Zapri

Arhiv: #koronainfo: Reprezentativne delodajalske organizacije posredovale predloge amandmajev na predlog interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu

Ljubljana, 30. junij 2021 – Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) so v Državni zbor RS vložili skupne predloge amandmajev k Predlogu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki predstavljajo dopolnitve predloga zakona, nujne za okrevanje in nadaljnjo oživitev slovenskega gospodarstva.

Epidemija COVID-19 je močno zarezala v poslovanje slovenskega gospodarstva, predvsem številnih storitvenih dejavnosti ter manjših gospodarskih subjektov.

Po mnenju reprezentativnih delodajalskih organizacij je zato tudi predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: predlog ZIUPGT) nujno nadgraditi z ukrepi, ki bi prispevali k hitrejšemu okrevanju slovenskega gospodarstva. Svoje predloge amandmajev so posredovale Državnemu zboru RS.

GZS, OZS, TZS, ZDS in ZDOPS izpostavljajo, da nekatere dejavnosti zaradi določenih omejitev ali manjših naročil še vedno ne morejo poslovati v polnem obsegu. Z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 zato predlagajo podaljšanje ukrepa delnega subvencioniranja dviga minimalne plače v višini 50 EUR na zaposlenega ter delnega nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. decembra 2021.

Dodatno predlagajo vključitev enkratnega dodatka zaradi posledic epidemije v predlog ZIUPGT, ki ga bodo deležne tako pravne kot fizične osebe, ki dejavnosti niso mogle opravljati v celoti ali delno oziroma jo opravljajo v omejenem obsegu. Enkratni dodatek bi bil namenjen upravičencem z upadom prihodkov od prodaje za več kot 10 odstotkov v letu 2021 glede na leto 2019 oziroma v letu 2020 glede na leto 2019, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi možnost, v kolikor upravičenec ni posloval celotno leto 2019. Upravičenci za izplačilo navedenega dodatka morajo najkasneje do 30. septembra 2021 predložiti izjavo, s katero izjavljajo, da upad prihodkov od prodaje znaša več kot 10 odstotkov, FURS pa izplača enkratni dodatek do 20. oktobra 2021.

Poleg tega zagovarjajo nujnost, da se merila sorazmernosti, kot jih določa Pravilnik o merilih sorazmernosti, pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov upoštevajo za pomoči, ki so jih upravičenci prejeli po ZIUZEOP in ZIUZEOP-A, in sicer v obdobju od marca 2020 do maja 2020, saj je le na ta način zagotovljen enak pravni položaj subjektov. 

Predlagajo tudi ponovno vključitev izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka do 31. 12. 2021.

GZS, OZS, TZS, ZDS in ZDOPS pričakujejo, da bo matično delovno telo Državnega zbora RS obravnavalo in sprejelo njihove predlagane amandmaje in s tem tudi besedilo interventnega zakona, ki bo potrjeno v DZ RS. Na ta način bodo določbe tega zakona mnogo bolj prilagojene potrebam celotnega gospodarstva, nikakor pa ne samo nekaterim dejavnostim.

[Vir: sporočilo za javnost GZS]

Fotogalerija