Zapri

Arhiv: Konferenca Kakšne kadre in kompetence potrebuje (in lahko pričakuje) gospodarstvo

Vabimo vas, da se nam pridružite na kadrovski konferenci, kjer bomo predstavili trenutne razmere in izzive na področju kadrovskega razvoja: razmere na trgu dela, izobrazbeno strukturo, vpis v šole, izobraževanje odraslih, razvoj in načrtovanje kadrov v podjetjih, napovedovanje kompetenc prihodnosti.

Prijavni obrazec >>>

Program konference

9.00 – 9.20

Uvodni nagovor, generalna direktorica GZS Sonja Šmuc

Pozdrav predstavnika Vlade RS - MIZŠ, MGRT, MDDSZ

9.20 – 9.30

Predstavitev izobrazbene strukture v Sloveniji in EU

Darja Močnik, Analitika GZS

9.30 – 9.45

Razmere na trgu dela in poklicni barometer 2020

Tjaša Žakelj, ZRSZ

9.45 – 10.00

Analiza vpisa v srednje, višje in visoke šole

Samo Hribar Milič, GZS

10.00 – 10.15

Izobraževanje odraslih - razmere in cilji

Peter Beltram, ACS

10.15 – 10.30

Povezovanje gospodarstva in izobraževanja za razvoj kompetenc

IC Škofja Loka in LTH Casting

10.30 – 10.45

Izzivi dualnega sistema

Barbara Kranjc, CPU

10.45 – 10.00

Odmor

11.00 – 11.15

Predstavitev kompetenčnih centrov in SRIP

Robert Grah, Pomurska gospodarska zbornica, in Vesna Nahtigal, GZS

11.15 – 11.35

Kako podjetja načrtujejo razvoj kadrov

Primeri dobrih praks

11.35 – 11.50

Karierna platforma

Staša Baloh Plahutnik, GZS

11.50 – 12.30

Okrogla miza: Napovedovanje kompetenc prihodnosti:

Sodelujejo predstavniki SRIP, podjetij, MGRT, MIZŠ, MDDSZ, ZRSZ

12.30 – 13.30

Zaključki in predlogi za razvojne in izobraževalne politike

Fotogalerija