Zapri

Arhiv: #GZS: Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije ustanovil Gospodarski strateški svet za digitalizacijo

Upravni odbor GZS je na seji 20. aprila 2022 ustanovil Gospodarski strateški svet za digitalizacijo. Obravnaval je tekoče aktivnosti zbornice ter sprejel predlog Letnega poročila GZS 2021, ki ga je posredoval v potrditev Skupščini GZS.

Predsednik GZS Tibor Šimonka je uvodoma poudaril, da je nujno, da GZS zavzame pomembno vlogo v slovenskem digitalnem poslovnem okolju s poudarkom na storitvah za svoje člane.

Novoustanovljeni Gospodarski strateški svet za digitalizacijo bo kot posvetovalno telo GZS obravnaval in se odzival na zakonodajne predloge in druge pobude na področju digitalizacije. Za predsednika sveta je bil imenovan Igor Zorko, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo in digitalizacijo. Ta je kot cilj strateškega sveta navedel podporo procesu digitalizacije članov in poslovnega okolja nasploh in s tem dvigovanje produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva ter blaginje Slovenije.

Upravni odbor GZS je sprejel tudi predlog Letnega poročila GZS 2021in ga posredoval Skupščini GZS v potrditev.

Fotogalerija