Zapri

Arhiv: #razpisi: SPS objavil spremembe vsebine štirih razpisov

SPS  je objavlil  spremembe  vsebine  Javnega  razpisa  SK75  2021  -  Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000EUR (SK75 2021), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21 z dne 19.2.  2021.  Spremembe  se  nanašajo  na  dodatne  pogoje  za  vlagatelje: »Vlagatelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti, ki spada med izključene dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene dejavnosti:…«.
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=120

SPS  je objavil  spremembo  vsebine  Javnega  poziva  Vavčer  za  pridobitev certifikatov kakovosti, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021. Od vključno  27.  3.  2021  dalje  bodo  upravičeni  do  sredstev  javnega  poziva prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega poziva in imeli na dan oddaje vloge sedež  na  programskem  območju  Kohezijska  regija  Vzhodna Slovenija.
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76

SPS je objavil spremembo vsebine Javnega poziva Vavčer za patente, modele, znamke, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021. Od vključno  27.  3.  2021  dalje  bodo  upravičeni  do  sredstev  javnega  poziva prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega poziva in imeli na dan oddaje vloge sedež  na  programskem  območju  Kohezijska  regija  Vzhodna Slovenija.
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77

SPS  je objavil  spremembo  vsebine  Javnega  poziva  Vavčer za  prototipiranje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021. Od vključno 27. 3. 2021 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva prijavitelji, ki bodo izpolnjevali  pogoje  javnega  poziva  in  imeli  na  dan  oddaje  vloge sedež  na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100

Fotogalerija