Zapri

Arhiv: Izdana Uredba o metodologiji ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov

Vlada Republike Slovenije je 31. marca 2022 izdala uredbo, s katero gospodarskim upravičencem po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu omogoči dostop do pomoči države. Uredba je bila v Uradnem listu RS št. 46/22 in je začela veljati v petek, 1. aprila 2022.

Uredba poleg metodologije izračuna škode, ki je nastala upravičencem iz zakona, vsebuje še izračun višine pomoči s strani države ter sam postopek dodelitve pomoči – upravičenci morajo predložiti vloge preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije do 15. aprila 2022, izplačila pa prejmejo do 5. maja 2022.

Vlogo bodo lahko podale pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so bile registrirane v Republiki Sloveniji najkasneje do 1. decembra 2021 ter ocenjujejo, da jim bodo stroški energije v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Fotogalerija