremena spodbudila tudi gospodarski potencial v zasebnem sektorju, ki je ključen za dolgoročno rast produktivnosti in približevanje cilju doseganja 60.000 EUR dodane vrednosti v letu 2025.

#koronainfo: Pojasnilo MDDSZ v zvezi z višino delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je podalo pojasnila v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (v nadaljevanju: ZDUOP); zakon v členih od 39 do 53 ureja začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, pri čemer se v 44. členu določa višino delnega povračila nadomestila plače.