Zapri

Arhiv: #varstvo okolja: Dokumenti MOP in MzI v javni obravnavi s kratkimi roki za posredovanje pripomb

; Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov

 

Komentar lahko oddate do 22. 1. 2021.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

 

Komentar lahko oddate do 22. 1. 2021.

ZAKON o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu

 

Komentar lahko oddate do 22. 1. 2021.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom

 

Komentar lahko oddate do 29. 1. 2021.

ZAKON O VARSTVU OKOLJA

 

Komentar lahko oddate do 1. 2. 2021.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja

 

Komentar lahko oddate do 7. 2. 2021.

Uredba o spremembi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

 

Komentar lahko oddate do 8. 2. 2021.

Fotogalerija