Zapri

Arhiv: Zeleno financiranje

SID banka promovira trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo že dobro desetletje, bila je tudi ena izmed pobudnikov tega koncepta v Sloveniji. Financiranje zelenih in trajnostnih projektov je zato pri SID banki in sodelujočih poslovnih bankah možno v okviru različnih programov.
  • Ugodnejše financiranje iz vira zelene obveznice po vseh programih SID banke.
  • Pomoč podjetjem pri izdaji zelene obveznice.
  • V okviru Sklada skladov po programih neposredno pri SID banki: Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb iz Sklada skladov (EE), Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR).
  • Po programu Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje v okviru posrednega financiranja preko poslovnih bank.
Več informacij na spletnem portalu SID banke: http://bit.ly/3sCpa9J

Fotogalerija