Zapri

Arhiv: #analitika: Pričakovanja o prihodnjem poslovanju negotova, zaposlovanje se še krepi

Indeks nabavnih managerjev v predelovalnih dejavnostih v območju evra se je marca znižal na 56,6 (februar: 58,2), kar je najnižja vrednost v zadnjih 14 mesecih, še vedno pa nakazuje na rast industrije. Med večjimi državami je bil indikator višji od 55 na Irskem, v Avstriji, na Nizozemskem, v Nemčiji in Italiji. Nikjer ni padel pod 50. Nova naročila so se ob zaključku četrtletja zmerno povečala. Tudi zaposlenost se je marca še okrepila.
Na Poljskem se je indeks nabavnih managerjev v proizvodnji znižal s 54,7 na 52,7, marčevska proizvodnja pa se je prvič znižala v zadnjih 14 mesecih. Izvozna naročila so upadla, predvsem v Ukrajino, Rusijo in sosednje države. Izzivi v logistiki so se povečali, tudi zaradi pomanjkanja ukrajinskih delavcev, ki so prej bili v večji meri aktivni na poljskem trgu dela.
Kazalnih nabavnih managerjev v predelovalnih dejavnosti v Avstriji je v enem od največjih mesečnih presenečenj celo porasel, in sicer z 58,4 na 59,3. Tekoča proizvodnja se je povečala, ohladila pa so se pričakovanja o prihodnjem poslovanju (na najnižji nivo po juniju 2020), kljub temu da je knjiga naročil ostala izjemno obsežna. Pomanjkanje materialov in večja odsotnost zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti (nove okužbe s covidom-19) so vplivale na zadržano rast. Zaposlovanje je ostalo močno
pozitivno. Nabave so se močno povečale, tudi zaradi pričakovanj o morebitnih težjih dobavah zaradi vojne v Ukrajini. (Vir: Unicredit Bank Austria.)
Kitajska indeksa nabavnih managerjev v predelovalnih dejavnostih in v storitvah sta se marca prvič po dveh letih znižala pod vrednost 50 (predelovalne dejavnosti: 48,1, storitve: 48,4). Razpoloženje v storitvah je bilo najšibkejše po avgustu 2021. Kitajska naj bi pripravljala podporne ukrepe za Šanghaj in severno-vzhodno provinco Jilin zaradi strogih zajezitvenih ukrepov. Časi dobave proizvodov so bili najdaljši po marcu 2020.
Povsem v nasprotni smeri se je gibal indeks nabavnih managerjev na Japonskem (dvig z 52,7 na 54,1). Pogoji poslovanja so se marca izboljšali. Nova naročila so se povečala še šesti zaporedni mesec. Del izvoznih naročil je upadel zaradi zaprtja delov Kitajske. Že 12 zaporedni mesec so v japonski industriji povečevali zaposlenost. V Južni Koreji se je indeks znižal s 53,8 na 51,2. Gospodarstvo je izjemno izvozno usmerjeno in je dober barometer za svetovno industrijo. Nižja proizvodnja v marcu naj bi
bila v pomembni meri povezana z rastočimi cenami surovin. Kljub temu S&P Global ocenjuje, da se bo industrijska proizvodnja v Južni Koreji v 2022 povečala za 2,6 %. Tajvan je pomembna proizvodna lokacija za polprevodnike. Indeks nabavnih managerjev v tajvanski proizvodnji (54,1) se je obdržal na podobno ravni kot februarja (54,3). Nova izvozna naročila so se zmanjšala prvič po juliju 2020.

Vir: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, od 26. marca do 1. aprila 2022

Fotogalerija