Prvi razpis EU Inovacijskega sklada

Objavljen je prvi razpis EU Inovacijskega sklada, novega EU sklada, ki se polni iz prodaje emisijskih kuponov.

SURS: Gospodarsko razpoloženje drugi mesec zapored navzgor

V juniju 2020 so vsi posamezni kazalniki pozitivno vplivali na gospodarsko klimo. Ta se je na mesečni ravni zvišala za 8,7 odstotne točke.

SURS: Izboljšanje kazalnikov zaupanja v vseh gospodarskih panogah

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila junija 2020 za 5 odstotnih točk višja kot maja 2020.

Rezultati junijske gospodarske ankete med slovenskimi podjetji

Anketa, ki jo je GZS izvedla med 20. majem in 15. junijem med 272 podjetji je pokazala, da je le slaba desetina podjetij izkazala zanimanje za poroštveno shemo. Med temi podjetji jih je 54 % povpraševalo po posojilu v vrednosti 100 tisoč do 1 mio EUR, 33 % po posojilu v vrednosti nad 1 mio EUR.

#koronainfo: GZS za #PKP4 predlaga amandma glede višine posojil po poroštveni shemi

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ugotavlja, da so zaradi zamika pri izvajanju poroštvene sheme potrebne njene dopolnitve, ki jih sicer na vladi sprejet #PKP4 ne predvideva. Zato je pozvala Ministrstvo za finance RS, da podpre njen predlog spremembe predloga #PKP4, zapisan v amandmajski obliki, glede dovoljene višine posojil po poroštveni shemi.

#koronainfo: Razporejanja skrajšanega delovnega časa

Usklajeno strokovno stališče je bilo sprejeto na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov Ekonomsko-socialnega sveta v zvezi z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v ZIUOOPE v času izvajanja ukrepov.

Vlada sprejela #PKP4

Predlog zakona nadomešča na vladi sprejet predlog novele #PKP3.

Delovni sestanek razvojnikov iz podjetij in institucij znanja

Razvojniki iz podjetij in institucij znanja so razpravljali zlasti o ukrepih, potrebnih za zagon gospodarstva, predvsem z vidika vlaganja v raziskave in razvoj in pametne specializacije.

Pregled opravljenih nalog v skladu s programom Strateškega sveta za okolje (SSO) GZS, na dan 8. 6. 2020

1. Odpadki – poudarek na problematiki mineralnih nenevarnih odpadkov. 2. Obratovalni – interni monitoring odpadnih vod. 3. Možnost povračila za posredne emisije toplogrednih plinov. 4. Problematika upravnih postopkov v pristojnosti MOP-a. 5. Nujnost večje samozadostnosti Slovenije na področju ravnanja z odpadki. 6. Prihodnje naloge SSO GZS.

#koronainfo: Postopek skrajšanega delovnega časa

#koronainfo: Postopek skrajšanega delovnega časa

Od posveta s predstavniki delavcec do izplačila subvencije.

S plastiko moramo vsi ravnati spoštljivo in odgovorno

19. Okoljski dan gospodarstva na GZS o odpadkih iz plastike, predvsem plastike za enkratno uporabo, ki prehaja v okolje.

E-pogovor med gospodarstvom in državo

Gospodarstvo med in po epidemiji.

#koronainfo: #PKP3 sprejet: kaj prinaša?

Bistvena ukrepa sta delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa in ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Možna bo kombinacija obeh ukrepov pri istem delodajalcu.

#koronainfo: Likvidnost in finance: vaša vprašanja in odgovori

Poslovni nasveti v času koronavirusa s področja likvidnosti in financ.

5. zbor Partnerstva in 6. seja Sveta SRIP MATPRO

5. zbor Partnerstva in 6. seja Sveta SRIP MATPRO sta potekala 17. decembra 2019 na Gospodarski zbornici Slovenije.

Razstava Ko zapoje kovina

Razstava Ko zapoje kovina

Sprehod skozi tisočletja metalurgije na Slovenskem

SRIP MATPRO z odlično popotnico v tretjo fazo delovanja

Predstavniki Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) so 17. 10. 2019 na posvetu z naslovom »Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov« v Portorožu premierno predstavili modularni izobraževalni program na področju kompozitov. Po najvišje ocenjenem vmesnem vrednotenju SRIP-a pa so pred partnerstvom že novi cilji, usmerjeni v raziskave in razvoj, ravnanje s človeškimi viri, internacionalizacijo in trajnostno delovanje vseh deležnikov SRIP-a.