Zapri

Arhiv: #razpisi: Objavljena JR za digitalno transformacijo in JR za spodbujanje velikih investicij (NOO)

V petek, 18. 3. 2022, sta bila v Uradnem listu RS objavljena dva nova javna razpisa:

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji >>>

(JR INVEST2022-NOO)
Razpisovalec: SPIRIT Slovenija

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Razpis je namenjen večjim investicijam v nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Prijavijo se lahko podjetja z večjimi investicijami.
Rok za oddajo vlog: 22. 04. 2022 in 1. 10. 2022.

Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij >>>

(JR Digit NOO)

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Razpis bo podprl projekte konzorcijev, usmerjene v tehnološko krepitev preko uporabe naprednih tehnologij z učinkom na okoljsko trajnost ter dvigovanje digitalnih kompetenc. Projekti se morajo osredotočati na napredne tehnologije, kot so na primer robotika in avtomatizacija procesov, internet stvari, umetna inteligenca, transformacija odločevalskih sistemov (vključno s kibernetsko varnostjo), blockchain tehnologije in tehnologije distribuiranih zapisov. Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov, je 44 milijonov evrov.
Rok za oddajo vlog: 28. 04. 2022.

Obenem vas obveščamo, da je v okviru GZS vzpostavljena nova kontaktna točka, kamor lahko člani GZS oz. SRIP-a MATPRO naslovite vsa vprašanja v zvezi z javnim razpisi in na katera odgovarjajo strokovnjaki z različnih področij: razpisi@gzs.si.

Fotogalerija